Cuvânt al Arhimamdritului Ioil Konstantaros. Există oameni care cred că este posibil să împletească două moduri de viață diametral opuse. Viața lui Hristos și viața lumii îndepărtare de Dumnezeu, adică viața păcatului pe care o insuflă diavolul cel ucigaș de oameni. Însă cât de inacceptabilă și rătăcită este această...

Citește mai mult

Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kantiotis în sfânta biserică a Sfântului Ioan din Ptelemaida, 13.12.1981. „Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți” (Luca 14, 16) Iubiții mei, învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Scriptură este simplă. Atât de simplă, încât să poată fi...

Citește mai mult

Ecumeniștii sunt coresponsabili pentru falsificarea evangheliei și pierzarea eterodocșilor
Protopresbiterul Theodoros Zisis, profesor universitar emerit din Tesalonic. sursa: Orthodoxos Typos, 20.11.2009. 1. Papismul și protestantismul au falsificat Evanghelia În ultima vreme mulți membri ai pleromei Bisericii se neliniștesc pentru evoluția destructivă și violentă a așa numitelor relații intercreștine dintre...

Citește mai mult

Mitropolitul Augustin de Florina: campania ateilor împotriva Bisericii
Omilie rostită de Mitropolitul Augustin de Florina în Sfânta Biserică a Sf. Nicolae — Ydrousa, Florina, 29.12.1976 și transcrisă după o înregistrare. Trăim, iubiții mei, într-o epocă dificilă, în anii necredinței. Necredința domină. Altădată nu îndrăznea vreun om să blasfemieze cele dumnezeiești în public. Nimeni. Dacă...

Citește mai mult

Papalitatea satanică sau cuvînt pentru fiara ce va ieși din pămînt
Cuviosul părinte Iustin Popovici zice: „În istoria neamului omenesc sînt trei căderi însemnate: a lui Adam, a lui Iuda și a papei [Romano-Catolic].” Căci Romano-Catolicismul stă împotrivă Dumnezeu-Cuvîntului Hristos nu numai pentru că este eretic (adică nu învață buna Lui vestire, ci strică sfintele dogme ale...

Citește mai mult

Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică (2)
„Activ” și „contemplativ” în spiritualitatea ortodoxă și cea catolică Monahismul de tip Apusean a denaturat învățătura Bisericii. Învățătura Părinților Bisericii că drumul spre îndumnezeire se deosebește în făptuire și contemplare este de bază. Făptuirea înseamnă lupta pentru curățirea inimii, iar contemplarea este...

Citește mai mult

Despre curajul mărturisitorilor
Din conferința Despre canonizarea sfinților români, Deva, 20 octombrie 2008, a doua parte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Cel viu, pentru rugăciunile sfinților închisorilor, luminează sufletele noastre, izbăvește-ne de toate patimile și...

Citește mai mult

Hrănire și mântuire. II. Îmbolnăvirea hrănirii: lăcomia pântecelui. III. Profilaxia sau tămăduirea hrănirii: rânduiala și asceza
Lăcomia pântecelui este socotită de Spiritualitatea Bisericii de Răsărit (ca să preluăm o formulare a lui Vladimir Lossky) printre păcatele capitale, de moarte (alături de mândrie, invidie, iubire de arginți, desfrânare, trândăvie, mânie), constituind totodată și patimi. Mai mult chiar, enumerarea patimilor sau a...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 21-22/01.11.2009 – 30.10.2009
Szekely Ujsag, nr. 44 din 05-11.11.2009 Autonomie, însă ce fel? Mai multe țări membre UE sunt mai mici decât regiunea transilvăneană, atât din „punctul de vedere al teritoriului sau al populației, cât și din punctul de vedere al potențialului economico-spiritual. Trebuie inițiată o provocare europeană pentru ca...

Citește mai mult

Basarabia noastră, cea de totdeauna
Alegeri, Alegeri! În sfîrșit a avut loc și cea de-a doua tentativă de alegere a președintelui, care a eșuat ca și existența sinistră a celor ce joacă în mascarada „De-ale democrației” din Basarabia. Comuniștii au rămas fermi în decizia de a nu vota candidatul „europenașilor”, astfel vom avea bucuria de a asista la noi...

Citește mai mult