Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Obiectivele FORUMULUI sunt:

 1. Promovarea şi apărarea prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută;
 2. Sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene;
 3. Stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităţilor româneşti, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluţionării problematicii cu care se confruntă;
 4. Reprezentarea intereselor comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale, precum şi cu diferitele organisme internaţionale;
 5. Obţinerea statutului de participant, ca parte direct interesată, în consultările şi negocierile purtate pe plan local, regional, naţional şi internaţional premergătoare adoptării unor decizi, hotărâri sau acte normative ale căror efecte vizează interesele românilor din Covasna şi Harghita.
 6. Recomandarea persoanelor reprezentative din societatea civilă românească, din cele două judeţe, pentru a candida, în condiţiile legii, la alegerile locale şi parlamentare, sau pentru alte funcţii şi demnităţi publice;
 7. Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, a parohiilor de pe cuprinsul său, în lucrarea de revigorare a credinţei strămoşeşti, în promovarea unui dialog ecumenic cu celelalte culte din zonă;
 8. Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral unităţilor de învăţământ cu predare în limba română din cele două judeţe;
 9. Sprijinirea instituţiilor româneşti de cultură existente în judeţele Covasna şi Harghita, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi spiritual;
 10. Sprijinirea mass-media de limbă română (presa scrisă, posturi radio şi TV) din cele două judeţe şi realizarea unui parteneriat cu mass-media naţională;
 11. Protejarea şi cinstirea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor naţionale;
 12. Acordarea de burse de studii, premii, diplome şi alte însemne de merit celor ce contribuie semnificativ la realizarea scopului şi obiectivelor Forumului;
 13. Sprijinirea activităţilor proprii ale asociaţiilor şi fundaţiilor componente;
 14. Organizarea de activităţi filantropice şi de asistenţă socială;
 15. Dezvoltarea unor parteneriate active cu românii de pretutindeni şi cu organizaţii ale acestora din ţară şi străinătate;
 16. Demersuri pentru iniţierea şi susţinerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităţilor maghiare din cele două judeţe, în vederea convieţuirii în spiritul cunoaşterii şi aprecierii valorilor specifice şi comune, al înţelegerii şi conlucrării în interes general şi pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune;
 17. Combaterea şi contracararea manifestărilor rasiste, şovine, xenofobe şi a tendinţelor de enclavizare etnică a zonei;
 18. Monitorizarea vieţii publice locale şi sesizarea instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice, despre încălcările drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Comentarii

comments powered by Disqus
Traduceri din presa de limbă maghiară din România
Europai-Ido, nr.6 – martie 2008 Aşadar, plecăm definitiv, salut, ungurilor! Nyiri Janos În noiembrie, patru familii transilvănene au plecat din localitatea Nagykovacsi mutându-se înapoi pe pământul lor natal. A început migrarea înapoi. Avocaţii care ani de zile au ajutat la stabilirea maghiarilor sosiţi din România,...

Citește mai mult

Europai-Ido, nr.5 – martie 2008 Nu mai există maghiari adevăraţi decât peste hotare….?/Un maghiar din occident intentează proces din cauza umilirii maghiarimii…. Kenessey Csaba, secretarul general al secţiei elveţiene a UMU, a denunţat publicaţia Neue Zurcher Zeitung pe motivul umilirii maghiarimii. Publicaţia...

Citește mai mult

Haromszek, nr.5311 - 25.02.2008 Sedinţa Consiliului Naţional Secuiesc/ Lupta pentru autonomie continuă Farkas Reka Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) a strâns peste 200.000 de semnături de susţinere în interesul autonomiei teritoriale a Pământului Secuiesc. In privinţa viitorului apropiat, sarcina sa cea mai importantă...

Citește mai mult

PARTIUM sau despre iredentismul maghiar
Sub motivaţia înfiinţării unei “regiuni etnografice independente”, caracterizată de trăsături specifice culturale, etnice şi religioase, disputată de Casa de Habsburg şi Principatul Transilvaniei în perioada 1541-1867, începând cu anul 1994, lideri politici şi cultici ai minorităţii maghiare din ţara noastră,...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România
Szekely hirmondo, nr.6 – 15-21.02.2008 Opinii. Comunicate Dacă e marţi, e autonomie Roman Gyozo Cert este că atunci când aud de autonomie, majoritatea politicienilor şi ziariştilor români ar pune imediat mâna pe pistol – dacă ar avea aşa ceva. Ei văd… pierderea Transilvaniei, că doar îşi aduc bine aminte de faptul că...

Citește mai mult

Haromszek, nr.5276 – 15.01.2008 Titlul: Pământ Secuiesc? Dezvoltare? Semnează: Biro A. Zoltan Este evident că lui Csutak Istvan nu prea îi sunt pe plac scaunele (vezi Pământul Secuiesc-Pământ al scaunelor?, Hargita Nepe, 8 ianuarie 2008), mai ales dacă acestea sunt pe Pământul Secuiesc şi nu sunt un obiect cu patru...

Citește mai mult