Mitropolitul Ambrozie de Kalavrite și Eghialia (Elada) - O declarație inadmisibilă a Papei de la Roma la Ierusalim

NU SUNTEM DE ACORD!

Sanctitatea Sa, Papa Benedict al Romei, Întâistătătorul Bisericii Romano-Catolice, în martie trecut a vizitat Țara Sfântă a Ierusalimului și s-a întâlnit cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Preafericitul Teofilos.

La asemenea evenimente au loc luări de cuvânt alternative și se fac declarații oficiale. Așadar, după cum am citit în știrea respectivă, Papa se pare că a spus printre altele și următoarele: „Doresc ca întâlnirea noastră de astăzi să dea un nou impuls lucrărilor pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe” (16 mai 2009).

Avem datoria de a tehnologhiza aceste cuvinte. Ne deranjează referința Papei la „Bisericile Ortodoxe” și, desigur, atunci când acest lucru se face în relație sau chiar în opoziție cu „Biserica Romano-Catolică”. Dacă în acest mod Papa a vrut să accentueze unicitatea Bisericii Romei și să o contrasteze cu multiplicitatea Bisericii Ortodoxe, acest lucru pentru noi este inadmisibil. Este știut că teologii romano-catolici cred și învață că cea Romano-Catolică este Biserica, iar toți ceilalți creștini au fost tăiați de Corpul Ei și sunt datori să revină la Roma! Însă aceasta e o mare greșeală! Noi, ortodocșii, nu putem s-o înghițim în nici un fel!

Așadar, de fiecare dată când Biserica Romano-Catolică impune fie primatul, fie infailibilitatea Papei, fie teoria ramurilor, ne rănește inimaginabil.

Mențiunea Papei referitoare la „Bisericile Ortodoxe” este inadmisibilă din punct de vedere teologic. Una este Biserica, Biserica Ortodoxă, care se distinge însă în unități etnice parțiale numite Biserici Locale! Nu există așadar mai multe Biserici Ortodoxe, ci UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ BISERICĂ, pe care o întrupează și o exprimă Biserica Ortodoxă, care însă, din cauza clasificării popoarelor, se împarte în mai multe Biserici Locale. Așadar, astfel, imediat ce Albania a fost eliberată, printr-o Hotărâre a Patriarhiei Ecumenice, a fost reconstituită Biserica Locală a Albaniei, întotdeauna potrivit canonului sfânt: „Cele bisericești urmează celor politice (în ceea ce privește administrația)”.

În consecință, toate Bisericile Locale ale ortodocșilor păstrează unitatea interioară întreolaltă și se află în armonioasa „comuniune a credinței” cu Biserica Mamă a Constantinopolului și cu fiecare Patriarh ecumenic, „protosul Ortodoxiei”, dar PRIMUL ÎNTRE EGALI (primus inter pares), Întâistătătorul ortodocșilor de pretutindeni. Desigur, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului are inițiativa în fața tuturor celorlalte Patriarhii și Arhiepiscopii, a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale, are de asemenea și anumite privilegii care au fost consfințite prin Hotărâri ale Sinoadelor Ecumenice. A primit și dispune de un primat de onoare, dar nu încetează să fie de aceeași cinste cu episcopul celei mai mici eparhii bisericești, cum de pildă este Mitropolia Kithirelor. Cu alte cuvinte, conform învățăturii ortodoxe, Patriarhul Ecumenic și Mitropolitul Kithirelor sunt egali și de aceeași cinste în ceea ce privește demnitatea lor eclezială, însă, cu toate acestea, Patriarhul Ecumenic are privilegii de cinstire și de onoare. Aceasta transpare foarte clar din sistemul sinodal al Bisericii Ortodoxe, care este cu totul democratic! Într-un Sinod Ecumenic, atât Patriarhul Ecumenic, cât și Mitropolitul de Kithire dispun de un singur vot! EXACT ACEASTA ESTE MĂREȚIA ORTODOXIEI! Toți, în general, episcopii, mitropoliții, arhiepiscopii, patriarhii, toți sunt egali între ei și demni de aceeași cinste! Fiecare, dar fiecare arhiereu este ICOANA VĂZUTĂ A LUI HRISTOS! Fiecare episcop se află „în chipul și în locul lui Hristos!”(„εις τύπον καί τόπον Χριστού!”). Orice abatere de la această regulă constituie o erezie!

Apoi, după aceste puține lucruri, este de înțeles acum de ce nu există Dialoguri Teologice parțiale, între ortodocși și Biserica Romano-Catolică, ci un singur Dialog Teologic, la care participă prin reprezentanții lor toate Bisericile Ortodoxe Locale.

Să sperăm că respectiva formulă a Papei nu subînțelegea ceva ca o deviație de la cele de mai sus. Vremea o va arăta. Formula corectă ar fi fost: „Doresc ca întâlnirea noastră de astăzi să dea un nou impuls lucrărilor pentru Dialogul Teologic între Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă”.

Să continuăm acum eclesiologia în Biserica Ortodoxă. Acolo, NUMAI Papa Romei se află în chipul și în locul lui Hristos! Dimpotrivă, fiecare episcop, mitropolit, arhiepiscop sau cardinal romano-catolic este reprezentantul Papei, ȘI NU AL LUI HRISTOS, înaintea Căruia și sunt responsabili! Exact din acest motiv vorbim despre PRIMATUL PAPEI, despre INFAILIBILITATEA PAPEI. În regimul cu totul DEMOCRATIC al Bisericii Răsăritene a lui Hristos este respins regimul absolutist al Bisericii Apusene.

Prin urmare, dacă formula expresiei Papei - „Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe”, a fost consecința primatului papal, noi nu suntem de acord și stigmatizăm. Dialogul Teologic dintre ortodocși și romano-catolici este Dialogul dintre Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică.

Am considerat necesar să ne referim la cele de mai sus, deoarece am primit recent două dintre cele mai importante provocări. Prima a fost Întrunirea Comisiei Mixte de Dialog între ortodocși și romano-catolici în Cipru, care a fost pecetluită cu manifestări turbulente și violente, care au întristat foarte mult sufletul nostru. A doua este invitația deschisă a Papei de la Roma către episcopii, preoții și credincioșii anglicani să se întoarcă în sânurile Romei, care îi va primi chiar dacă sunt căsătoriți, fiind suficient să recunoască INFAILIBILITATEA ȘI PRIMATUL Papei! Dacă se dovedește adevărată informația aceasta care a circulat pe Internet și în paginile ziarelor, atunci Dialogul Teologic a ajuns la sfârșitul său și, desigur, a eșuat lamentabil. Pentru că oricât ar dezbate și oricât ar dialoga teologic reprezentanții ortodocșilor cu reprezentanții romano-catolicilor, atâta vreme cât Papa, „cu capul descoperit”, cu vreme și fără vreme proclamă „urbi et orbi”, adică „în cetate și în lume”, cele despre primatul său și despre infailibilitatea sa, Dialogul Teologic desfășurat NU ARE NICI UN SENS! A fost subminat din interior! Dacă la toate acestea adăugăm și necondamnarea Uniației (greco-catolicismul), atunci ar trebui suspendată orice conversație pe mai departe, până ce Papa își va elucida poziția! Răspunderea pentru manevrele viitoare cade pe umerii Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic kir Bartolomeu, pentru care trebuie să ne rugăm acum cu și mai multă stăruință.

† Mitropolitul Ambrozios de Kalavrite și Eghialia, New-York, duminică, 1 noiembrie 2009.

sursa: romfea.gr

Comentarii

comments powered by Disqus