Comentarii

comments powered by Disqus
Istorisire despre Psalmul 50 al prorocului și împăratului David
Prorocul și împăratul David, așa cum îl descoperim din Psaltirea scrisă de el și din cărțile regilor, unde ni se istorisește viața sa, este un om deplin care întrunește în sine laolaltă tot zbuciumul și toată înălțarea ființei umane. Sfînta Scriptură ni-l arată pe David ca fiind frumos nu numai la suflet, ci și la...

Citește mai mult

Un monument al literaturii române restituit din arhivele KGB Manuscrisul original, păstrat doar în arhiva KGB-ului, a fost publicat pentru prima oară la Editura Cathisma, sub îngrijirea ieromonahului Savatie Baștovoi. Despre născătorii trupești și, în parte, despre moartea minunată a tatălui, preotul Nicolae 1....

Citește mai mult

Efectele libertății religioase au de pășit cu mult așteptările Comitetului pentru Siguranța Statului. Bisericile s-au înmulțit atît de mult pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice încît liderii politici, pentru a-și asigura voturile în alegeri, au început să pozeze lîngă episcopi și preoți. Loialitatea Bisericii față de...

Citește mai mult