Învățătura Starețului Tadei pentru omul zilelor noastre
De câțiva ani pe piața de carte duhovnicească apar publicații de „psihoterapie ortodoxă”. Printre ele lucrarea Mitropolitului Hierotheos Vlahos, intitulată simplu „Psihoterapie ortodoxă”, a devenit un reper pentru acest tip de abordare a bolilor sufletului. Pentru că despre asta este vorba: călugări, psihiatri,...

Citește mai mult

Părintele Dumitru consideră că cei ce ajung să reprezinte și susțin interesele Bisericii în Parlament, și mai ales în comisiile de lucru ale acestuia, trebuie să fie în cea mai strânsă legătură cu reprezentanții autentici și acreditați ai Bisericii, cu ierarhii respectivi, iar nu să acționeze de sine, fapt ce conduce...

Citește mai mult

A fi „bun român”
Întâmpinarea, plină de dorința sinceră a unei lămuriri, pe care colegul meu de învățământ, d. prof. Frollo, a publicat-o în această foaie în apărarea românilor catolici, ne dă prilejul să revenim asupra unor chestiuni pe cari noi, la „Cuvântul”, le socotim drept fundamentale. D. Frollo se întreabă surprins și, oarecum,...

Citește mai mult

Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfințiți Părinți Mitropoliți și Arhiepiscopi, Preasfințiți Părinți Episcopi, Am putut constata în ultimii ani că toate eforturile pe care Biserica Ortodoxă le face în direcția dialogului cu romano-catolicii sunt întâmpinate din partea apusului cu duplicitatea acelorași strategii...

Citește mai mult

Planul textului care se va semna în Cipru
Publicăm de pe site-ul orthodoxia.gr planul textului care va fi semnat în Cipru de către Comisia Mixtă de Dialog dintre ortodocși și romano-catolici. Expunem în exclusivitate planul dezbaterilor care se desfășoară în Pafos spre informarea cititorilor în traducerea membrilor Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos”,...

Citește mai mult

Comunicatul Ierarhiei Bisericii Greciei referitor la dialoguri și la „Mărturisirea de credință” Ierarhia Bisericii Greciei în ședința ei din după-amiaza zilei de 15 octombrie a.c., ca și în prima parte a ședinței de astăzi, la propunerea Preafericitului Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și a toată Grecia, a dezbătut tema...

Citește mai mult

Sfinți Părinți „Heliocentriști”?
În ultima vreme au apărut în planul dezbaterilor teologice bisericești și păreri și reacții legate de cosmologia scripturistică și patristică. Celui ce se apleacă cu dragoste și răbdare spre acest subiect atât de important chiar și pentru mântuire, i se descoperă adevărate „taine” peste care s-a așternut — de către...

Citește mai mult

Pisica blândă zgârie rău…
În ultima vreme s-a vorbit mult despre celebra constatare a tânărului dar nu mai puțin lucidului ieromonah Savatie Baștovoi. „Două carii ieșite din aceeași găoace rod astăzi poporul nostru: ecumenismul pe plan religios și ideea Uniunii Europene pe plan politic si economic”1. Această poziție este contestată însă de un...

Citește mai mult

Cuviosul Paisie Aghioritul: „Ortodocșii se vor ciocni cu cei din NATO"
Focul care s-a aprins în Balcani se va extinde. Stăpânirea rusească de astăzi se va răsturna și popoarele ortodoxe ale Balcanilor se vor ciocni cu popoarele din NATO, pe terenul Turciei, care va dispărea de pe hartă. Ciprul va primi o palmă vremelnică de la turci. Din această conflagrație generală, însă, se va naște...

Citește mai mult

Într-un text surprinzător de actual, Sfântul Ioan Casian descrie tânguirea unui monah oprit de starețul mânăstirii și cinul călugăresc să se roage ardent unei icoane derapate canonic - probabil o imagine antropomorfistă a lui Hristos. În cele din urmă avva Serapion se supune, plângându-și amarnic neputința de a comunia...

Citește mai mult

Sărutul lui Iuda sau despre groaznicele strădanii iconice ale lui Franco Zeffirelli
Titlul acestui scurt studiu polemic al unei acțiuni plastice realizată în 1994, în cadrul binecunoscutei manifestări „toamna budapestană”, la invitația criticului maghiar Laszlo Beke – una dintre cele mai prestigioase personalități ale avangardei contemporane europene. Locul ales de Beke pentru a găzdui desfășurarea...

Citește mai mult

Despre lumeasca stăpînire. Cuvînt la porunca apostolului, care zice: „Tot sufletul să se supună stăpînirilor celor covîrșitoare!”
Întrebîndu-ne pentru începutul și rostul politicii, adică ale stăpînirii și povățuirii unora de către alții, găsim răspunsul luminat în Carte (căci nu degeaba și în zadar se numește simplu: „Biblos”), acolo unde se află deslușită în amănunt întreaga istorie a acestei lumi. Pentru ceea ce căutăm aici, ne vom lăsa...

Citește mai mult

În conformitate cu Tratatul de la Amsterdam (1997) toate țările ce devin membre ale Uniunii Europene trebuie să adopte euro ca monedă după o perioadă mai mult sau mai puțin extinsă. Țările candidate la zona euro (sau Uniunea Economică și Monetară, pe scurt UEM) trebuie să mențină moneda națională în conformitate cu...

Citește mai mult

Românul de rând n-are ce pune pe masă, iar politicienii se păruiesc pe rupte. Totul nu este decât un circ inutil, pentru ca ochii adormiți să nu zărească adevărul din spatele scenei politice. Dacă în ediția anterioară (AXA, nr. 26, „Pericolul dictaturii masonice”), vorbeam despre viitoarea guvernare care trebuie să fie...

Citește mai mult

ORTODOXIA între transcendent și politic
Pentru ca Biserica Ortodoxă să nu mai fie acuzată de colaboraționism și slugărnicie cu puterea lumească și chiar de trădare față de valorile ei perene, am propus Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române o doctrină socială, care să reglementeze moral relația dintre stat, lumea seculară și Biserică....

Citește mai mult

Ortodocșii și paradocșii de noi
Ortodocșii Cu totul contradictoriu apare faptul că un popor ortodox (87%, cel puțin) poate accepta — și acceptă — ca viața în România să fie cea care este: o viață bazată pe o mare diversitate de exprimări anticreștine. De la legislația profund anticreștină, până la manifestările denumite „culturale” (de fapt,...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 18/05.09.2009 – 30.09.2009
Haromszek, nr. 5780-15.09.2009; Farkas Reka Memorandumul de la Miercurea Ciuc a fost finalizat După aproximativ o săptămână de la adoptare, a văzut lumina zilei memorandumul adoptat în cadrul marii adunări a autoguvernărilor de pe Pământul Secuiesc, organizată la Miercurea Ciuc. Primarii și consilierii prezenți au...

Citește mai mult

Basarabia noastră, cea de totdeauna
Primatul prostiei din Moldova În Basarabia „salvatorii națiunii” își încordează mușchii în exerciții democratice, relații extraconjugale cu UE, „băi de mulțime” între pensionari din care ies cam șifonați. Totuși așteaptă în joc de glezne firimiturile de la Bruxelles - pe care le vor plăti înzecit, sperînd la integrarea...

Citește mai mult

Ultima pagină
Este anevoios a urmări drumul acestor mărturisitori eroi ai neamului nostru pentru că conștiința în luptă cu diavolul este binecuvântată numai unora. Că este anevoios drumul ne încurajează și Sf. Ioan Gură de Aur în Liturghier într-o rugăciune de la vecernie: „și să ne izbăvești de cei ce ne vânează sufletele noastre”....

Citește mai mult

Întrucît catolicismul a căzut din Biserica Apostolică „ridicîndu-se tot Darul lui Dumnezeu de la dînsul” (Sfîntul Iosif de la Văratec) în catolicism nu există sfinți nici sfinte moaște, ci doar în Ortodoxie (Sfîntul Ioan de Kronstadt). În scrisorile sale către ieromonahul Balfour, fost catolic, atras de scrierile...

Citește mai mult

Impresii estetice Tolănit în fața televizorului, în plină după-amiază de duminică, Alegătorul de Cursă Lungă nu are de unde să vadă un film frumos în care Binele învinge răul. Toate canalele TV expun năbădăile Animalului Politic. Pe cine a mai mușcat el, cum dă din coadă, cum rage către spectatori. Separat de ecranul...

Citește mai mult

„Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te...

Citește mai mult

Mitropolitul Serafim de Pireu a trimis o scrisoare către Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și a toată Grecia cu pretextul întrunirii Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul „Teologic dintre ortodocși și romano-catolici”, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor primului mileniu”, ce va avea loc în...

Citește mai mult

Multe scrisori văd lumina publicității zilele acestea, toate referindu-se la Dialogul dintre ortodocși și catolici care va avea loc în Cipru. De o parte, avem scrisorile Mitropoliților de Konița și Pireu către Arhiepiscopul Greciei, în care se cere expunerea problematicii dialogului Ierarhiei (ce se întruni acum în...

Citește mai mult

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos a adoptat astăzi o poziție oficială cu privire la întrunirea Comisiei Mixte de Dialog între ortodocși și romano-catolici în Cipru. Sfânta Chinotită a hotărât următoarele: 1. Sfântul Munte, de-a lungul veacurilor, rămâne prin harul lui Hristos păzitor credincios al Sfintei...

Citește mai mult

Cei ce au semnat „mărturisirea de credință împotriva ecumenismului” sunt peste 8600 Conform ultimei actualizări (7/10/2009), postate de Sfânta Mănăstire Pantocrator – Melissohori, credincioșii care au semnat „mărturisirea de credință împotriva ecumenismului” sunt peste 8600, iar zi de zi se înmulțesc semnatarii dintre...

Citește mai mult

Λευκωσία, του Αριστείδη Βικέτου Cu aproape o lună în urmă Arhiepiscopul Hrisostomos al II-lea a fost informat despre vizita papei Benedict al XVI-lea în Cipru în luna iunie, vizită care a fost comunicată ieri printr-un comunicat guvernamental oficial. Conform informațiilor Preafericitul a fost informat despre aceasta...

Citește mai mult

După scrisoarea Patriarhului Bartolomeu către Arhiepiscopul Ieronim referitoare la „Mărturisirea de Credință împotriva ecumenismului” și scrisoarea Mitropolitului Pergamului (Ioannis Zizioulas) către toți ceilalți mitropoliți, Ierarhia Bisericii Greciei va trebui în mod obligatoriu să ia o poziție și niște hotărâri...

Citește mai mult

Este deja o convingere comună că întrunirea în Cipru a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialog Teologic dintre ortodocși și romano-catolici, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu”, constituie o amenințare vizibilă pentru unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe. De-a lungul...

Citește mai mult

„Scandalul bisericesc”
Iubitorii de scandal, mai mult decât de senzațional chiar, pot să fie mulțumiți. Există - sau se încearcă stăruitor a se crește - un nou „scandal bisericesc”. Cred că fenomenul este specific așezării publice românești. Nu cunosc, în orice caz, întâmplări analoage aiurea. Poate pentru că Biserica noastră ar fi mai rea?...

Citește mai mult

După obișnuitul început… Condacul 1: Pe Mărturisitorii cei aleși ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce în temniță chinuri și batjocuri au răbdat, ostașii cei adevărați ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au rușinat și în ceruri se roagă pentru noi, cu dorire să îi lăudăm zicând:...

Citește mai mult

Ne-am obișnuit să judecăm, ne-am obișnuit să ne smintim din orice, ne-am obișnuit să vedem paiul din ochiul aproapelui, bârna din ochii aproapelui, tot ce este în ochii aproapelui, fără să ne intereseze ce e cu ochii noștri. Articolul care urmează e o timidă încercare de a ne ajuta să fim mai circumspecți… Am auzit un...

Citește mai mult

I Citim la Evanghelie: „Vai lumii din pricina smintelilor! Căci smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala!” (Matei 18:7) Locul acesta e deosebit de însemnat și trebuie neapărat lămurit. Pentru aceasta, ne vom folosi de tîlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice așa: „Dacă trebuie...

Citește mai mult

Abrambureala generală manifestată pe scena politică în ultimele luni a culminat cu o ruptură între partidele politice aflate la guvernare tocmai în apropierea datei de 1 octombrie. Acest eveniment ar fi fost cu totul nesemnificativ (mai ales că circul politic în România este bine cunoscut atât de români cât și de...

Citește mai mult

Cunoscută ca o tactică militară de câștigare și menținere a puterii, prin divizarea unei populații în grupuri de populație mai restrânse numeric care pot fi controlate și manipulate cu ușurință luate fiecare în parte, „divide et impera” este una dintre strategiile politice ce au funcționat cu succes în România, până în...

Citește mai mult

Pericolul dictaturii masonice
„Tendința din ce în ce mai vizibilă a masoneriei de a acapara toate funcțiile importante în stat reprezintă un pericol pentru România.” Radu Timofte, fost director SRI Cu doar câteva zile în urmă, împărtășeam impresii despre mersul politicii cu un fost om de afaceri căzut în mizerie. Recunosc că discuțiile despre...

Citește mai mult

Bioetica tehnologiei informaționale. RFID - cipul total
„Revolution doesn’t happen when society adopts new technologies – it happens when society adopts new behaviors”2 Clay Shirky 1.1. Introducere În ultimele decenii a apărut o serie de noi fenomene și procese ce caracterizează evoluția societății umane în ansamblu ei3, care subliniază faptul, că ne aflăm într-o perioadă...

Citește mai mult

„Să stăm bine, să stăm cu frică.” Despre sminteală
Cuvânt obișnuit în limba veche, sminteală și toată familia lui au rămas acum mai mult termeni cu uz în limba celor atașați intim de suflarea Bisericii. Dicționarele ne dau ca origine etimologică a cuvântului slavonele sŭmĕsti, sŭmĕtati, sŭmĕtiti (= a tulbura). Profesioniștii vor fi având ei dreptate, dar eu prefer...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 17/01.09.2009 – 15.09.2009
Haromszek, nr. 5768 - 01.09.2009 Pentru ocrotirea limbii maghiare Mare întâlnire ecumenică la Szeged Peste 1.000 de oameni s-au adunat duminică seara, în domul din Szeged, unde ierarhii bisericești și politicienii din țară și de peste hotare, prezenți la marea întâlnire ecumenică din Bazinul Carpatic, și-au ridicat...

Citește mai mult

Basarabia noastră, cea de totdeauna
Șeful statului urmează a fi ales la 23 octombrie Parlamentul urmează să aprobe astăzi, în cadrul ședinței plenare, un proiect de hotărâre prin care se stabilește data de 23 octombrie pentru alegerea președintelui țării. Potrivit Constituției, în cazul în care a intervenit vacanța funcției de președinte al R. Moldova,...

Citește mai mult