Din Urali spre Soare-Apune, cum veneau încinși cu piei, parcã fumega din ei duhnet de sãlbãticiune. Blestemata Miazãnoapte se zbârlea pe-obrajii sluți, și pe cai mãrunți și iuți – foamea stepelor rãscoapte. Viclenii rãsãritene ascuțeau ca un tãiș gândul galben și pieziș în ochi mici fãrã sprâncene. Toatã arșița din...

Citește mai mult

Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat, cum apele se-ntorc din nori sau cum se-ntoarce, tremurat, pierdutul cântec, pe viori. Ne vom întoarce într-o zi… Și cei de azi cu pașii grei nu ne-or vedea, nu ne-or simți cum vom...

Citește mai mult