As-noapte, Iisus…
As-noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist şi ce înalt părea Crist! Luna-a intrat după El, în celulă şi-L făcea mai înalt şi mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca nişte păduri. Luna-L spoi cu argint pe veşminte argintându-I pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură:...

Citește mai mult

Din Urali spre Soare-Apune, cum veneau încinşi cu piei, parcã fumega din ei duhnet de sãlbãticiune. Blestemata Miazãnoapte se zbârlea pe-obrajii sluţi, şi pe cai mãrunţi şi iuţi – foamea stepelor rãscoapte. Viclenii rãsãritene ascuţeau ca un tãiş gândul galben şi pieziş în ochi mici fãrã sprâncene. Toatã arşiţa din...

Citește mai mult