Atitudinea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în problema homosexualității

Atitudinea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în problema homosexualității

Problema homosexualității în Biserica Ortodoxă apare ca păcat ce a fost și este condamnat de către autoritatea biblică și societate. Promovarea homosexualității este o întoarcere la un mod de viață păgân.

Parada homosexualilor din Chișinău preconizată pentru data de 11 mai, este un nou atentat la valorile creștine bimilenare din acest spațiu, o încălcare a normelor noastre morale.

După învățătura Bisericii Ortodoxe „Familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, prin legătura dintre bărbat și femeie, binecuvântată de Dumnezeu în fața Sfântului Altar”.

Sfânta Scriptură este categoric împotriva acestui păcat, Astfel, în Vechiul Testament citim următoarele: „Să nu te culci cu bărbat ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune… urâciune” (Levitic 18, 22-23). Hristos ne învață: „Nu știți oare că trupurile voastre sunt ale lui Hristos? Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Cel ce este întru voi, Cel pe Care de la Dumnezeu îl aveți?”

Unii spun că Evanghelia nu osândește homosexualitatea. Dar Hristos nu osândește, el cheamă la schimbarea vieții. Atitudinea reprobatoare a lumii față de homosexualitate e de ordin social și nu are nici o trăsătură comună cu condamnarea de către Hristos a murdăriei, nici cu binecuvântarea pe care o dă El inimilor care știau păstrat curățenia.

Acest păcat va introduce în aceeași măsură vrăjmășia, adevăratul război între sexe. Păcatul este atât împotriva rațiunii, cât și a instinctului, Părinții Bisericești numindu-l desfrâu împotriva firii sau sodomie, după locuitorii cetății Sodoma și Gomora care au pierit din cauza acestui păcat (Facere 19, 24-25). Pedeapsa pentru acest păcat în Legea Veche era - moartea (Facere 10, 13).

Iar Noul Testament ne scrie referitor la acest păcat următoarele: „Pentru aceea Dumnezeu le-a dat unor patimi de ocară, căci și femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii. Asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați săvârșind rușinea și luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor” (Romani I, 26- 27). Între cei care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu se numără idolatrii, adulterii și sodomiții (homosexualii) (I Corinteni 6, 9-11).

Sentințele canonice ale Bisericii Ortodoxe îi includ pe sodomiți, ucigași, vrăjitori și adulteri sub aceeași pedeapsă. Astfel, canoanele Sfinților Părinți prevăd o pedeapsă îndelungată de epitimie (oprire de la cele Sfinte, îndreptare, curățire, făgăduință de a nu mai repeta păcatul, pocăință).

Homosexualitatea, adică desfrâul împotriva firii, trebuie combătută din mai multe pricini, dintre care:

1. sodomia este un păcat strigător la cer;

2. este un păcat îndreptat împotriva legii firii;

3. la cuplurile homosexuale lipsește iubirea jertfelnică, iubirea desăvârșită care transfigurează și spiritualizează actele de iubire trupească din cadrul familiei întemeiate după modelul familiei paradisiace;

4. homosexualul vede în persoana cu care păcătuiește un obiect necesar satisfacerii plăcerilor, făcând-o și pe aceasta desfrânată;

5. desfrâul împotriva firii zdruncină stabilitatea familiei, care reprezintă „o celulă sănătoasă a Bisericii și societății”.

Biserica Ortodoxă stabilește că toate faptele homosexuale sunt inacceptabile din punct de vedere moral, ele dăunează scopului și funcției directe a organelor trupești și nu au nici o valoare procreatoare. Biserica nu poate să binecuvinteze pe homosexuali, care doresc să trăiască și să-și exprime sexualitatea împreună, mai mult decât poate s-o facă în cazul celor care săvârșesc adulter sau în cazul desfrânaților.

Ei trebuie să facă o alegere, fie să se abțină de la acte sexuale, fie să se rupă de comunitatea deplină cu Trupul lui Hristos. Cu toate că această patimă este considerată de Biserică ca reprezentând cel mai jos nivel care poate atinge ființa umană, fiind strigător la cer, ea condamnă păcatul și nu pe păcătos, așteptând de la el întoarcerea la ce este firesc omului, tratându-l prin mijloacele bisericești de însănătoșire morală.

Biserica lui Hristos a avut de la început o atitudine de tip terapeutic. Ceea ce mântuiește este ascultarea de Dumnezeu și credința pe care se întemeiază. Credința vindecă.

Biserica Ortodoxă din Moldova, prin slujitorii și credincioșii ei, se roagă pentru luminarea minții celor ce se află în întuneric și sunt într-o astfel de patimă, așteptând pocăința și îndreptarea lor. În același timp suntem îngrijorați de implicarea unor structuri care promovează acest „virus” social și urmăresc scopuri meschine. Îndemnăm oamenii de bună credință să ia o atitudine față de acest fenomen, pentru a fi dezrădăcinat din societatea noastră.

Astăzi este ziua femeilor creștine

Astăzi este ziua femeilor creștine. Ele sunt urmașele femeilor mironosițe, fiicele Învierii, roabele Domnului, candelele credinței, sufletul familiei. Femeile creștine, credincioasele Bisericii Ortodoxe, mențin, mai mult decât bărbații, flacăra credinței și tradițiile străbune, focul sfânt al rugăciunii și evlavia în casele noastre. Femeile credincioase sunt și mame bune, creștine devotate, soții cinstite și ostenitoare, model în societate. Femeile credincioase sunt primele la biserică, primele la rugăciune, la post, la lucru, la milostenie, la citirea cărților bune, la îngrijirea bolnavilor, la toate. Ele mențin căldura duhovnicească a credinței, a dragostei, a răbdării și a împăcării, în biserică, în familie, în societate.

De astfel de mame bune au nevoie astăzi familiile noastre. De astfel de fiice evlavioase are nevoie Biserica lui Hristos. De astfel de femei cinstite și model în toate are „atâta nevoie astăzi societatea în care trăim. Sunt destule mame care nu vor să nască copii, nici să le dea o educație creștină bună. Sunt atâtea mame care își ucid majoritatea copiilor, iar puținii pe care îi nasc, nu-i cresc în frica li Dumnezeu sau îi lasă de capul lor și ajung să fie o povară pentru familie și o rușine pentru societate.

Iurie Roșca, președinte PPCD, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova Declarația Fracțiunii PPCD

15 MAI 2008

Stimați colegi,
Onorată asistență,

Am considerat de datoria mea să ies la această înaltă tribună pentru a face publică poziția creștin-democraților în legătură cu manifestările tot mai agresive și mai nerușinate ale unor grupuri marginale ale societății noastre de a impune societății practicile sexuale anormale ca pe o normalitate. Există anumite curente în lume care urmăresc surparea temeliilor morale ale societății și care caută să penetreze și să se răspândească și în societatea noastră. Recenta tentativă de a organiza o așa-numită paradă a homosexualilor și a lesbienelor în centrul Chișinăului este o dovadă scandaloasă în acest sens. Am urmărit cu atenție reacțiile critice ale celor care se declară victime ale intoleranței, ca și ale pretinșilor apărători ai drepturilor omului împotriva lui Dumnezeu și a creației Lui.

„Tot aici aș remarca și ușurința cu care o parte a presei devine instrument de manipulare a acestor grupuri zgomotoase care atacă morala publică. O astfel de lipsă de discernământ se explică prin atitudinea potrivit căreia într-o democrație fiecare poate să facă orice.

Să nu uităm, însă, că Republica Moldova este una dintre cele mai religioase și mai creștine țări din Europa. Statisticile arată că circa 98% din populația țării noastre mărturisește credința creștină ortodoxă, alături de frații catolici, baptiști sau de alte confesiuni creștine. Celelalte culte religioase sunt și ele promotoare ale unor valori morale tradiționale pe care se și întemeiază o societate care vrea să dăinuie în timp. Nimeni nu împiedică în țara noastră, nici legile, nici practica activității organelor de stat, ateismul sau lipsa oricărei credințe religioase. Și totuși, noi, ca reprezentanți ai poporului, avem datoria morală să reprezentăm interesele majorității covârșitoare a oamenilor care ne-au adus în această sală prin votul lor și care au convingeri moral-religioase.

Partidul Popular Creștin Democrat împărtășește viziunea creștină asupra omului și a lumii ca operă a lui Dumnezeu. Dumnezeu-Creatorul ne-a creat pe noi, creaturile lui, după chipul și asemănarea Sa, ne-a făcut ființe responsabile în fața Lui și ne-a dat legile morale de organizare a societății. Însăși morala ca sentiment al răspunderii omului este o derivată a sentimentului religios, iar noi ca oameni de stat avem datoria să veghem la asigurarea moralei publice.

Manifestările de genul celor care s-au consumat recent în centrul capitalei sfidează morala publică și legile țării. Mai grav, astfel de acțiuni ale celor care își zic de orientare netradițională atacă în mod direct instituții fundamentale ca familia, biserica și școala.

Iar în felul acesta sunt atacați copiii noștri, este agresat viitorul acestei țări. Legile țării noastre la acest capitol sunt perfect euroconforme, statul apără dreptul la intimitatea vieții private, inclusiv la astfel de ocupații care în mod obișnuit trezesc reacții de repulsie. Însă una este intimitatea vieții private și cu totul altceva este invadarea ostentativă a spațiului public cu asemenea manifestări de sfidare a bunului simț. Iată de ce cred că acei cetățeni care au reacționat activ și pașnic împotriva grupului care a descins în piață a fost perfect justificată.

Să nu uităm, dragi colegi, că una din sarcinile de bază ale statului constă în asigurarea perpetuării poporului său. De aceea, pentru noi, de o primă importanță este protecția a familiei, ceea ce presupune asigurarea dezvoltării sănătoase din punct de vedere fizic și psihic a copiilor.

De menționat este faptul că art. 48 din Constituția Republicii Moldova stabilește foarte clar că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Astfel, este evident că activitatea ONG Gender Doc-M sfidează litera și spiritul Legii supreme a societății și statului, pledând pentru legalizarea așa-ziselor căsătorii homosexuale. Și mai grav este faptul că această organizație chiar a simulat un fel de oficiere a unei căsătorii între două persoane de același sex arătând astfel că pledează pentru desființarea instituției familiei, așa cum astăzi aceasta este acceptată de întreaga noastră societate.

Promovarea și aplicarea acestei ideologii în unele state s-a răsfrânt negativ asupra instituției familiei și a perturbat temeliile armoniei sociale. Se știe de asemenea că mulți dintre purtătorii virusului HIV/SIDA sunt homosexualii.

Mulțimea cazurilor de abuzare sexuală a copiilor care se constată acum în unele țări occidentale, reprezintă o consecință directă a unei viziuni eronate asupra sexualității. Iată de ce trebuie să-i protejăm pe copii noștri de propaganda făcută de unii ONG-iști, precum și de unele instituții mass-media, care le perturbează viața. Noi nu avem intenția de a discrimina persoanele adulte care simt o tendință homosexuală. Avem tot respectul pentru fiecare persoană, care are discernământ și alege în mod liber modul în care își trăiește viața. Ceea ce însă nu trebuie să uite nimeni este faptul că pentru modul în care uzăm de libertatea noastră vom răspunde, fiecare în parte, în fața Lui Dumnezeu. Dragi colegi, fac apel către toate partidele politice, către instituțiile mass-media, către întreaga societate civilă să manifestăm răspundere și solidaritate în apărarea copiilor noștri, a familiei și a moralei publice. Aici nu e loc nici de competiție politică, nici de indiferență.

Sexualitatea este o chestiune intimă, care ține de viața privată a fiecăruia și este imoral să transformi o chestiune intimă în subiect de propagandă homosexuală și de demonstrație publică. Atunci când unii încearcă să organizeze parade ale homosexualilor, trebuie mai întâi să se întrebe dacă nu cumva asemenea evenimente publice, nemaiîntâlnite în istoria Republicii Moldova, sunt de natură să îi sfideze în mod obraznic pe cetățenii formați în cultura noastră creștin-ortodoxă care este a majorității absolute, majoritate care este în consens de viziune asupra moralei cu celelalte culte din țara noastră.

Constituția Republicii Moldova prevede clar în art. 28 că „Statul ocrotește viața intimă, familială și privată”. Considerăm că această garanție constituțională este mai mult decât suficientă pentru cei care decid să aibă o viață sexuală deviantă. Pentru asta ei nu pot fi discriminați. Dar noi nu putem admite ca integritatea spirituală, morală și psihică a copiilor noștri să fie pusă în pericol de cineva care, fiind mânat de porniri deviante, încearcă să creeze precedente abominabile în țara noastră.

Homosexualitatea reprezintă un eșec moral și existențial, prin pierderea menirii omului de a se împlini pe sine însuși prin urmași. Prin actul creației Dumnezeu a dat viață bărbatului și femeii, imprimându-le menirea de a fi „un singur trup”, în scopul perpetuării neamului omenesc. În fața acestei realități evidente, homosexualitatea reprezintă un abuz lipsit de finalitate, un eșec al instinctului de conservare a speciei umane.

Dragi colegi, am fost și trebuie să rămânem creștini, responsabili de faptele noastre în fața Lui Dumnezeu. Iar consensul național în privința integrării europene nu poate fi o scuză pentru stimularea unor astfel de manifestări care aduc atingere convingerilor noastre religioase și morale, ca și obligației statului de a proteja familia, copiii și morala publică.

Vă mulțumesc.

Comentarii

comments powered by Disqus