citirea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, naţionalitate, vârstă, etc.) Aceste date pot fi folosite pentru deschiderea unor conturi bancare. Pot fi folosite, de asemenea, pentru achiziţionarea de proprietăţi, derularea de licitaţii electronice, înfiinţarea unor societăţi comerciale fantomă. Toate acestea...

Citește mai mult

Românitate și occidentalizare
Toynbee susţine că trecerea de la o civilizaţie la alta, considerată superioară (altfel aculturaţia nu-şi are sens) este asociată întotdeauna cu înflorirea unei religii superioare. Occidentalizarea fostului spaţiu bizantin, cel al lumii ortodoxe, contrazice asemenea lege. Condiţiile sunt, de astă dată, cu totul...

Citește mai mult

Războiul împotriva apostaziei
Cuviosul Justin Popovici, vorbind despre conflictul dintre Biserică şi Stat, spunea următoarele: „Este limpede că Biserica, sub orice regim, chiar şi cel ateist, trebuie să-şi găsească un mod de a convieţui, dar întotdeauna în duhul şi limitele principiului evanghelic de convieţuire. «Daţi Cezarului cele ce sunt ale...

Citește mai mult

As-noapte, Iisus…
As-noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist şi ce înalt părea Crist! Luna-a intrat după El, în celulă şi-L făcea mai înalt şi mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca nişte păduri. Luna-L spoi cu argint pe veşminte argintându-I pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură:...

Citește mai mult

Cercetarea noastră în domeniul calendarului se limitează la domeniul bisericesc: Scriptura şi Părinţii. În Vechiul Testament, despre calendar avem învăţătura cuprinsă mai întâi în Cartea Facerii, apoi în legiuirile insuflate de Dumnezeu lui Moise, adică poporului ales. Pentru apariţia calendarului, adică a măsurătorii...

Citește mai mult

România – Un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice?
Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă şi tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spaţiul Schengen, prevăzută pentru 2011, şi executând cu multă râvnă şi acrivie...

Citește mai mult

După o prea-lungă (zic eu) vreme de pace, „lumea civilizată” (şi se va vedea mai jos ce înseamnă aceasta) se clatină din înseşi temeliile ei, care sînt: negustorirea banilor, cămătăria şi înşelăciunea. În alte cuvinte, trăim „cea mai mare criză financiară din istorie”. Ce va urma, ar trebui să ştim, fiindcă am avut...

Citește mai mult

Ca să ne ferim de pierderea de vreme, pentru a înţelege noul „Cod Penal” am folosit materialele puse la îndemână chiar de Guvern, adică „Expunere de motive – Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc” şi respectiv „Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc”....

Citește mai mult

Sunt momente în istorie, momente de cumpănă, când cea mai firească metodă de înţelegere a realităţii pare a fi metoda milenaristă; un fel de fatalism îngrozitor, de apocalipsă continuă – ca aşteptare şi ca perioadă premergătoare, imediat premergătoare. Se simte fumul de pucioasă şi dogoarea flăcărilor ce stau să vie....

Citește mai mult