Sfânta Chinotită a Sfântului Munte despre Dialogul cu romano-catolicii

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos a adoptat astăzi o poziție oficială cu privire la întrunirea Comisiei Mixte de Dialog între ortodocși și romano-catolici în Cipru. Sfânta Chinotită a hotărât următoarele:

1. Sfântul Munte, de-a lungul veacurilor, rămâne prin harul lui Hristos păzitor credincios al Sfintei Credințe Ortodoxe, pe care de Dumnezeu propovăduitorii Apostoli au predat-o Bisericii și de Dumnezeu purtătorii noștri Părinți, prin Sfintele Sinoade Ecumenice au păstrat-o de-a lungul veacurilor nefalsificată. Această Predanie au păzit-o cu fidelitate și părinții aghioriți dinaintea noastră.

2. Fiind informați că are să se întrunească foarte curând, în Cipru, Comisia Mixtă Internațională pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă și Romano-Catolici, ce va dezbate tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea bisericilor în primul mileniu”, Sfânta noastră Chinotită, necunoscând tematologia exactă a Dialogului respectiv, își exprimă profunda neliniște și problematizare pentru faptul că se discută primatul papal înainte ca papismul să fi renunțat la dogmele lui eretice și la caracterul său lumesc (Statul Vatican). Singura condiție pentru discutarea temei primatului este revenirea romano-catolicilor la credința ortodoxă și la sistemul sinodal al Bisericii Ortodoxe și nu „unitate în diversitatea” dogmelor.

3. „Biserica Ortodoxă este acea singură Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, precum a declarat aceasta, în preacinstita și Sfânta Biserică a Protatului, și Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Kir Bartolomeu, pe 21.08.2008, în timpul vizitei sale în Sfântul Munte. Același lucru îl credem și noi și vom rămâne statornici în toate câte Sfinții noștri Părinți au propovăduit.

Toți reprezentanții și Întâistătătorii celor douăzeci de Mănăstiri din Sfântul Munte Athos, adunați în Sinaxă Comună.

sursa: romfea.gr

Comentarii

comments powered by Disqus