Cuviosul Paisie Aghioritul: „Ortodocșii se vor ciocni cu cei din NATO"

Cuviosul Paisie Aghioritul: „Ortodocșii se vor ciocni cu cei din NATO"

Focul care s-a aprins în Balcani se va extinde. Stăpânirea rusească de astăzi se va răsturna și popoarele ortodoxe ale Balcanilor se vor ciocni cu popoarele din NATO, pe terenul Turciei, care va dispărea de pe hartă. Ciprul va primi o palmă vremelnică de la turci. Din această conflagrație generală, însă, se va naște Bizanțul. Toate sunt conduse de Logosul divin, nici de americani, nici de evrei. Aceștia se impun câteodată, pentru că Dumnezeu îngăduie, ca să-i pedepsească pe ai Săi.

Vechiul Israel, evlavioșii din vechime, evreii, au fost pedepsiți de 7 ori. Și au fost robi timp de 70 de ani la perși. Când s-a încheiat pedeapsa, aceștia au revenit. A fost o pedeapsă, o palmă dată de Dumnezeu, ca să se trezească. Acești evrei au fost vechiul Israel.

Astăzi, noul Israel suntem noi, și pedeapsa noastră este de 70 de ori câte 7 și nu înșeptită, pentru că noi am avut cunoașterea dumnezeiască. Robia noastră de 70 de ori câte 7 (1453 de la cucerirea Constantinopolului) concretizată prin Islam, de-abia acum se încheie. Acesta a fost canonul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre.

Ceva asemănător s-a întâmplat cu poporul rus. Înainte cu 50 de ani m-am întâlnit împreună cu Bătrânul meu, Iosif Zăvorâtul, cu un călugăr rus, bătrân de vârstă. Ca să-l întărim despre cele înfricoșătoare întâmplate poporului rus, prin încercarea credincioșilor de către comunism, am vrut să-i dăm curaj, spunându-i cuvinte de mângâiere. Acesta însă a zis: „Nu este nimic, este o pedeapsă care va ține 70 de ani”. „De unde știi?” l-am întrebat. Și răspunsul lui a fost: „În 1917, când s-a instaurat comunismul, creștinismul a fost scos în afara legii și cel care ucidea creștini era socotit erou. Creștinii au intrat în panică și cei bogați au evadat spre Europa, alții au alergat către biserici, nădăjduind că Dumnezeu va face minunea să-i salveze. Într-o mare biserică, a Sfinților Apostoli, au intrat aproape 5000 de creștini. Bolșevicii, când i-au găsit, au pus foc bisericii. Unul dintre creștini n-a murit, ci a reușit să se urce pe turle, a stat lângă o fereastră și a respirat. Deci, acesta mi-a zis că atunci când se apropia moartea și oamenii și plângeau și strigau, s-au arătat cei 12 Apostoli și le-au spus că nu pot să-i ajute, pentru că Dumnezeu nu îngăduie, «Este pedeapsa pentru păcatele voastre, care va ține 70 de ani!» au zis ei.

Acestea ni le-a spus călugărul rus, cu 50 de ani înainte. În perioada care s-a scurs de atunci aproape că am uitat cuvintele lui. Când a căzut însă turnul de hârtie al «bunăstării răsăritene», atunci mi-am amintit. Am stat și am numărat și am văzut că erau exact 70 de ani. Acum și canonul nostru al celor 70 de ori câte 7 se încheie și lucrurile vor reveni. Acum legea duhovnicească va fi aplicată în diferite chipuri.

Întâi de toate, Dumnezeu va pedepsi pe marii vrăjmași ai Ortodoxiei: Islamul și Catolicismul. Aceștia care lovesc nemilos Ortodoxia vor fi nimiciți. Chiar și cei care au distrus civilizația bizantină nu sunt turcii care au cucerit cetatea, ci cruciații europenii, catolicii, care i-au încurajat pe turci să distrugă Bizanțul. Așadar, pe urmașii lor, Dumnezeu îi va aduna acolo înlăuntru și vor fi uciși. Voi sunteți mai tineri și veți vedea, de vreme ce veți fi în viață.

Acum va fi marea conflagrație, Armaghedonul. Ceea ce s-a pornit acum în Balcani nu se va opri. Ceea ce-l împiedică să se răspândească este stăpânirea rusească împărțită, care stă în coasta americanilor. Însă poporul rus îi va arunca și popoarele creștinești ale Balcanilor vor reveni. Rușii vor acum să iasă la Marea Mediterană, acesta va fi imboldul. Însă nu va fi acesta adevărul, ci faptul că Dumnezeu îi provoacă ca pe instrumentele Lui. Aceștia coborând vor stinge și vor pierde într-o săptămână vijelia turcească. Și, când vor ajunge prietenii Turciei (adică urmașii cruciaților), adică popoarele din NATO, ca s-o salveze, atunci acolo va fi marea conflagrație și vor fi nimiciți.

Ciprul va primi palma de la turci (pentru că acum este neatins), dar va fi vremelnică. Turcia se va stinge, și nu va exista nicio pagină în istoria universală care să amintească faptul că a existat acest neam osândit.

Îmi iubesc mult patria și mă întristez mult că astăzi fiii grecilor se rușinează să spună că sunt greci. Cuvântul grec nu înseamnă rasist. Această trăsătură poate fi pusă pe seama oricărui alt neam, în afară de greci. Acum însă nu mai suntem greci, ci romei, bizantini, suntem oameni îndumnezeiți. Ne-am înălțat pe culmi. Este păcat faptul că astăzi diavolul a reușit și ne-a înrobit cârmuitorii.

Deplâng Grecia vremurilor de acum, nu mai are nimic sfânt. Ca să se salveze țara, ar trebui ca toți conducătorii ei, oriunde s-ar găsi, să fugă în exil, să plece, pentru că cei care sunt astăzi sunt corupți. În acest timp toate au fost vândute, sionismul internațional își aplică astăzi programul pus la punct aici vreme de 180 de ani.

Astăzi, însă când toți suntem îngenunchiați și nu mai există nădejde, Dumnezeul părinților noștri va interveni pentru sângele și moaștele Sfinților noștri. Sângele grecesc care s-a scurs pentru Ortodoxie, unit astăzi, va deveni un râu năvalnic care îi va îneca pe canibalii care se numesc astăzi „mai-marii lumii”.

Când a fost dezagregat pentru prima dată atomul și s-a construit bomba atomică, l-am auzit pe însuși Eisenhower declarând: „Astăzi ne găsim la porțile matematicii grecești!” Și canibalul a spus adevărul! Cât despre situația din Iugoslavia de dinainte, aceasta este mâna Vaticanului, sunt „binecuvântările” Papei, ale „Marelui creștin”.

Mașinațiile din spatele tuturor acestora le zămislește sionismul internațional, finanțatorul internațional, care se numește America. Sioniștii sunt America, ea de fapt nu există. Deci, aceștia după ce primesc mesajele sataniste, le pun înainte Vaticanului, acesta le preschimbă în planuri și în continuare cheamă Islamul să le aplice. Acesta este modul în care funcționează astăzi planurile satanice. Aceștia au reușit să-i înrobească pe conducătorii noștri. Nădejdile noastre sunt doar în Dumnezeu, iar voi să viețuiți creștinește, pentru că vă spun cu mâna pe inimă, și veți vedea, că nu mai avem zile multe. Ceea ce s-a aprins acum în Balcani va continua. Acesta este mobilul prin care Dumnezeu în felul Său îi va elibera pe creștini și-i va înălța din nou la linia de plutire. Și Bizanțul va reveni. Și știți de ce? Pentru că popoarele europene se vor reuni la loc. Cine le va dirija? Nimeni! Noi doar să păstrăm credința ortodoxă.

(din volumul Mica Filocalie a Cuviosului Paisie Aghioritul, Editura Egumenița, 2009)

Comentarii

comments powered by Disqus