Revista presei maghiare Nr. 03/01.02.2010 – 15.02.2010

Haromszek, nr. 5895 din 01.02.2010
Farcadi Botond

Profităm oare de drepturile noastre lingvistice?

Trebuie să profităm de drepturile lingvistice pe care le avem și să cucerim altele, noi - atenționează mai multe organizații civile maghiare transilvănene în petiția privind respectarea bilingvismului, la care au aderat zilele trecute tot mai mulți. La Sfântu Gheorghe a fost organizat, în fața unui supermarket, chiar și un protest-fulger pentru inscripții, servicii în limba maghiară, pentru respect față de comunitatea locală.

Se pare, așadar, că sfera civilă este cea căreia îi revine sarcina punerii în practică a legilor care asigură utilizarea limbii materne, după ce sfera politică a reușit să obțină legiferarea acestor drepturi. Așa ar și trebui să decurgă lucrurile: politicienii să lupte în legislativ, iar sfera civilă în practică, pentru atingerea acelorași obiective – cum ar fi extinderea utilizării limbii materne, a învățământului în limba maternă sau diferitele forme de autonomie.

Totul ar fi în regulă dacă ar exista o colaborare între politică și sfera civilă, în interesul comun al maghiarimii. Mă tem însă că inițiativa civililor a fost un fel de semnal de alarmă. Care ne atenționează că din comoditate, obișnuință sau teamă renunțăm deseori la drepturi care ni se cuvin, nu vorbim în limba maghiară atunci și acolo unde am putea-o face, privim cu pasivitate cum ne năpădesc inscripțiile în limba română, denumirile produselor din magazine figurează deseori numai în limba română, ne rezolvăm în limba statului diferite probleme administrative. Și atenționează și sfera politică: liderii noștri nu au voie să dea înapoi, pentru că mai sunt multe de făcut, trebuie urmărit și procesul de control de după adoptarea cadrului legal, în consiliile, instituțiile locale trebuie încetățenit bilingvismul efectiv, trebuie cucerită răspândirea învățământului în limba maternă, iar pe termen lung, prin intermediul autonomiilor culturale și teritoriale, trebuie asigurată accederea la putere a oricărui cetățean.

Ar fi bine, așadar, ca sfera politică să audă de această dată strigătul civililor, deoarece în caz contrar, lupta sferei politice și a celei civile s-ar putea solda cu un eșec.

Haromszek, nr. 5907 din 15.02.2010
Farkas Reka

La Târgu Mureș a avut loc ședința CRU / Marko: intrarea în guvern a fost o decizie bună

Printre principalele sarcini ale UDMR, care urmează a fi îndeplinite în perioada următoare, figurează elaborarea și adoptarea de către Parlament a diferitelor proiecte de lege de o importanță deosebită. Totodată, e important ca organizația de apărare a intereselor maghiare să constituie un factor de stabilizare în cadrul coaliției guvernamentale din România - a declarat Marko Bela, președintele UDMR, în cadrul ședinței Consiliului Reprezentanților Uniunii (CRU), desfășurate sâmbătă (n.t. - 13.02), la Târgu Mureș.

Marko a reflectat asupra rezultatelor obținute de UDMR din momentul intrării în guvern, și a prezentat obiectivele mai importante, urmărite de reprezentanții uniunii. Marko a amintit de legea învățământului, legea care reglementează statutul juridic al minorităților naționale, respectiv legea privind reorganizarea regiunilor. Președintele UDMR a subliniat: Contează mult dacă UDMR poartă discuții pe aceste teme din poziție de guvernare sau din opoziție. Legat de legea învățământului, Marko a menționat: Trebuie să avem grijă ca noua lege să cuprindă mai multe concesii din punctul de vedere al învățământului în limba maghiară decât proiectul de anul trecut. Dispunem de mijloacele corespunzătoare: avem un secretar de stat, iar vicepremierul supraveghează și acest domeniu. Conlucrând cu parlamentarii noștri, trebuie să obținem eliminarea dispozițiilor care, în cazul anumitor materii, limitează activitatea didactică în limba maternă, mai mult decât atât, trebuie să obținem o discriminare pozitivă în cadrul învățământului în limba maternă, ca școlile și clasele cu predare în limba maghiară să nu fie desființate din cauza noului sistem de finanțare - a explicat Marko Bela.

Președintele uniunii a adăugat: legea învățământului trebuie să înfăptuiască descentralizarea, în urma căreia consiliul local și comunitatea locală vor adopta decizii referitoare inclusiv la modul de conducere a instituțiilor, la angajarea cadrelor didactice sau programa școlară.

Marko a subliniat că simultan cu aceste probleme, vor figura pe ordinea de zi și legea minorităților, în cazul căreia se așteaptă la dispute îndelungate și vehemente. Celălalt proiect important din punctul de vedere al UDMR este cel care vizează reorganizarea regiunilor de dezvoltare - a menționat Marko. Acesta a apreciat faptul că UDMR și PD-L au ajuns la un consens în privința principiului în baza căruia funcțiile de conducere a instituțiilor deconcentrate sunt împărțite potrivit procentului etnic al locuitorilor.

Borbely Laszlo, ministrul mediului, a subliniat că datele statistice dovedesc faptul că, anul trecut, județele din Transilvania nu au beneficiat de un sprijin adecvat din partea guvernului. In interesul schimbării acestei situații, disputele trebuie evitate, reprezentanții UDMR trebuie să colaboreze cu democrat-liberalii la pregătirea diferitelor proiecte.

Reprezentanții CRU au confirmat decizia adoptată recent de Consiliul Permanent al Uniunii, potrivit căreia funcția de președinte executiv al UDMR va fi îndeplinită de Takacs Csaba. In funcția de vicepreședinte executiv al uniunii, responsabil pe problemele privind autoguvernările, a fost desemnat Tanczos Barna.

Szekely Ujsag, nr. 5 din 04-10.02.2010
Both Ildiko

Multilingvismul este o valoare europeană

Asociația Civili pentru Trei Scaune (CIVEK) adresează organizațiilor de tineret un apel care vizează apărarea, respectiv utilizarea limbii materne. Ocrotirea culturii noastre se manifestă în apărarea limbii noastre materne. Limba noastră maternă reflectă în modul cel mai expresiv asupra istoriei noastre de 1.000 de ani, asupra culturii și tradițiilor noastre, limba este protectorul identității noastre - se arată în apelul lansat de CIVEK. De asemenea, limba maternă indică și gradul de dispersare: în măsura în care limba se degradează, devine tot mai intensă și asimilarea.

CIVEK atrage atenția asupra faptului că, deși utilizarea limbii materne este garantată de lege, nu ne folosim de acest drept. Utilizăm rar limba maghiară atunci când ne adresăm angajaților din instituțiile publice, dezbaterile oficiale au loc, în majoritatea cazurilor, în limba română, în magazine, la societăți de prestări servicii, pe firme apar inscripții în limba română și, cu unele excepții, și texte în limba maghiară care, de obicei, sunt pline de greșeli - se subliniază în apel. Noi înșine ne limităm drepturile, nu ne folosim de posibilitățile prevăzute de lege. Statul, folosindu-se de toate acestea, împiedică orice inițiativă: pe indicatoarele de la intrarea în localitățile Câmpia Turzii și Cluj nu figurează inscripții în limba maghiară, în cadrul instituțiilor publice bilingvismul nu funcționează, limba maghiară nu e utilizată. Nici sfera întreprinzătorilor nu asigură comunicarea în limba cumpărătorilor, în cele mai multe centre comerciale de pe Pământul Secuiesc se utilizează doar limba română.

Reprezentanții Mișcării Angajamentului Civil (CEMO) din Târgu Mureș au subliniat: limba noastră - piatra de temelie a identității noastre, fără de care nu putem exista - e periclitată. Scopul nostru îl constituie atât tragerea unui semnal de alarmă, cât și mobilizarea fiecăruia dintre noi - susțin membrii CEMO. De asemenea, reprezentanții mișcării atenționează că a sosit vremea demarării unei lupte a societății civile și a exprimării nesupunerii civice. Tocmai din acest motiv se solicită respectarea bilingvismului în cadrul instituțiilor publice, firmelor și întreprinderilor, în tot mediul nostru - se arată în proclamație.

Haromszek, nr. 5896 din 02.02.2010
B. Kovacs Andras

Universitate de științe în Transilvania/ Independentă, de stat și maghiară

Mai nou, cei care se pronunță în numele maghiarimii stau în guvern și, mai mult decât atât, însuși președintele partidului stă lângă premier, fiind a doua persoană care face parte din puterea executivă. Sub titlul Cartea albă a calvarului învățământului superior maghiar din Transilvania a apărut recent o sinteză care abordează o problemă dureroasă a comunității noastre și la care de 90 de ani tot căutăm zadarnic un răspuns. După prezentarea istoriei universității de la Cluj-Napoca (1872-1919) și a antecedentelor istorice, volumul identifică foarte bine rădăcina problemelor în închiderea-confiscarea-persecutarea instituției de către autoritățile române. În acest context, reînființarea instituției sub forma Universității Bolyai este calificată drept un pas provizoriu spre drumul către desființare. Proiectul inițial - potrivit căruia Universitatea Bolyai a fost înființată pentru a putea fi apoi desființată - s-a înfăptuit în anul 1959 - menționează în volum Balazs Sandor.

Transilvania nu a fost obținută pentru desființarea universității altora, ci pentru înființarea propriilor noastre universități - scria la vremea respectivă Nicolae Iorga. Edificarea națională română, care a avut ca scop reprimarea minorităților, a urmat alte căi, iar partidul de tip - Brătianu s-a dovedit a fi un ucenic fidel în acest proces. Profesorul universitar Rez Mihaly i-a adresat la vremea respectivă o scrisoare deschisă lui Octavian Goga, fost ministru al culturii: Universitate maghiară nu poate exista decât la Cluj-Napoca și trebuie să fie în totalitate autonomă. Se spune că universitatea maghiară reprezintă marea putere politică a maghiarimii. Acest lucru este adevărat deoarece este un rezultat al sârguinței și al disciplinei și reprezintă puterea societății. Întrebarea este dacă într-adevăr se vrea ca maghiarimea să trăiască în Transilvania. Publicarea acestei scrisori a fost cenzurată.

În volum sunt amintite toate încercările din ultimii 90 ani, de la interzicerea perfecționării profesorilor prin intermediul bisericii până la universitățile private Partium și Sapientia, înființate cu susținere din partea statului ungar și în colaborare cu biserica, de la asimilarea și atrofierea Universității Bolyai până la reînvierea ei parțială după 1989, de la ideea înființării Universității Petofi-Schiller, idee care a murit în fașă, până la obstrucționarea pașilor parcurși de Comitetul de Inițiativă Bolyai în problema inscripțiilor bilingve.

Volumul poate veni în ajutorul activității prin care această problemă a fost prezentată în fața forurilor internaționale și poate fi de asemenea un semnal de avertisment pentru cei însărcinați să ne reprezinte cerințele în guvernul și în parlamentul român. Coautorii volumului sunt Bodo Barna, Csetri Elek, Gaal Gyorgy și Somai Jozsef.

Haromszek, nr. 5899 din 05.02.2010

Maghiarii de peste hotare

La ședința de ieri a Forumului Reprezentanților Maghiarilor din Bazinul Carpatic (KMKF), subcomisiile cu probleme externe și europene, respectiv subcomisia juridică au analizat situația actuală a maghiarilor de peste hotare, în legătură cu care și-au exprimat speranțele iar de la caz la caz au făcut propuneri.

Este salutat faptul că din noul guvern al României face parte și UDMR, respectiv că printre prioritățile coaliției guvernamentale se numără continuarea reformei învățământului și soluționarea statutului juridic al comunităților minoritare. Participanții și-au exprimat speranța că noua lege a învățământului va stopa efectele nocive care au afectat sistemul învățământului minorităților prin introducerea sprijinului normativ; că parlamentul României va adopta legea privind statutul juridic al minorităților într-o formă care să creeze cadrul juridic al autonomiei culturale. Este salutată colaborarea creată în cadrul Forumului Maghiar de Mediere din Transilvania (EMEF), iar participanții la viața publică maghiară din Transilvania sunt îndemnați la o continuare eficientă a activităților lor.

Participanții salută faptul că maghiarimea din Voivodina a reușit să strângă numărul de semnături necesar alegerii directe a Consiliului Național Maghiar, dovedind astfel că maghiarimea din Voivodina este aptă să-și administreze autonom problemele în cadrul legal sârb.

Își exprimă speranța că promisiunile făcute de candidații la președinția Ucrainei în legătură cu rezolvarea problemelor din politica minorităților, vor fi îndeplinite după alegeri, iar astfel va fi restabilită buna colaborare tradițională între statul ungar, statul ucrainean și maghiarii din Voivodina.

Propun ca guvernul ungar să acorde o atenție sporită trăsăturilor UE ale legii slovace a limbii, iar în forurile europene să inițieze un dialog despre situația intolerabilă a politicii minorităților din Slovacia.

Propun ca guvernul ungar să acorde o atenție deosebită situației comunităților maghiare din Croația și Slovenia, pe de o parte în cadrul relațiilor bilaterale, pe de altă parte sprijinindu-le aspirațiile. Subcomisiile ne atrag atenția asupra importanței recensămintelor din anii 2011-2012.

Haromszek, nr. 5906 din 13.02.2010

Discriminare pozitivă în învățământul în limba maghiară

Vicepremierul Marko Bela, președintele UDMR, insistă asupra discriminării pozitive a învățământului în limba maghiară. El s-a întâlnit ieri la Târgu Mureș cu specialiști maghiari în domeniul învățământului. La consfătuire au participat inspectori școlari, conducători la nivel de țară și județean responsabili cu învățământul în limba maghiară.

După consfătuire, Marko a declarat că este inadmisibil ca măsurile bugetare restrictive să pună în pericol clasele cu predare în limba maghiară. După cum se știe, ministerul învățământului va desființa anul acesta 15.000 posturi de pedagogi. Această măsură poate conduce la comasarea sau desființarea claselor cu predare în limba maghiară.

În legătură cu legea învățământului, aflată în pregătire, Marko a declarat: UDMR consideră că minoritarilor și, în cadrul acestora, elevilor maghiari, trebuie să li se ofere posibilitatea de a studia în limba maternă toate materiile, inclusiv istoria și geografia țării. Iar în învățământul în limba română trebuie să fie asigurate manuale și programe școlare specifice - a mai declarat el.

Haromszek, nr. 5900 din 06.02.2010

Legea privind minoritățile trebuie modificată

Legea privind minoritățile ar trebui modificată, deoarece în forma sa actuală ar genera divizare în rândul maghiarilor - a declarat ieri, la Târgu Mureș, președintele CNMT, Tokes Laszlo. El a mai spus că i-a cerut UDMR să aducă modificări acestei legi. In forma sa actuală, legea nu este satisfăcătoare. Ar trebui făcute precizări în special în domeniul autonomiei comunității maghiare, să se precizeze clar ce sfere de atribuții vom avea în autoguvernare. Subiectul politicii maghiarimii din România nu este UDMR, ci comunitatea maghiară în totalitatea sa. Este inacceptabil ca un partid, fie el UDMR sau altul, să își exproprieze reprezentanța comunității maghiare - a afirmat Tokes.

A mai spus că la ședința Forumului Maghiar de Mediere din Transilvania (EMEF) a propus deja ca legea să fie revizuită. In 18, 19 sau 20 februarie va avea loc o nouă ședință a EMEF, în cadrul căreia vom aduce din nou în discuție această problemă. Ne-ar cădea foarte rău dacă UDMR s-ar înțelege mai bine cu PD-L-ul decât cu organizațiile și partidul maghiare - a precizat Tokes.

Ne aflăm într-o situație istorică gravă. Ar trebui să i se pună punct politicii unilaterale a UDMR - a mai spus el.

Szekely Ujsag, nr. 5 din 04-10.02.2010
Ambrus Agnes

Învățarea limbii române - bucurie sau chin

Într-una din clasele a I-a din școala din Ghelința, am asistat la o oră de limba română. Copiii au urmărit cu atenție povestea despre animale, prezentată de învățătoare. Au urmat elevii, au povestit și ei după un șir de imagini. Limba lor maternă, maghiara, s-a amestecat cu limba română, inclusiv cu limba în care comunică animalele . La finalul orei, elevii au fost angrenați într-un joc didactic, au fost împărțiți pe grupe, fiecare și-a jucat rolul distribuit și au vorbit în limba română. Manualul, care nu pentru ei a fost întocmit, nici nu a fost deschis, însă, într-un sat secuiesc, priceperile și deprinderile lingvistice au fost dezvoltate prin jocuri, aplicând mijloace adecvate vârstei copiilor.

Remarcând aceste aspecte, m-am întrebat când va ajunge problema predării limbii române - după adoptarea unor decizii raționale - de pe masa politicii în sfera de specialitate, pentru ca în însușirea priceperilor și deprinderilor de comunicare în limba română, elevii de limbă maternă maghiară să fie ajutați de o programă școlară, manuale școlare și materiale didactice speciale. Ca să simtă și copilul maghiar din România că posibilitatea cunoașterii, la un nivel tot mai ridicat, a unei alte limbi și a unei altei culturi, este în avantajul său. Să nu reprezinte un adevărat chin răsfoirea manualului care conține cuvinte, expresii, timpuri verbale care nu mai sunt de mult utilizate. Învățarea limbii prin jocuri didactice și prin crearea unor situații de comunicare, să constituie o bucurie pentru copiii.

Pentru a realiza acest lucru, politica educațională trebuie să ajungă la decizii raționale. Când să ne așteptăm la asemenea decizii dacă nu acum, în perioada în care organizația de reprezentare a intereselor maghiarimii se află la guvernare și vestește lumii și țării că România are un vicepremier maghiar și mai mulți miniștri și secretari de stat maghiari.

Comunitatea maghiară așteaptă beneficii de pe urma acestor funcții. În domeniul învățământului, de exemplu, elevilor să le fie asigurată posibilitatea de a studia în limba lor maternă geografia și istoria, iar româna să fie predată prin metode speciale.

Haromszek, nr. 5899 din 05.02.2010
Farcadi Botond

UDMR ezită în problema marii adunări secuiești

Nu sunt șanse prea mari ca UDMR să participe la marea adunare a autoguvernărilor de pe Pământul Secuiesc, convocată pentru 12 martie la Sfântu Gheorghe, sau să se implice în organizarea ei - cel puțin așa reiese din declarațiile liderilor UDMR de pe Pământul Secuiesc. In cadrul unei conferințe de presă de ieri, Borboly Csaba, Tamas Sandor - președinții consiliilor județene Harghita, respectiv Covasna - și primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, au discutat despre proiecte de colaborare între autoguvernările de pe Pământul Secuiesc și, răspunzând întrebărilor adresate de ziariști, au făcut referiri și la marea adunare, accentuând că este nevoie de fapte, nu de vorbe.

Borboly Csaba a făcut referire la apelul lansat de comisia provizorie, considerând că unii se joacă de-a comisia, încercând să-și mascheze astfel incompetența, numai că în interesul Pământului Secuiesc este nevoie de fapte, nu de vorbe. Nu este bine ca oamenii să fie induși în eroare prin convocarea unor adunări răsunătoare, mai ales în probleme în care trebuie să se acționeze - a mai spus el, făcând referire la faptul că organizatorii au propus declararea limbii maghiare drept limbă oficială pe Pământul Secuiesc. Dacă va avea sens, UDMR sau Forumul Maghiar de Mediere din Transilvania (EMEF) va convoca marea adunare, însă până atunci consideră că este mai bine să aștepte - a adăugat.

O opinie asemănătoare a exprimat și Antal Arpad, liderul UDMR Sfântu Gheorghe, care a considerat că ar trebui să se renunțe la abordările provocatoare. El a asemănat inițiativa comisiei provizorii, de declarare a limbii maghiare drept limbă oficială, cu atitudinea unui șofer care se pregătește să facă o depășire într-o curbă lipsită de vizibilitate .

Tamas Sandor, liderul filialei UDMR Trei Scaune, a vorbit despre strădaniile făcute în vederea aplicării bilingvismului. După cum a spus, se încearcă încetățenirea acestuia în toate instituțiile, la autoguvernarea județeană s-au înregistrat succese, în schimb primarul din Târgu Secuiesc - care aparține de partidul ce vestește bilingvismul - dispune amplasarea în orașul breslelor a unor indicatoare rutiere inscripționate exclusiv în limba română.

Comentarii

comments powered by Disqus