Din Urali spre Soare-Apune, cum veneau încinşi cu piei, parcã fumega din ei duhnet de sãlbãticiune. Blestemata Miazãnoapte se zbârlea pe-obrajii sluţi, şi pe cai mãrunţi şi iuţi – foamea stepelor rãscoapte. Viclenii rãsãritene ascuţeau ca un tãiş gândul galben şi pieziş în ochi mici fãrã sprâncene. Toatã arşiţa din...

Citește mai mult

O carte necesară
„Comunicare şi ordine pubică” este titlul unei recente apariţii semnate de un reputat specialist în domeniu, Gheorghe Boblea. Apărută la editura “Societatea scriitorilor militari”, lucrarea nu reprezintă prima ieşire în public a autorului despre care, de altfel, nu scriu pentru prima oară, acesta fiind unul dintre...

Citește mai mult

Templul evreilor și războiul din Orientul Mijlociu
Proorocia Domnului despre nimicirea celei de-a doua biserici a Legii celei Vechi Una dintre ultimele proorocii ale Mîntuitorului Hristos este aceea privitoare la biserica Legii celei Vechi, zisul „templu al lui Solomon”, proorocie care zice aşa: „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe prooroci şi-i ucizi cu pietre pe...

Citește mai mult

ROMÂNIA, ca ŢARĂ şi NAŢIUNE, se află în momentul actual în faţa unor false imagini etnice extrem de periculoase, realizate de liderii şi ideologii minorităţii maghiare din România, cu concursul financiar, logistic şi organizatoric al unor organisme şi forţe interne şi internaţionale complex organizate. Această...

Citește mai mult

Continuitatea spiritului românesc în Basarabia
I În 1812 ceea ce s-a patentat politiceşte ca “Basarabie” era, supt multe raporturi, în condiţii de rezistenţă mai bune decât Moldova de Sus, care, la anexarea din 1775, a devenit o Bucovină. Erau - data fiind şi întinderea mult mai mare a teritoriului - şi un număr mai însemnat de boieri, chiar din aceia cari purtau...

Citește mai mult

Un lucru foarte ciudat s-a întâmplat zilele astea. Statul român, prin vajnicii ei reprezentanţi la nivel administrativ, cu girul firmei de taximetre (nu-i dăm numele; “Siguranţă şi încredere” este sloganul lor) au furat maşina redacţiei din faţa sediului. Ei spun că nu ar fi aşa. Că în baza legilor, ei au tot dreptul...

Citește mai mult

A început măreața, stupida tevatură
Imediat după Paşti, oraşele, comunele şi satele au început să fie bântuite de un soi de animale ciudate, îndelung clănţănitoare, pe care aspectul biped şi turtit dorso-ventral nu reuşeşte, totuşi, să le situeze printre oamenii normali, aşa cum i-a lăsat bunul Dumnezeu… Este vorba, de bună seamă, de agenţii electorali...

Citește mai mult

SAU DESPRE ISTORICUL FORMĂRII CETELOR DE LUPTĂTORI ROMÂNI PENTRU EMANCIPAREA POLITICĂ A ROMÂNIMII DIN MACEDONIA partea a III-a Peste câteva zile ne-am despărţit de cele două cete bulgăreşti şi ne-am transportat la munte, în satele româneşti care aveau atâta nevoie de apărare. Pe drum ne-am oprit în satul grecesc...

Citește mai mult

Teoria păturii superpuse (1881). Arta guvernării (1882). Guvernul cari ni trebuie (1882). La un an nou (1883)
Teoria păturii superpuse (1881) Eminescu crede în adevărul teoriei atât de adesea susţinute de el şi ne spune că tocmai fiindcă-i adevărată, teoria a produs o impresie penibilă asupra celor atinşi de ea. El ne spune că străinii au ajuns să acapareze toate ramurile vieţii publice. Susţinerea teoriei nu are folos practic...

Citește mai mult