Florin Stuparu

Florin Stuparu

Florin Stuparu s-a născut pe 20 mai 1961 în București. Părinții lui, Sabin și Elena Stuparu s-au străduit și au reușit să-i ofere toate condițiile pentru ca Florin să dobândească o educație aleasă, în anii ’70, în plin regim comunist. În afară de cursurile școlii primare pe care a urmat-o între anii 1968-1976, Florin a urmat cursuri de limbi străine, a luat lecții de chitară, a fost înscris la Palatul copiilor la diverse cercuri teoretice sau aplicate, căci pe lângă aplecarea lui spre studiu el avea și o îndemânare și o dragoste pentru lucrul practic bine făcut care l-a însoțit întreaga viață.

În 1980 a absolvit Liceul de Filologie-Istorie „Zoia Kosmodemianskaia” din București, încercându-și norocul în același an, în sesiunea din vară, la admitere la IATC, unde numărul de locuri era foarte redus (5 locuri la actorie). Dorința de-a întrupa personaje care îi exprimau personalitatea și de-a intra într-o lume care îl fascina prin tot ceea ce ținea de arta actorului, a reprezentației și a comunicării nu l-a părăsit mult timp de atunci încolo. Când l-am cunoascut eu, în 1984, Florin recita în românește monologuri din personaje dostoievskiene, poeme din poeți români și universali, dar și în engleză din Shakespeare, Mark Twain sau James Joyce. A mai încercat o singură dată la actorie și apoi s-a angajat pentru un timp la Bucur-Obor ca „estetician” (se ocupa cu aranjarea vitrinelor, a pomului de „Moș Gerilă”, etc.), timp în care a devorat biblioteci municipale și naționale, cât și pe-a lui personală și pe ale prietenilor.

În 1987 devine student al Facultății de Filologie din București, Secția Română-Engleză, pe care o termină în 1991, când este angajat ca asistent de cercetare (ulterior cercetător) la Muzeul Țăranului Român din București. Aici a realizat studii antropologice (printre care un studiu despre concepția asupra spațiului, pornind de la experiența unei tabere artistice de la Galda) și lucrări de antropologie audio-vizuală. Acestea din urmă au fost realizate împreună cu Mugur Vasiliu: Comentarii, documente Foto și Filme legate de Junii Brașoveni, de Carnaval (de primăvară - la Brănești, de iarnă - la Liteni și Tescani), Filmul „Tonel și Vieru, sau despre rostul cântării”.

A fost membru fondator al Mișcării pentru România (1990-1991) și al Asociației de Antropologie Audio-Vizuală (1995-?), al grupării și revistei SCARA.

Între 1982-1992 a fost căsătorit neoficial cu Mihaela Barcan. În 1996 se căsătorește cu Lorena-Valeria (Păvălan) Stuparu, devenind ulterior tatăl copiilor Maria-Andreia (1997), Ioan-Vasile (1999), Ana-Gabriela (2001).

Dar marea cotitură în viața lui a reprezentat-o întîlnirea cu Florin Bălan, care în momentul în care a luat drumul mânăstirii pentru a deveni monahul Filotheu Bălan, renunțând la bunurile pământești -  lui Florin (despre care știa că este un cărturar) a găsit de cuviință să-i lase biblioteca lui. Iar Florin chiar a citit acele cărți (începând cu toamna anului 1998) care au schimbat radical viziunea lui asupra rostului omului pe pământ. Pe scurt, în 2000 Florin a renunțat la viața publică orășenească (dar nu și la viața de familie) și a plecat la Mânăstirea Petru Vodă. Între 2005-2010 a revenit în lume (de unde mergea des la mânăstire), iar din mai 2010 s-a reinstalat la Petru Vodă (de unde a mai venit de trei ori în București și o dată în Craiova) pentru a termina casa pe care o începuse în 2004,  pentru a realiza programul editorial pe care și-l propusese și pentru a trăi într-o lume mai curată, nutrită de rugăciunile și binecuvântările părintelui Iustin Pîrvu.. Pe data de 1 august 2011 a coborât în sat, de unde până acum încă nu s-a întors. Dar noi îl așteptăm.

O parte însemnată din sufletul și mintea lui Florin se regăsesc și în cărțile lui:

 1. “Anul 1848 la români”, 2001, nepublicată – editor și autor
 2. Rugăciunile Postului Mare, Egumenița, 2003
 3. Ceaslov, după ediția Neamț 1874, nepublicat
 4. Fericitul Theodorit al Kyrului – Tâlcuirea celor 150 de Psalmi ai Prorocului David, Mînăstirea Petru Vodă, 2003
 5. Două numere din Oglinda vremii (2007-2008)
 6. Sf. Theofylact al Bulgariei și Sf. Nicodim Aghioritul – Tâlcuirea Epistolei către Romani, Sophia, 2005
 7. Sf. Theofylact al Bulgariei și Sf. Nicodim Aghioritul – Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni și a Epistolei a doua către Corinteni, Sophia, 2005
 8. Rugăciunile Sfîntului Efrem Sirul, Scara, 2006
 9. Sf. Theofylact al Bulgariei si Sf. Nicodim Aghioritul – Tâlcuirea Epistolelor către Galateni, Efeseni, Filipeni și Coloseni, Sophia, 2006
 10. Cuvinte ale Sfinților Părinți la Nașterea și Întruparea Cuvântului, Sophia 2007
 11. Sf. Theofylact al Bulgariei – Tîlcuire la Faptele Apostolilor, Sophia, 2007
 12. Justin, Scara, 2007
 13. Educarea curviei, Fundatia Sfintii Martiri Brincoveni, Constanta, 2006
 14. Sîntul Andrei, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei – Tîlcuire la Apocalipsă, Sophia, 2007
 15. Cuvinte ale Sfinților Părinți la Moartea și Învierea Domnului, Sophia, 2008
 16. Mărgăritare – Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură  de Aur și ale multor sfinți și dascăli, Sophia, 2009
 17. Viețile, Acatistele și Paraclisele Sfinților Grabnic Ajutători Nicolae, Mina si Haralambie, Sophia, 2009
 18. Sf. Efrem Sirul, Plînsurile Sfintului Efrem Sirul, Sophia, 2010
 19. Cartea omului sau Un bărbat și o femeie de la facerea și pînă la înnoirea acestei lumi, Scara, 2010
 20. Cuvinte împotriva beției și pentru buna folosire a vinului, Scara, 2010
 21. Vladimir Guette – Papalitatea eretica, Scara, 2010
 22. Fericitul Theodorit al Kyrului – Zece cuvinte pentru Dumnezeiasca Pronie, Fundația Iustin Pirvu, 2010
 23. Sf. Theofylact al Bulgariei și Sf. Nicodim Aghioritul – Tîlcuirea Epistolei către Evrei, Sophia, 2011
 24. Cartea ascultării, Sophia, 2011
 25. Arhiepiscopul Nichifor Theotokis – Kyriacodromion la Apostolii și Evangheliile Duminicilor de peste an, Sophia, în curs de apariție
 26. Arhiepiscopul Evghenie Vulgaris – Tîlcuire la Pentateuh, în curs de apariție la Editura Sophia
 27. Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, traducere și note de Cuviosul Gherontie Dascalul și Sfântul Grigorie Dascălul, în curs de apariție la editura Sophia

Comentarii

comments powered by Disqus
Iarăși despre omul-zeu de la Roma
Precum se vede, aici avem moneda de doi euro din Grecia, înfățișînd răpirea domnișoarei Europa de către taurul Zeus. Să ne amintim legenda, fiindcă, precum ne-a tot plictisit „tovarășa” în clasele mici, „orice legendă are un sîmbure de adevăr”. Întîi de toate, să zicem că etimologia numelui de „Europa” nu se cunoaște,...

Citește mai mult

Iarăși despre frații cei mincinoși de la Roma: „Sacra-Inimă a lui Isus”
Se vorbește tot mai mult de unirea Bisericilor Ortodoxe (adică drept-cinstitoare, păstrătoare a adevăratei credințe) cu așa-zisa Biserică Romano-„Catolică” („sobornicească”, „atotcuprinzătoare”). Și nu puțini sunt ai noștri credincioși care nu văd nimic rău în aceasta, căci – nu-i așa? – e mai bună pacea și dragostea...

Citește mai mult

U.R.S.S., cel dintîi pas către „Statele Unite ale lumii”
În America, la fel ca în Rusia În anii '30 ai veacului trecut, Starețul Ignatie din Harbin (Manciuria) zicea așa: „Ceea ce a început în Rusia se va încheia în America!” La cincizeci de ani după proorocia acelui Stareț Ignatie, Cuviosul Părinte Serafim Rose zicea și el același lucru: „Ceea ce a trăit Rusia și alte țări...

Citește mai mult

Iarăși despre libertatea întru adevăr și democratica robie
Am mai spus-o în aceste pagini, dar se cuvine zis iarăși și iarăși: libertatea și adevărul nu sînt realități sociologice sau politice, nici abstracții filosofice. Sînt realități teologice, dumnezeiești. Căci Dumnezeul Treimic a zis (și a făcut): „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră!” – adică liber și...

Citește mai mult

Din serialul „Ei nu sunt doar statui, trăiesc mai vii ca niciodată!”. Astăzi, cuvânt pentru Mihail Kogălniceanu
Citim în dicționar: „KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891): om politic, istoric, scriitor, ziarist și orator” și pricepem că omul a fost prea mare pentru a-l cuprinde o foaie de gazetă. Căci, într-adevăr, nu s-a întîmplat dezastru în veacul al XIX-lea românesc la care tot mai venerabilul să nu fie puitor la cale și...

Citește mai mult

Cea din urmă cădere a lui „Adam” și a „Evei”: semne ale împărăției antihristului
(fragment din „UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE sau CARTEA OMULUI”, în curs de apariție la editura Scara) Vrajba care a dezbinat dintru început firea omenească cea împărțită în bărbat și femeie a ajuns în vremea din urmă la forma ei cea mai jalnică și mai dureroasă: cei doi – cărora Dumnezeu le-a dăruit unirea desăvîrșită,...

Citește mai mult

Biserica și problemele vremii
Sub acest titlu - la fel de acoperitor precum „OMUL ȘI…”, „FEMEIA ȘI…”, „BANII ȘI…”, „MOARTEA ȘI…” - se poate scrie orice, dar faptele arată învederat că „problemele”, adică nenorocirile de nevindecat și jalnice ale vremii noastre sînt întocmai acelea dinaintea potopului a toată lumea de acum vreo 5500 de ani și acelea...

Citește mai mult

Din serialul „Ei nu sînt doar statui, trăiesc mai vii ca niciodată!” Astăzi, cuvînt pentru C. A. Rosetti
Statuia lui C.A. Rosetti din Piața C.A. Rosetti / București „Ceea ce se cuvine a constata este că la `48, cînd rumînii munteni rupseră un minut jugul strein, rumînii și israeliții se uniră și deschiseră împreună inimile lor la speranța unui viitor fericit pentru toți. Dar adevărul, dreptatea și fericirea israeliților...

Citește mai mult

Azi, despre Spiru Haret, „Luminătorul”
Motto: „Ca și soarele, el [Marele Arhitect, Lucifer, Satana] își răspîndește energia spirituală pretutindeni. Și – după cum aici, pe pămînt, există multe locuri întunecate, în care lumina nu poate pătrunde – așa sînt și nenumărate suflete incapabile să primească și să asimileze această energie spirituală divină. Cu...

Citește mai mult

Mucenicia vremurilor noastre
Cînd auzim de mucenicie, ne gîndim numaidecît la chinurile sîngeroase pătimite de toți mărturisitorii Cuvîntului lui Dumnezeu încă înainte și mai ales după întruparea Acestuia, de la dreptul Avel și Sfinții Prooroci uciși de necredincioșii Iudei în felurite chipuri și pînă la mărturisitorii temnițelor comuniste. Și ne...

Citește mai mult