Comentarii

comments powered by Disqus
Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică (2)
„Activ” și „contemplativ” în spiritualitatea ortodoxă și cea catolică Monahismul de tip Apusean a denaturat învățătura Bisericii. Învățătura Părinților Bisericii că drumul spre îndumnezeire se deosebește în făptuire și contemplare este de bază. Făptuirea înseamnă lupta pentru curățirea inimii, iar contemplarea este...

Citește mai mult

Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică
Creștinii ortodocși ai vremii noastre citează deseori din Sfinții de demult și din Părinții contemporani atunci cînd fac referiri la virtuțile morale, minimalizînd învățăturile teologice ale acestora. Fără cercetarea teologiei drept slăvitoare a Părinților Bisericii nu poate fi înțeleasă spiritualitatea catolică și...

Citește mai mult

Întrucît catolicismul a căzut din Biserica Apostolică „ridicîndu-se tot Darul lui Dumnezeu de la dînsul” (Sfîntul Iosif de la Văratec) în catolicism nu există sfinți nici sfinte moaște, ci doar în Ortodoxie (Sfîntul Ioan de Kronstadt). În scrisorile sale către ieromonahul Balfour, fost catolic, atras de scrierile...

Citește mai mult

Există sfinți în afara Bisericii? Datorită deschiderilor ecumeniste, în timp, creștinii ortodocși au pierdut criteriile teologice ale învățăturii creștine, dezvoltând față de eretici o atitudine laxă, confuză, străină cugetului ecleziologic al Părinților din vechime, Sfântul Iustin Popovici observa că de ani buni...

Citește mai mult

Comunismul de ieri, integrarea de azi – U.E. egal Republica Socialistă Europa
Unii mai… „pistruiați” afirmă adesea că „ceilalți”, cei cu „crucea în sân”, n-au înțeles nimic din istorie. Și, din nefericire cam au dreptate. De exemplu, câți s-au sesizat cu privire la „coincidența” dintre denumirea (și nu numai) fostului bloc sovietic: „Uniunea Sovietică” și a actualului bloc european: „Uniunea...

Citește mai mult

De la „Vechea” Ordine Mondială la „Noua” Ordine Mondială
Manualele școlare - călăuză către omul nou În trecut, politica Imperiului Otoman prevedea ca anual efectivele instituțiilor sale militare să fie împrospătate cu copii din țările creștine. Cărora - schimbându-li-se identitatea, religia și moravurile — erau crescuți potrivit legilor turcești, primind un nume nou și...

Citește mai mult

Cipuri pentru liniștea noastră sau cum vom fi „apărați de teroriști”
După evenimentele din 11 septembrie 2001 din S.U.A.1, numeroase țări au sacrificat libertățile civile pentru a face față luptei împotriva terorismului, fapt semnalat de Hina Gilani, reprezentant special pentru drepturile omului la ONU, într-un raport prezentat Adunării Generale a Națiunilor Unite: „Când se abuzează de...

Citește mai mult

O cutie de chibrituri
Într-o vreme ca a noastră, cu evenimente curgând avalanșă peste capul omului, multe lucruri trec neobservate, lucruri care adesea depășesc sfera imediatului pur utilitar, purtătoare de sensuri mai mult ori mai puțin oculte. Zilele trecute mi-a căzut în mână o cutie de chibrituri, aparent „inofensivă”. Uitându-mă atent...

Citește mai mult

În ultima vreme din ce în ce mai multe semne dovedesc că în Biserică dictează bunul plac, lupii în piele de oaie ținând în mâini frâiele credinței după legile Anei și Caiafei. Cu ceva timp în urmă, în mai multe orașe din țară a avut loc un ciclu de conferințe inițiate de teologul Danion Vasile secondat de ieromonahii...

Citește mai mult