Scrisoarea Mitropolitului Serafim de Pireu către Arhiepiscopul Greciei despre „infailibilitatea” papei

Mitropolitul Serafim de Pireu a trimis o scrisoare către Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și a toată Grecia cu pretextul întrunirii Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul „Teologic dintre ortodocși și romano-catolici”, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor primului mileniu”, ce va avea loc în Cipru.

Mitropolitul de Pireu, în scrisoarea sa către Arhiepiscopul Ieronim, referindu-se la rolul episcopului Romei subliniază: „Este un adevăr istoric imbatabil că niciodată Biserica în primul mileniu nu a recunoscut episcopului Romei vreun primat de autoritate și de jurisdicție în plan universal. Autoritatea supremă în Biserica Universală a fost exercitată întotdeauna numai de către Sinoadele Ecumenice.

Kir Serafim subliniază încă: „Conform acestora Preasfânta noastră Biserică nu acceptă primatul papal așa cum a fost înțeles și interpretat de către Conciliul I Vatican, care a proclamat pe episcopul Romei drept «interpret infailibil» al conștiinței Bisericii”.

Scrisoarea Mitropolitului Serafim de Pireu:

Preafericite Părinte și Stăpâne,

Sunteți cunoscut pe plan panortodox pentru profundul Vostru atașament față de suprema și de către Apostoli predanisită nouă instituție a sinodalității în conducerea Preasfintei noastre Biserici Ortodoxe Universale Nedespărțite, instituție pe care ați și apărat-o în timpul mult-dăruitei Voastre slujiri arhierești cu bun curaj și întru multă cunoștință.

Stându-ne înainte atât apropiata întrunire ordinară a Sfântului Corp al Respectabilei Ierarhii a Preasfintei noastre Biserici la începutul lunii octombrie, cât și întrunirea din Cipru a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic dintre ortodocși și romano-catolici cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor din primul mileniu”, cuget smerit că este necesar ca tema să se dezbată teologic de către Respectabila Ierarhie a Preasfintei noastre Biserici și să se formuleze o poziție și o exprimare clară din partea acestui Sfânt Corp, așa încât Înaltpreasfințitul nostru reprezentant, Mitropolitul Hrisostomos de Messinia, care se distinge prin pregătirea sa teologică, larga erudiție și dreapta judecată, să fie întărit pentru redactarea finală a textului comun al întrunirii internaționale în discuție.

Este un adevăr istoric imbatabil că niciodată Biserica în primul mileniu nu a recunoscut episcopului Romei vreun primat de autoritate și de jurisdicție pe plan universal. Autoritatea supremă în Biserica din întreaga lume a fost exercitată întotdeauna doar de către Sinoadele Ecumenice.

Conform acestora Preasfânta noastră Biserică nu acceptă primatul papal după cum a fost înțeles și interpretat de către Conciliul I Vatican, care a proclamat pe episcopul Romei drept — chipurile - «interpret infailibil» al con- științei Bisericii cu posibilitatea de a se opune chiar și hotărârilor unui Sinod Ecumenic, sfeterisindu-se tot așa cu infailibilitatea sa” consfințită dogmatic și de către Conciliul II Vatican și cu primatul jurisdicțional revendicat peste întreaga Biserică, în mod arbitrar, antiscripturistic și anticanonic ia locul de-viață-Făcătorului și Preasfântului Duh al Adevărului în trupul Bisericii, anulând astfel urbi et orbi instituția sinodală predată de Sfinții Apostoli ai Bisericii, dar și însăși prezența și lucrarea Sfântului Duh în Ea.

Prearespectabilul patriarh ecumenic de Constantinopol — Noua Romă, Sanctitatea Sa Kiriou Kir Bartolomeu pe 1 octombrie 1997, din catedra oficială a Universității Aristotelice din Tesalonic, vorbind despre erezia Filioque a declarat referitor la tema în dezbatere a Comisiei Mixte Internaționale următoare- le: „… Doar două cuvinte răstoarnă întregul edificiu al lumii, justificând infailibilitatea și autoritatea unui singur om pe pământ. Sentimentul libertății cu care Hristos ne-a eliberat, nu permite Bisericii Ortodoxe Răsăritene să accepte totala Ei supunere față de voința unui singur om, de aceea neagă justețea acestor două cuvinte, deasupra cărora acest singur om încearcă să-și întemeieze autoritatea” (Vol. «ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΥΜΑΣ», Vizitele Patriarbale în Co-capitală, 1997-1999-2000, Ed. Sfintei Mitropolii de Tesalonic 2000, p. 275).

În cadrul întrunirii Comisiei Mixte Internaționale va trebui cu siguranță să se expună patogeniile romano-catolicismului și în special inexistentul „oficiu petrin” al episcopului Romei, dovezile false și nelegitime asupra lui (donațiile pseudo-constantiniene, dispozițiile pseudo-isidoriene, pseudo-clementinele ș.a.), așa-zisele mărturii despre dreptul la apel (ekkliton) a episcopilor Bisericii către Scaunul roman și așa-zisele mărturii despre autoritatea romană în chestiunile credinței și interpretării Scripturilor.

Având în vedere că potrivit memoriului din 13 ianuarie 2005, semnat de către fericitul întru adormire predecesor al Vostru, Arhiepiscopul Atenei și a toată Grecia Kir Hristodulos, și de co-președintele din partea ortodocșilor al Comisiei Mixte Internaționale de Dialog, Înalt Preasfințitul Mitropolit Ioan de Pergam, Preasfânta noastră Biserică a proclamat clar prin Hotărârea Permanenței Sfântului Ei Sinod din 12 ianuarie 2005 că:

„1. …Uniația (greco-catolicismul) constituie o abatere ecleziastică, dogmatică și nomocanonică, o violentă răpire și despărțire a credincioșilor de Biserica-Mamă Ortodoxă, iar de aici reiese că numaidecât ea trebuie osândită și desființată.

2. În ceea ce privește tema dialogului, Biserica Greciei cugetă că trebuie în mod obligatoriu să se continue dezbaterea asupra temei uniației, care nicidecum nu a fost epuizată, dat fiind că ea continuă încă să existe și să acționeze în dauna Ortodoxiei. Această dezbatere, spre ușurarea demersului dialogului, poate să fie continuată în cadrul eclesiologiei sub prisma primatului”, și este necesar ca tema amintită să fie dezbătută pornindu-se și de la alegerea, hirotonia și instalarea doar cu trei zile înainte în Atena a noului episcop greco-catolic de Karakovia, domnul Dimitrios Salahas.

Încheind cererea (mea) către Preafericirea Voastră, semnez plin de bună încredințare.

+ SERAFIM de Pireu

sursa: romfea.gr

Comentarii

comments powered by Disqus