Întâlnirea din Cipru - o amenințare pentru unitatea ortodoxă

Este deja o convingere comună că întrunirea în Cipru a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialog Teologic dintre ortodocși și romano-catolici, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu”, constituie o amenințare vizibilă pentru unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe.

De-a lungul istoriei, Biserica a apărat unitatea ei interioară prin sistemul ei sinodal, atât în ceea ce privește temele dogmatice, cât și în ceea ce privește cele canonice și morale, așa încât să salveze drumul soteriologic al credinciosului către nădejdea mântuirii lui în Hristos.

Acest lucru s-a realizat prin alegerea lui Matia, prin Sinodul Apostolic, prin Sinoadele Locale și, în continuare, prin cele Ecumenice, iar astăzi prin Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Locale, prin Conferințele Panortodoxe și prin Comisiile Interortodoxe Pregătitoare ale Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Deja Bisericile Ortodoxe Locale au rezerve față de această întâlnire (din Cipru), iar cele care vor participa se vor contrazice deasupra aceleeași teme. Responsabilitățile Patriarhului nostru Ecumenic, Kir Bartolomeu, și ale celorlalți Întâistătători ortodocși sunt mari pentru a salva unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe.

Pentru a se salva unitatea ortodoxă, se impune să premeargă întâlnirii din Cipru o întâlnire interortodoxă pentru o hotărâre comună în ceea ce privește dialogul. Amânarea întâlnirii din Cipru până la o vreme se impune din următoarele motive:

1. Președintele Comisiei Ortodoxe de Dialog s-a ciocnit deja cu arhiereii ortodocși care reprezintă Bisericile Ortodoxe Locale.

2. Tema Dialogului este în afara hotărârii comune a primei Conferințe Panortodoxe din Rhodos, care definește cu claritate „studierea punctelor pozitive și negative dintre cele două Biserici, în credință, în conducere și în activitatea bisericească”.

3. Să se aplice hotărârea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare care accentuează clar că: „Dialogului cu romano-catolicii trebuie să-i premeargă o dezbatere de soluționare a problemelor pe care le ridică uniația (greco-catolicismul) și prozelitismul pe care îl încurajează și îl exercită Biserica Romano-Catolică”.

4. În trecut, pentru a se apăra unitatea ortodoxă, a fost convocată a II-a Conferință Panortodoxă din Rhodos, pentru ca toate Bisericile Ortodoxe Locale să examineze în comun tema inițierii Dialogului Teologic cu romano-catolicii.

Același lucru se impune și astăzi, când întâlnirea din Cipru constituie o amenințare vizibilă pentru unitatea Bisericii Ortodoxe.

NOTĂ: Mai multe informații despre hotărârile oficiale ale Bisericilor Ortodoxe asupra inițierii Dialogului și asupra temelor de dezbatere cu romano-catolicii, vezi în cartea lui Serafim Kikkoti, «Ενότητα και Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο» („Unitate și mărturie a Biserii Ortodoxe în lumea contemporană”), Ed. Panagopoulos, Atena, 2005, pag. 70-167.

sursa: romfea.gr

Comentarii

comments powered by Disqus