Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Obiectivele FORUMULUI sunt:

 1. Promovarea și apărarea prin toate mijloacele legale a identității naționale, a drepturilor și libertăților cetățenești ale românilor din județele Covasna și Harghita, în condițiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută;
 2. Sprijinirea accesului comunităților românești la resursele derulate prin programele și proiectele de dezvoltare promovate și finanțate de autoritățile publice centrale și locale, precum și de organizațiile europene;
 3. Stimularea constituirii și funcționării unor asociații comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităților românești, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluționării problematicii cu care se confruntă;
 4. Reprezentarea intereselor comunităților românești din județele Covasna și Harghita în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale, precum și cu diferitele organisme internaționale;
 5. Obținerea statutului de participant, ca parte direct interesată, în consultările și negocierile purtate pe plan local, regional, național și internațional premergătoare adoptării unor decizi, hotărâri sau acte normative ale căror efecte vizează interesele românilor din Covasna și Harghita.
 6. Recomandarea persoanelor reprezentative din societatea civilă românească, din cele două județe, pentru a candida, în condițiile legii, la alegerile locale și parlamentare, sau pentru alte funcții și demnități publice;
 7. Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei, a parohiilor de pe cuprinsul său, în lucrarea de revigorare a credinței strămoșești, în promovarea unui dialog ecumenic cu celelalte culte din zonă;
 8. Acordarea de asistență și suport logistic și moral unităților de învățământ cu predare în limba română din cele două județe;
 9. Sprijinirea instituțiilor românești de cultură existente în județele Covasna și Harghita, pentru păstrarea și dezvoltarea tradițiilor, a patrimoniului cultural și spiritual;
 10. Sprijinirea mass-media de limbă română (presa scrisă, posturi radio și TV) din cele două județe și realizarea unui parteneriat cu mass-media națională;
 11. Protejarea și cinstirea limbii române, a însemnelor și simbolurilor naționale;
 12. Acordarea de burse de studii, premii, diplome și alte însemne de merit celor ce contribuie semnificativ la realizarea scopului și obiectivelor Forumului;
 13. Sprijinirea activităților proprii ale asociațiilor și fundațiilor componente;
 14. Organizarea de activități filantropice și de asistență socială;
 15. Dezvoltarea unor parteneriate active cu românii de pretutindeni și cu organizații ale acestora din țară și străinătate;
 16. Demersuri pentru inițierea și susținerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităților maghiare din cele două județe, în vederea conviețuirii în spiritul cunoașterii și aprecierii valorilor specifice și comune, al înțelegerii și conlucrării în interes general și pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune;
 17. Combaterea și contracararea manifestărilor rasiste, șovine, xenofobe și a tendințelor de enclavizare etnică a zonei;
 18. Monitorizarea vieții publice locale și sesizarea instituțiilor publice naționale și internaționale, precum și a opiniei publice, despre încălcările drepturilor și libertăților cetățenești.

Comentarii

comments powered by Disqus
Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 1/01.01.2010 – 15.01.2010
Europai–Ido, nr. 1 din ianuarie 2010 Potrivit lui Posta Imre, în patria noastră s–au stabilit peste un milion de evrei / Acord ungaro–israelian secret În aprilie 2004, președintele israelian Mose Kacav a efectuat o vizită în Ungaria. Motivul a fost – aparent – o vizită obișnuită de prietenie. Într–un cerc restrâns...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 23/01.12.2009 – 31.12.2009
Haromszek, nr. 5846 din 01.12.2009 Sylvester Lajos 1 Decembrie În timp ce statuia de la Reci, a honvedului decapitat, a fost excavată din curtea muzeului, un cunoscut de-al nostru, istoric și filozof, a făcut și el săpături în domeniul său de activitate, scoțând la lumină din străfundurile istoriei o serie de documente...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 21-22/01.11.2009 – 30.10.2009
Szekely Ujsag, nr. 44 din 05-11.11.2009 Autonomie, însă ce fel? Mai multe țări membre UE sunt mai mici decât regiunea transilvăneană, atât din „punctul de vedere al teritoriului sau al populației, cât și din punctul de vedere al potențialului economico-spiritual. Trebuie inițiată o provocare europeană pentru ca...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 19/01.10.2009 – 15.10.2009
Haromszek, nr. 794 din 01.10.2009 Szekeres Attila Las să fluture Cât de mărinimos este prefectul nostru, pe care îl deranjează drapelul secuiesc: 596 deocamdată, nu trece la aplicarea de sancțiuni. Însă dacă nu va merge cu vorba bună, va fi obligat să treacă la sancțiuni. Cu alte cuvinte, să-i amendeze pe primarii care...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 18/05.09.2009 – 30.09.2009
Haromszek, nr. 5780-15.09.2009; Farkas Reka Memorandumul de la Miercurea Ciuc a fost finalizat După aproximativ o săptămână de la adoptare, a văzut lumina zilei memorandumul adoptat în cadrul marii adunări a autoguvernărilor de pe Pământul Secuiesc, organizată la Miercurea Ciuc. Primarii și consilierii prezenți au...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 17/01.09.2009 – 15.09.2009
Haromszek, nr. 5768 - 01.09.2009 Pentru ocrotirea limbii maghiare Mare întâlnire ecumenică la Szeged Peste 1.000 de oameni s-au adunat duminică seara, în domul din Szeged, unde ierarhii bisericești și politicienii din țară și de peste hotare, prezenți la marea întâlnire ecumenică din Bazinul Carpatic, și-au ridicat...

Citește mai mult

Un răspuns, din perspectivă demografică, la problemele dezbătute de unii aleși locali din Arcul intracarpatic, la adunările care au avut loc, la Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc, în zilele 4 și 5 septembrie 2009 Poziția societății civile românești din județele Covasna și Harghita, față de demersurile întreprinse de...

Citește mai mult

Partium
Sub motivația înființării unei „regiuni etnografice independente”, caracterizată de trăsături specifice culturale, etnice și religioase, disputată de Casa de Habsburg și Principatul Transilvaniei în perioada 1541-1867, începând cu anul 1994, lideri politici și cultici ai minorității maghiare din țara noastră,...

Citește mai mult

7 septembrie 1940: Începe seria masacrelor hortyste din Transilvania, în județul Bihor
George BARA După semnarea Diktatului de la Viena din 30 august 1940, act impus României de către Germania și Italia în favoarea Ungariei, armata maghiară condusă de către Miklos Horty a început ocuparea Ardealului de Nord, pe măsură ce armata română împreună cu instituțiile românești se retrăgeau din teritoriul cedat....

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 14/15.07.2009 – 31.07.2009
Cotidianul Haromszek, numărul 5728/16.07.2009 A fost semnat procesul-verbal de colaborare în probleme privind minoritățile În procesul-verbal româno-ungar semnat marți, la București, au fost incluse rezultatele de până acum și angajamentele pe viitor în probleme privind maghiarii din România și românii din Ungaria,...

Citește mai mult