Pe toți cei care îmi vor cere ajutorul, îi voi întâmpina la moarte, pe fiecare în parte! Născută în anul 1881, în gubernia Tula, într-o familie de țărani săraci, cu patru copiii, semnele alegerii ei de către Domnul s-au arătat încă înainte de naștere. Din cauza sărăciei în care trăiau, mama Matronei se gândea să o...

Citește mai mult

Pachetul formativ
Reprezintă cel mai important proiect recent (2008-2010) al Fundației Anastasia și constă în republicarea cărților capitale privind definirea icoanei, a tainei dogmaticii, a canoanelor și a principalelor modele iconografice și iconologice ale Bisericii. Dumnezeu nu ni s-a descoperit teoretic, ci prin evidență, prin...

Citește mai mult

Imensul popor ortodox de dincolo de Nistru e obligat de astăzi înainte să șteargă din socotelile lui sufletești această zi a Domnului. Duminica a fost înlocuită, printr-un decret sovietic, cu o zi numerotată și lăsată la voia oricui pentru odihnă. Nu numai numele ei, dar simpla ei ordine în săptămână a fost socotită...

Citește mai mult

Biserica Ortodoxă Română după 23 august
Extrase din Dudu Velicu „Biserica Ortodoxă în anii regimului comunist”, vol. II, București, 2005. Dudu Velicu, omul Siguranței, infiltrat în cinul monahal (secretar al Patriarhului Nicodim) pare a fi - după biografia sa - ieșit dintr-o struțo-cămilă a lui Vladimir Volkoff. Fragmentul de față, însă, ni s-a părut foarte...

Citește mai mult

Plângerea lui Ivan Peresvetov
…Dacă pe vreun împărat (țar) îl părăsește înțelepciunea lui militară înnăscută, și va veni la el marea blândețe, aceasta este opera dușmanilor lui: nu se va gândi împăratul la armată, nici la orânduială în împărăția sa, va petrece cu aceia, care-i aprind inima cu vrăjitorie și cu multe piedici ispititoare; și asupra...

Citește mai mult

„SURSA PERESVETOV”
I informațiile furnizate țarului Rusiei de un binecuvântat spion medieval „Și a pus heruvimi și sabie de foc învârtitoare, ca să păzească intrarea la pomul vieții” (Facerea 3:24). „Neascultarea și nepăsarea pe care au arătat-o [Adam și Eva] față de porunca dată a fost pricina că Dumnezeu a întărit așa intrarea în rai....

Citește mai mult

Întoarcerea la Ostrov. Noi interpretări date filmului Ostrov sau despre patericul secolului XX
Maica Ecaterina pregătește alte apariții editoriale. Acesta este un fragment dint-o lucrare ce va vedea lumina tiparului în curând. Izvorâtă dintr-un spirit „bavarde”, intelectualizat, actualizat și de foarte multe ori monopolizat de partea adversă, primul comentariu despre EVENIMENTUL OSTROV, mi-a lăsat chiar de la...

Citește mai mult

Cuvânt al Arhimamdritului Ioil Konstantaros. Există oameni care cred că este posibil să împletească două moduri de viață diametral opuse. Viața lui Hristos și viața lumii îndepărtare de Dumnezeu, adică viața păcatului pe care o insuflă diavolul cel ucigaș de oameni. Însă cât de inacceptabilă și rătăcită este această...

Citește mai mult

Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kantiotis în sfânta biserică a Sfântului Ioan din Ptelemaida, 13.12.1981. „Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți” (Luca 14, 16) Iubiții mei, învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Scriptură este simplă. Atât de simplă, încât să poată fi...

Citește mai mult

Ecumeniștii sunt coresponsabili pentru falsificarea evangheliei și pierzarea eterodocșilor
Protopresbiterul Theodoros Zisis, profesor universitar emerit din Tesalonic. sursa: Orthodoxos Typos, 20.11.2009. 1. Papismul și protestantismul au falsificat Evanghelia În ultima vreme mulți membri ai pleromei Bisericii se neliniștesc pentru evoluția destructivă și violentă a așa numitelor relații intercreștine dintre...

Citește mai mult

Mitropolitul Augustin de Florina: campania ateilor împotriva Bisericii
Omilie rostită de Mitropolitul Augustin de Florina în Sfânta Biserică a Sf. Nicolae — Ydrousa, Florina, 29.12.1976 și transcrisă după o înregistrare. Trăim, iubiții mei, într-o epocă dificilă, în anii necredinței. Necredința domină. Altădată nu îndrăznea vreun om să blasfemieze cele dumnezeiești în public. Nimeni. Dacă...

Citește mai mult

Papalitatea satanică sau cuvînt pentru fiara ce va ieși din pămînt
Cuviosul părinte Iustin Popovici zice: „În istoria neamului omenesc sînt trei căderi însemnate: a lui Adam, a lui Iuda și a papei [Romano-Catolic].” Căci Romano-Catolicismul stă împotrivă Dumnezeu-Cuvîntului Hristos nu numai pentru că este eretic (adică nu învață buna Lui vestire, ci strică sfintele dogme ale...

Citește mai mult

Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică (2)
„Activ” și „contemplativ” în spiritualitatea ortodoxă și cea catolică Monahismul de tip Apusean a denaturat învățătura Bisericii. Învățătura Părinților Bisericii că drumul spre îndumnezeire se deosebește în făptuire și contemplare este de bază. Făptuirea înseamnă lupta pentru curățirea inimii, iar contemplarea este...

Citește mai mult

Despre curajul mărturisitorilor
Din conferința Despre canonizarea sfinților români, Deva, 20 octombrie 2008, a doua parte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Cel viu, pentru rugăciunile sfinților închisorilor, luminează sufletele noastre, izbăvește-ne de toate patimile și...

Citește mai mult

Hrănire și mântuire. II. Îmbolnăvirea hrănirii: lăcomia pântecelui. III. Profilaxia sau tămăduirea hrănirii: rânduiala și asceza
Lăcomia pântecelui este socotită de Spiritualitatea Bisericii de Răsărit (ca să preluăm o formulare a lui Vladimir Lossky) printre păcatele capitale, de moarte (alături de mândrie, invidie, iubire de arginți, desfrânare, trândăvie, mânie), constituind totodată și patimi. Mai mult chiar, enumerarea patimilor sau a...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 21-22/01.11.2009 – 30.10.2009
Szekely Ujsag, nr. 44 din 05-11.11.2009 Autonomie, însă ce fel? Mai multe țări membre UE sunt mai mici decât regiunea transilvăneană, atât din „punctul de vedere al teritoriului sau al populației, cât și din punctul de vedere al potențialului economico-spiritual. Trebuie inițiată o provocare europeană pentru ca...

Citește mai mult

Basarabia noastră, cea de totdeauna
Alegeri, Alegeri! În sfîrșit a avut loc și cea de-a doua tentativă de alegere a președintelui, care a eșuat ca și existența sinistră a celor ce joacă în mascarada „De-ale democrației” din Basarabia. Comuniștii au rămas fermi în decizia de a nu vota candidatul „europenașilor”, astfel vom avea bucuria de a asista la noi...

Citește mai mult

Patriarhul Pavle al Serbiei - Un sfânt care pășea până acum pe pământ, de acum pășește în ceruri.
„Voi ieși în stradă să cerșesc milostenie pentru săracii mei frați” Când eram seminarist în anul I Domnul m-a învrednicit să primesc binecuvântare de la acest fericit și sfânt patriarh care binecuvânta România cu prezența și cu smeritele, matinalele, dar nu mai puțin dumnezeieștile și patriarhalele Sale Liturghii....

Citește mai mult

Am citit cu ani în urmă „Școala rugăciunii”. La prima lectură am fost șocat. Cartea se deschide cu un interviu luat Preasfințitului Antonie, din care aflăm destule amănunte despre biografia lui. La un moment dat, Timothy Wilson îl întreabă: „Sunteți de părere că transmiterea Evangheliei poate fi împiedicată de cultura...

Citește mai mult

A apărut volumul „Cipurile spion. Modul în care marile corporații și guvernele plănuiesc să vă urmărească fiecare mișcare prin RFID”, Autori: Albrecht Katherine, McIntyre Liz; Editura: Sophia Știți despre RFID (Radio Frequency IDentification – Identificarea prin Frecvență Radio)? Ei bine, ar fi cazul, deoarece în doar...

Citește mai mult

Un monument al literaturii române restituit din arhivele KGB Manuscrisul original, păstrat doar în arhiva KGB-ului, a fost publicat pentru prima oară la Editura Cathisma, sub îngrijirea ieromonahului Savatie Baștovoi. Despre născătorii trupești și, în parte, despre moartea minunată a tatălui, preotul Nicolae 1....

Citește mai mult

În general, rata dobânzii reprezintă un semnal puternic pentru economie, scăderea ratei dobânzii stimulează consumul și, implicit, inflația, în timp ce creșterea ratei dobânzii inhibă consumul, teoretic, stimulează economisirea și nu pune presiune suplimentară asupra prețurilor. În situația actualei crize, creșterea...

Citește mai mult

Mișcarea New Age – o nouă abordare a științei?
1. De la concepția materialist-atee la „știința” new age. În cadrul de referință al mișcării new age fizica și cosmologia joacă un rol deosebit de important. Aceasta se datorează faptului că fundamentul „teologic” atât de fragil al mișcării are nevoie în lumea în care a apărut - spațiul euro-atlantic - de o acoperire...

Citește mai mult

NU SUNTEM DE ACORD! Sanctitatea Sa, Papa Benedict al Romei, Întâistătătorul Bisericii Romano-Catolice, în martie trecut a vizitat Țara Sfântă a Ierusalimului și s-a întâlnit cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Preafericitul Teofilos. La asemenea evenimente au loc luări de cuvânt alternative și se fac declarații...

Citește mai mult

Sfântul Sinod al Bisericii din Cipru s-a întrunit pe 4 și 5 noiembrie într-o adunare extraordinară de două zile sub președinția Arhiepiscopului Hrisostomos al Ciprului. Sfântul Sinod al Bisericii Cipriote, în această adunare extraordinară de două zile, a continuat examinarea la număr a noului proiect al Cărții...

Citește mai mult

Sfântul Munte, 22 septembrie 2009 Comisia Mixtă Internațională de Dialog Teologic între ortodocși și romano-catolici se întâlnește în Cipru în octombrie viitor pentru a discuta tema: „Rolul Papei Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu”. Chestiunea a fost propusă chiar de către Comisie în cunoscutul Text de...

Citește mai mult

Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică
Creștinii ortodocși ai vremii noastre citează deseori din Sfinții de demult și din Părinții contemporani atunci cînd fac referiri la virtuțile morale, minimalizînd învățăturile teologice ale acestora. Fără cercetarea teologiei drept slăvitoare a Părinților Bisericii nu poate fi înțeleasă spiritualitatea catolică și...

Citește mai mult

„Viață și moarte la Roma” (Life and Death in Rome) sau câtă încredere poți avea în propaganda americană…
Ne îndoim, cu foarte multă gravitate, de conținutul științific al tuturor filmelor documentare, transmise, în zilele noastre, pe oricare dintre rețelele TV. Noi, românii, avem impresia că politica afectează adevărul - născând ipocrizia „punctelor de vedere” - doar în cazul programelor cu specific politic (…numai orb să...

Citește mai mult

Despre cv-ul ascuns al culturii
Ruptura din Duecento și schimbarea dreptarului Bisericii Romano-Catolice Schimbarea dreptarului bisericesc este un act deliberat semnat de romano-catolicism. A fost „finalizat“ în Duecento. Prin urmare, occidentul creștin este răspunzător nu numai de dezastrul pe care și l-a pricinuit singur, ci și de celelalte...

Citește mai mult

Păgînismul romano-catolic
„…[norodul ales] se va duce, și se va apuca să slujească altor dumnezei și se va închina acelora - sau soarelui, sau lunii sau la toată oștirea cerească - ceea ce Eu n-am poruncit” (Deuteronomul 17:3). „Și au schimbat adevărul lui Dumnezeu întru minciună, și au cinstit și au slujit făpturii mai mult decît Făcătorului,...

Citește mai mult

Așa-i că mereu v-ați întrebat de ce sunt americanii niște grăsani? Ei bine, omul modern este supus unor modificări fără precedent, în fața cărora organismul nu se poate adapta. Modificările alimentare din ultimii 70 de ani au fost într-atât de radicale, încât efectele asupra organismului uman s-au resimțit peste doar o...

Citește mai mult

Un virus pentru criza economică „Gripa porcină” a fost inclusă la bolile cu evoluție „atipică”, ceea ce ridică întrebări cu privire la proveniența virusului H1N1. Ministrul sănătății din Indonezia, d-na Siti Fadillah Supari, a „recidivat”, declarând într-o conferință de presă că nu exclude posibilitatea ca virusul H1N1...

Citește mai mult

Despre provocările contemporane. Cuvânt la hramul mănăstirii Petru Vodă - 8 noiembrie 2009
Bucurați-vă în Domnul! Bucurați-vă că Dumnezeu ne-a adunat la acest praznic pentru a-i lăuda, pentru a-i cinsti pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Bucurați-vă, cuvioși părinți! Bucurați-vă, cuvioase maici! Bucurați-vă, preoți și credincioși, că Dumnezeu ne-a adunat împreună. La Sfânta Liturghie, preoții spun și...

Citește mai mult

Hrănire și mântuire. I. Hrănirea
De la paradisul originar la raiul eshatologic - un șir de mese. Istoria hranei începe pentru omenire, în lumina referatului biblic, cu hrana din Eden [Facerea 1, 29] și de la Pomul cunoștinței binelui și răului [Facerea 2, 16-17] și (ne)sfârșește cu Pomul Vieții - Crucea lui Hristos și la masa din Împărăția Tatălui,...

Citește mai mult

Traduceri din presa de limbă maghiară din România. Revista presei maghiare Nr. 19/01.10.2009 – 15.10.2009
Haromszek, nr. 794 din 01.10.2009 Szekeres Attila Las să fluture Cât de mărinimos este prefectul nostru, pe care îl deranjează drapelul secuiesc: 596 deocamdată, nu trece la aplicarea de sancțiuni. Însă dacă nu va merge cu vorba bună, va fi obligat să treacă la sancțiuni. Cu alte cuvinte, să-i amendeze pe primarii care...

Citește mai mult

Basarabia noastră, cea de totdeauna
Morile de vânt ale lui Filat Prim ministrul nostru cel de toate zilele, iubitor de UE, a făcut o mică croazieră în paradisul european de peste Prut. Omul e pus pe fapte mari: acorduri de asociere la forma modernă de sclavie a popoarelor — așa numita UE, întâlniri cu Băsescu — „marele iubitor al românilor și...

Citește mai mult