Apel

FRAȚI ROMÂNI DIN JUDEȚELE COVASNA, HARGHITA ȘI MUREȘ!

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, vă cheamă să lăsați pentru o zi grijile voastre acasă și să veniți la Toplița, sâmbătă, 20 martie 2010!

Veniți să ne alăturăm glasurile spre a le spune diriguitorilor țării că în județele Covasna, Harghita și Mureș, trăim peste 400.000 de români! Suntem urmașii celor care secole de-a rândul au înfruntat „cele mai crâncene mijloace cu scopul de a ne desființa și maghiariza”, cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al României, Miron Cristea, fiu al Topliței Române.

Asemenea mijloace, sub o altă formă, sunt folosite și astăzi împotriva identității și dăinuirii noastre. Iar acestea se petrec după mai bine de nouă decenii de la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, când Transilvania noastră străbună s-a unit cu România!

Așa cum a hotărât Adunarea reprezentanților românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, din 28 octombrie 2006 de la Izvorul Mureșului, și de această dată, dorim să ne exprimăm îngrijorarea pentru continuarea acțiunilor anticonstituționale ale unor lideri politici și civici maghiari, ce urmăresc enclavizarea acestei zone, prin înfăptuirea autonomiei teritoriale pe criterii etnice a așa-zisului „ținut secuiesc”, și să solicităm autorităților statului: Parlamentului României, Președinției, Guvernului, precum și întregii societăți românești, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societății civile – să ia atitudine și să-și exprime, public și neechivoc, o poziție tranșantă referitor la acțiunile iredentiste, revizioniste și separatiste, care atentează fățiș la unitatea și suveranitatea statului și națiunii române.

Prin glasul autorizat al reprezentanților românilor din cele trei județe, dorim să tragem un nou semnal izvorât din îngrijorarea românilor aici trăitori și direct afectați, față de recenta adoptare tacită, în Senatul României, a legii promovate de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se dorește refacerea formulei staliniste, de tristă amintire, a Regiunii Autonome Maghiare, și a regiunii de nord-est a Transilvaniei ruptă din trupul țării, prin Dictatul de la Viena, de repunerea pe tapet a adoptării în Camera Deputaților a proiectului de Lege privind statutul minorităților naționale, prin care se urmărește legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice și sforțarea proclamării limbii maghiare ca limbă oficială în așa-zisul „ținut secuiesc” și apoi în toată Transilvania, și nu în ultimul rând, de continuarea acțiunilor de discriminare și deznaționalizare a românilor din Arcul Intracarpatic.

Vom cere ca în perspectiva reorganizării regiunilor de dezvoltare social-economică a țării, în concordanță cu cerințele Uniunii Europene, în configurarea acestora să nu prevaleze criteriul etnic, care s-a dovedit generator de disfuncționalități, discriminări și subdezvoltare și nicidecum dezvoltarea armonioasă și echilibrată a României.

Vom cere răspicat să fie respectat statutului limbii române ca limbă oficială în activitatea instituțiilor administrației publice locale.

Vom reînnoi propunerile noastre de stabilire prin lege a unor garanții în procesul de descentralizare, care să evite abuzurile și discriminările românilor numeric minoritari de către autoritățile locale, precum și cele privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populației românești din zonă, în structurile decizionale legislative și administrative locale și centrale.

Îi vom chema din nou pe concetățenii de etnie maghiară la conlucrare, considerând că singura soluție de conviețuire este buna înțelegere, bazată pe respectul reciproc, în spiritul valorilor creștine și europene, și nu separatismul și enclavizarea. România a dovedit că este și rămâne patria comună a tuturor fiilor ei, pe care îi ocrotește deopotrivă, indiferent de etnia, naționalitatea ori confesiunea lor, modelul interetnic românesc fiind apreciat pe plan internațional.

Le vom reaminti tuturor românilor că toate aceste probleme cu care ne confruntăm aici, nu sunt doar ale românilor din aceste județe, ci ele vizează ființa națională și reprezintă o problemă vitală a întregii țări, a cărei rezolvare presupune exprimarea solidarității tuturor românilor, din țară și din străinătate.

De aceea vă chemăm, frați români din Covasna, Harghita și Mureș, să veniți sâmbătă, 20 martie 2010 la Toplița Română,să vă exercitați drepturile constituționale și să ne unim glasurile pentru apărarea drepturilor noastre, dar și pentru apărarea unității și integrității României, pentru ca pruncii noștri să aibă un viitor, aici, în vatra strămoșească.

Sf. Gheorghe – Miercurea-Ciuc – Tg. Mureș, 6 martie 2010

Comentarii

comments powered by Disqus