Păr. Augustin Kandiotis despre episcopii din vremea sa

„Din nefericire, puținii episcopi buni care există sunt fricoși, nu au puterea morală de a se lupta! Tremură, se tem să nu fie caterisiți!”

„Cei care au în ei o mică evlavie, care cred în Dumnezeu, aud de demnitatea episcopală și sufletul lor se cutremură! […] [De aceea] i-a și luat cu forța poporul și i-a făcut episcopi! L-a luat pe Marele Vasile cu forța, l-a luat pe Ioan Gură de Aur cu forța, l-au apucat pe Atanasie cu forța… Acum, ei înșiși apucă cu forța demnitatea episcopală! Iată marea diferență. […] Și vă întreb: De la astfel de episcopi (vlădici), care au intrat nu pe ușă, ci pe fereastră, printre cărămizi, poți să aștepți altceva? Pentru că pentru a deveni cineva episcop (vlădică) trebuie să fie chemat de Dumnezeu sau chemat de popor. Pe aceștia nici Dumnezeu nu i-a chemat, nici poporul nu i-a ales! Și, în general, astăzi, în Biserica noastră, pe episcopi nici Dumnezeu nu-i cheamă, nici poporul nu-i alege. […]

Hristoforos Kalivas, un prieten de-al meu de suflet, o personalitate importantă, mi-a spus cu ani în urmă când discutam: „Bre, Augustine, nu ai înțeles ce se va întâmpla? Satana a folosit toate mijloacele pentru a distruge Biserica. Va unelti în vremurile din urmă și o ultimă armă: Va îmbrăca preoți și vlădici persoane de sub stăpânirea sa. Le va pune engolpioane și le va da cârje episcopale! Și prin intermediul acestor arhierei va distruge Biserica”. […]

Cutreieră și acționează acum în Elada ereticii, cutreieră ateii, cutreieră toți, pentru că nu avem o Biserică vie și liberă, pentru că nu avem episcopi care să trăiască și să moară pentru Credința noastră! Nu există! […]

Din nefericire, nu există astăzi un Gură-de-Aur, nu există astăzi un Vasilie, nu există un Grigorie de Nazianz. Din nefericire, puținii episcopi buni care există sunt fricoși, nu au puterea morală de a lupta! Tremură de cei răi, se tem să nu fie caterisiți; și sunt în stare să-i caterisească. Și uită bunii episcopi că o caterisire este titlu de onoare pentru acela care este caterisit! [Din pricina atașamentului față de Credință]. Caterisit a murit Gură-de-Aur, dar slava lui este veșnică în Biserică! De mii de ori să fiu caterisit de astfel de episcopi și să merg în pustie și să-mi plâng păcatele mele!

Luptatu-s-au deci toți acești Sfinți Părinți. Astăzi nu mai există luptă. Clericii nu luptă. Nu există duh de luptă. Ce se va întâmpla? Lupta cade pe popor. Precum, din nefericire, toate greutățile economice, impozitele, înrolarea în armată, sângiurile, muceniciile, toate cad pe poporul nostru, așa și greutatea acestei lupte, a celei bisericești, cade pe popor. […]

Câți suntem elini credincioși să stăm bine! Noi suntem Termopilele! Nu va trece papismul (romano-catolicismul), nu vor trece ereziile! Elada veșnică va trăi! […]

În ceea ce mă privește, nu știu [ce mă așteaptă]; fie pustia, fie exilul, fie moartea, eu cel puțin armele nu le predau. Mă voi lupta până la sfârșit, ca să văd o Biserică măreață și sfântă, precum au predat-o Părinții noștri întru pomenire veșnică.”

(Fragmente din omiliile transcrise după înregistrări ale fostului episcop de Florina, Augustin Kandiotis, din cărțile „Creștinii în vremurile din urmă” și „Trădarea Credinței Ortodoxe” – Kozani, 2007)

(sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010 /03/blog-post_7997.html)

EPISCOPUL ARTEMIE VORBEȘTE DESCHIS DESPRE SCOPURILE NECINSTITE ALE PRIGONITORILOR SĂI

Ierarhul Artemie în arenă

Un sac cu învinuiri împotriva Ierarhului Artemie, luptătorul neprihănit al Bisericii Ortodoxe Sârbe

Episcopul Artemie: „Mă învinuiesc fără probe că fac schismă în Biserica Ortodoxă a Serbiei (episcopul Grigorie), că am organizat un atentat de ucidere a secretarului meu (episcopul Atanasie Jevtici), că am făcut delapidări economice (Mitropolitul Iovan și alții), că nu respect Sfântul Sinod Arhieresc și Sinodul (Mitropolitul Amfilohie, actualul Patriarh Irineu), și altele…

Dar eu doresc să respectăm canoanele Bisericii, Statutul Bisericii Ortodoxe Sârbe (BOS), canonicitatea episcopului și inviolabilitatea drepturilor lui, pentru care primesc amenințări de cinci ani încoace. Am vrut să-mi răspundă la câteva întrebări, îndoieli, nesiguranțe…

În loc de asta, mi-au trimis doar hotărâri, îndrumări, decizii, porunci, care conțin opresiuni imediate.

Care este problema? Faptul că de zece ani încoace cu o mare consecvență duc o luptă acerbă pentru poporul meu din Kosovo și din Metohia, în Serbia. Această poziție și interpunerea mea au deranjat regimul lui Slobodan Miloșevici și actualul regim al lui Boris Tadici, dar în special Comunitatea Internațională, pentru perfecționarea creării independenței Kosovo-ului ca un al doilea stat albanez în Balcani”.

Rușine ierarhilor sârbi care se fac unelte ale puterilor străine care au ruinat Serbia, și prigonesc un neprihănit ierarh luptător! Aceștia sunt trădători ai poporului sârb și nu reprezentanți ai lui Hristos. Rușine!!!

DECLARAȚIILE EPISCOPULUI ARTEMIE

Vineri, 26 februarie 2010

Scopurile lor necinstite

Episcopul Artemie a declarat că: Luptele mele consecvente și acerbe pentru poporul din Kosovo și Metohia, în Serbia, au deranjat regimul lui Slobodan Milosevici, dar și actualul regim al lui Boris Tadici și Comunitatea Internațională…

Și: Poziția mea clară și hotărâtoare vizavi de ecumenism, papism și globalizare, conform inovatorilor în practică și în teologie (Midic), a deranjat și deranjează chiar și pe unii din Biserica Ortodoxă Sârbă, care acceptă aceste principii și slujesc pentru realizarea lor. Uniți, toți aceștia pe care îi deranjez, se năpustesc asupra mea, pentru a-și împlini scopurile lor necinstite. Și vor să mă scoată din Scaun și să mă distrugă fizic (ziarul „Pravda”, vineri, 26/02/2010).

Știu că toți predecesorii mei în Eparhia Rașka și Prizren, precum și întregul popor sârb din Kosovo și Metohia veacuri de-a rândul au primit martiriul și primesc martiriul, pentru că Dumnezeu o îngăduie. Nu este curios că și eu am aceeași soartă.

Prigonitorii mei pot să mă lipsească de episcopie, pot să mă lipsească până și de vrednicia episcopală, pot să mă considere bolnav, să spună că am debilitate de bătrân. Pot să mă considere nebun (cum a făcut-o deja Savva I.), pot să facă chiar și alte nedreptăți, pe care nu pot nici măcar să mi le imaginez. Toate le voi răbda cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu pot să mă determine să fac schismă și să rup cămașa savaită (a Sfântului Sava – primul Arhiepiscop al Serbiei – n.tr.) a Bisericii Ortodoxe Sârbe. Nu pot să mă arunce în brațele papei de la Roma, nici în brațele ecumeniștilor europeni, iar eu nu am de gând să-mi abandonez pozițiile.

Pentru aceasta este nevoie de rugăciune puternică. Harul lui Dumnezeu să fie asupra noastră, precum și noi ne încredințăm Acestuia. Amin.

Credem că ierarhii poporului sârb, care uită de uciderea a 700.000 de sârbi ortodocși și recentele bombardări – probabil pentru vreo bucată uscată de pâine, pe care o aruncă puterile străine și papa – nu vor reprezenta majoritatea ierarhilor bisericii ortodoxe sârbe.

Ierahia Serbiei, care încă nu a vorbit, credem că va vorbi și va sta de partea ierarhiului luptător al poporului sârb.

Trădătorii credinței și ai patriei pot avea spatele marilor puteri pământești, dar creștinii luptători au ocrotirea atotputernicului Dumnezeu și vor birui, pentru că biruința finală aparține doar lui Hristos.

(sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=9799)

BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ A CHEMAT OPINIA PUBLICĂ SĂ NU DEA ATENȚIE AFIRMAȚIILOR UNUI FOST MONAH REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN JURUL SCAUNULUI DE RAȘKA ȘI PRIZRENBELGRAD.

Episcopul Irineu (Bulovici) de Bachka, secretarul de presă al Bisericii Ortodoxe Sârbe, a publicat pe site-ul oficial al BOS un comunicat de presă cu apelul de a nu acorda atenție afirmațiilor fostului monah Antonie Davidovici referitoare la situația din jurul Scaunului de Rașka și Prizren.

Antonie Davidovici a desfășurat în ultima vreme o amplă campanie în apărarea episcopului Artemie (Radoslavlevici) îndepărtat pe 13 februarie de Sinodul BOS de la conducerea Scaunului de Rașka și Prizren.

Pe 24 februarie, monahul Antonie Davidovici, care a continuat să se considere monah, așa cum comunică agenția „Beta”, la conferința de presă convocată special, a declarat că îndepărtarea episcopului Artemie din Scaun ar fi în contradicție cu Statutul BOS. Davidovici a făcut un apel la Sinodul BOS să înceteze „reformele și epurările anticanonice”.

Comentând situația actuală a vlădicii Artemie, el a declarat că acesta se află „sub un fel de arest la domiciliu”. Davidovici a declarat că vlădica Artemie e limitat în ceea ce privește deplasările în eparhie și pe teritoriul Serbiei, și nu are acces la mass-media. „Telefonul său fix este închis, iar cel mobil este ascultat”, – a spus Davidovici.

În ajunul acestei conferințe de presă, episcopul de Bachka Irineu a amintit că încă din 2003 Sinodul Arhieresc și Adunarea Arhierească a Bisericii au hotărât ca episcopul Artemie de Rașca și Prizren, ca arhiereu eparhiot, să-l predea Tribunalului Bisericesc pentru comportament necuviincios, care a îndurerat pe Patriarhul Serbiei și pentru incitarea la dezbinare, pe viețuitorul mănăstirii Țrna-Reka, monahul Antonie (Davidovici) și să-l excludă din monahism.

Această hotărâre însă, vlădica Artemie, fără a ține cont de confirmările din 2006 și 2009, nu a pus-o în aplicare, iar Antonie a continuat să viețuiască în schitul din apropierea mănăstirii Țrna-Reka și să întreprindă diferite acțiuni antibisericești.

După îndepărtarea vlădicii Artemie din Scaun, Antonie a început o campanie activă în apărarea lui și a publicat un interviu plin de calomnii la adresa Sinodului și a episcopatului sârb într-una din revistele sârbești.

În declarația episcopului Irineu se exprimă regretul pentru neîndeplinirea de către vlădica Artemie a dispozițiilor instanțelor bisericești superioare și pentru sprijinul acordat nu doar acțiunilor antibisericești ale monahului Antonie, ci și acțiunilor arhimandritului Simeon (Vilovski), care au dus la nereguli financiare semnificative, care au fost cauza scandalului izbucnit în jurul Scaunului de Rașka și Prizren și al întâistătătorului ei.

Secretarul de presă al Bisericii Sârbe a făcut un apel către mass-media să nu acorde atenție acțiunilor lui Antonie Davidovici și și-a exprimat încrederea că în scurt timp vor fi luate toate măsurile canonice necesare în ceea ce-l privește.

(tradus din rusă de Paula Oprea; sursa: sedmitza.ru)

Comentarii

comments powered by Disqus