† P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaţilor

† P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaţilor

I. Biografie

S-a născut la 5 noiembrie 1966, în orașul Moreni, jud. Dâmbovița, ca fiu al lui Gheorghe și Maria, primind la botez numele Sorin Petrică.

 • 1973-1981 — școala primară și gimnaziul în Satul Minieri, jud. Prahova;
 • 1981-1983 — treapta I la Liceul Economic din Ploiești;
 • 1983-1988 — cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț;
 • 1988 — a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova;
 • 1988-1992 — a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din București;
 • 1992-1997 — a urmat cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic – Grecia, obținând titlul de doctor în Liturgică;
 • 1996 – a fost hirotonit ieromonah;
 • 1996-1999 – stareț al Schitului Crasna – Prahova;
 • 1997-2001 – exarh al mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • 1998 – cu prilejul sfințirii bisericii noi a Mânăstirii Crasna, a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din București;
 • 2001 – 2008 – Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, cu titulatura «Ilfoveanul»;
 • martie 2008 – a fost ales Episcop al noii înființate Episcopii a Slatinei și Romanaților.

II. Activitatea în plan administrativ-bisericesc

A inițiat construcția și a ridicat, împreună cu preotul paroh, în Satul Minieri, primul locaș de cult.

În calitate de exarh și apoi episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a implicat în construirea Mânăstirii Christiana din București, sprijinind în mare măsură lucrările la cele două biserici și la chilii, precum și la amenajarea Căminului de bătrâne de acolo.

Ca Episcop Vicar, a coordonat la Cancelaria Eparhială, timp de șapte ani, activitatea sectoarelor: Secretariat Eparhial, Administrativ bisericesc, Economic, Monumente și Construcții bisericești, Inspectorat Eparhial, Administrativ gospodăresc, precum și Fabrica de lumânări, Magazinul bisericesc, Gospodăriile Sfintei Arhiepiscopii, Cantina studenților, Căminul studențesc și Căminul preoțesc, ocupându-se direct și de lucrările de reabilitare a celor mai multe dintre locațiile acestora.

În calitate de episcop al nou înființatei Episcopii a Slatinei și Romanaților, a inițiat și organizat activitatea Centrului Eparhial, cu toate sectoarele necesare bunei funcționări; a reorganizat protoieriile și a dinamizat viața mănăstirilor și a parohiilor din subordine; a amenajat și extins sediul administrativ și a restaurat reședința chiriarhală, cu parcul aferent.

Începând cu anul 2010, a preluat lucrările de la catedrala episcopală, oficiind sfințirea inaugurală și începând pictarea acesteia în mozaic; a construit clădirea administrativă, a restaurat biserica mică din curte – amenajând-o ca locaș de slujire pentru comunitatea de persoane cu deficiențe de vorbire și auz – și a achiziționat un apartament ca locuință parohială.

A amenajat și dotat biserica „Sf. Ioan Gură de Aur” ca paraclis episcopal pentru tineret; a restaurat „Casa Brâncoveanu” și „Casa Sfântul Vasile” ca Centru Social pentru ajutorarea celor nevoiași; a extins și reamenajat spațiul magazinului bisericesc; a finalizat construirea, a extins și amenajat „Centrul Funerar Clocociov”, format din cimitir, biserică, hală de depozitare, locuință de serviciu, magazin de pompe funebre și „Casă de parastase” și a restaurat, cu fonduri europene, Biserica Domnească și „Casa Fântâneanu” din Slatina.

III. Activitatea în plan cultural

Cărți

 • Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Ed. ANCO, București, 2006, 116 pag.
 • Teologia liturgică românească în sec. XX(teza de doctorat), ANCO, București, 2008, 234 pag.
 • Predici la duminicile de peste an, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2011, 342 pag.
 • Cuvântări și scrisori pastorale I, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2018, 368 pag.

Studii și articole

 • Laude bisericești proprii monahilor și laude bisericești specifice mirenilor– „Glasul Bisericii”, LIII (1997) nr. 9-12, pp. 55-63;
 • Popas în veșnicie – Meditație la Adormirea Maicii Domnului– „Glasul Bisericii”, LIV (1998) nr. 5-8, pp. 25-28;
 • Păstrarea valorilor de artă, o nouă serie de cursuri pentru muzeografi și ghizi la Techirghiol– „Glasul Bisericii”, LV (1999) nr. 9-12, pp. 141-143;
 • Noi îndreptări în textul Sfintei Liturghii– „Glasul Bisericii”, LXIII (2004) nr. 9-12, pp. 151-154;
 • Despre slava deșartă– „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 1-4, pp. 101-105;
 • Cuvânt la Sfinții Apostoli Petru și Pavel– „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 5-8, pp. 64-69;
 • Despre idolatria de astăzi– „Glasul Bisericii”, LXV (2006), nr. 5-8, pp. 103-108;
 • Câteva precizări cu privire la textul și săvârșirea Sf. Liturghii – „Mitropolia Olteniei”, LX (2008), nr. 9-12, pp. 7-17;
 • Moartea ca viață – „Episcopia Slatinei și Romanaților”, II (2009), nr. 1, pp. 161-172;
 • Necazurile și suferința, „școală” pentru viața de dincolo − „Episcopia Slatinei și Romanaților”, II (2009), nr. 2, pp. 166-171;
 • Contraste cu lumea de astăzi. Meditație la tunderea în monahism − „Episcopia Slatinei și Romanaților”, III (2010), nr. 1, pp. 305-309;
 • Schimbarea la Față a Domnului − speranță pentru viața de dincolo, în „Episcopia Slatinei și Romanaților”, III (2010), nr. 2, pp. 198-202;
 • Conștiința harului primit prin Sfintele Taine ale Botezului și Cununiei, în contextul lumii de azi, în vol. „Taină și mărturisire”, Caransebeș 2011, pp. 26-33;
 • Botez și Cununie în contextul lumii de azi −„Episcopia Slatinei și Romanaților” IV (2011) nr. 2, pp. 171-177;
 • Monahismul, de la sublim la… secularizare −„Episcopia Slatinei și Romanaților” IV (2011) nr. 2, pp. 231-234;
 • Biserica și activitatea caritabilă – „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 95-98;
 • Biserica – de la întemeiere la secularizare, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 125-128;
 • Învierea lui Hristos – bucuria noastră, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 139-145;
 • Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 2, pp. 125-129;
 • De ce este sfânt împăratul Constantin cel Mare? „Episcopia Slatinei și Romanaților” VI (2013), pp. 13-19;
 • 22 decembrie 1989, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VI (2013), pp. 127-128;
 • Sfântul Constantin Brâncoveanu și ctitoriile sale în ținutul oltenesc, în „Sfântul Constantin Brâncoveanu, Ocrotitorul Episcopiei Slatinei și Romanaților”, vol III, Slatina 2014, pp. 134-144;
 • Acrivie și pogorământ în aplicarea Sfintelor canoane la Taina Sfintei Spovedanii, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VII (2014), pp. 13-25;
 • Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VII (2014), pp. 97-100;
 • Biserica – o retrospectivă și câteva considerente asupra ei, astăzi „Episcopia Slatinei și Romanaților” VIII (2015), pp. 50-54;
 • Nostalgia comunismului?!… Un răspuns pe seama pătimitorilor din acea vreme, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VIII (2015), pp. 116-123;
 • Se poate „moderniza” Biserica Ortodoxă?, „Episcopia Slatinei și Romanaților” IX (2016), pp. 79-85;

În afara acestora, a scris și o serie de reportaje cu caracter comemorativ ori documentar în publicațiile: Vestitorul Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă Română și Episcopia Slatinei și Romanaților.

Inițiative și coordonarea unor proiecte culturale

A inițiat și coordonat editarea:

 • anuarului eparhial „Episcopia Slatinei și Romanaților” (în 17 volume), Ed. Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2008-2019;
 • albumului„Repertoar al bisericilor de lemn din județul Olt”, Eftimie Murgu, Reșița 2012, reeditat la Ed. Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2013;
 • volumului „Slujitori ai Bisericii din Olt și Romanați, prigoniți în timpul regimului comunist”, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2013;
 • lucrării omagiale „Sfântul Constantin Brâncoveanu, Ocrotitorul Episcopiei Slatinei și Romanaților”,în trei volume, Slatina, 2014;
 • monografiilor mănăstirilor istorice din eparhie (2013-2018);
 • volumului „Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Brâncoveni și la localitățile din județele Olt și Romanați (1688-1713), Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2018;
 • minicatehismului „Scurtă învățătură de credință ortodoxă”, pentru fiecare familie din eparhie, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2018;
 • Monografiei Episcopiei Slatinei și Romanaților, 2020.

Simpozioane și diferite alte acțiuni culturale

În calitate de arhimandrit și apoi episcop, a reprezentat Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română la diferite reuniuni, simpozioane ori acțiuni culturale în țară și străinătate, prezentând comunicări, mesaje, ori punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române. Amintim aici simpozioanele internaționale de la: Hania (insula Creta) ― mai 2000 și Moscova ― mai 2001, privind opera de asistență socială a Bisericii; Nicosia (Cipru) ― mai 2003, pe tema „Ecumenicitatea și cultura, căi ale păcii în cadrul fenomenului globalizării”; Volos (Grecia) ― mai 2004, pe tema „Religia în școală” și Veria (Grecia) ― iunie 2006, pe tema „Teologia Sfântului Apostol Pavel și idolatria contemporană”.

De asemenea, la solicitarea grupului redacțional «Viața religioasă», a Centrului media «Basilica», a postului local OLT TV, ori a altor trusturi de presă, a participat la diferite emisiuni radio sau televizate, pe teme cu conținut teologic ori administrativ-bisericesc.

În semn de apreciere a activității susținute, Președinția României i-a conferit, în februarie 2004, Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor.

Limbi străine: greacă și franceză.

Comentarii

comments powered by Disqus
IUBITULUI NOSTRU CLER ȘI POPOR HAR, PACE ȘI MILĂ DE LA DUMNEZEU, TATĂL NOSTRU, IAR DE LA NOI ARHIEREȘTI BINECUVÂNTĂRI Preacucernici și Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maici, Iubiți credincioși și credincioase, Sărbătorim în fiecare decembrie Nașterea Celui ce este „chipul” lui Dumnezeu-Tatăl (Colos. 1, 15; II Cor. 4,...

Citește mai mult