Episcopul Artemie vorbește deschis despre scopurile necinstite ale prigonitorilor săi

Episcopul Artemie vorbește deschis despre scopurile necinstite ale prigonitorilor săi

Un sac cu învinuiri împotriva Ierarhului Artemie, luptătorul neprihănit al Bisericii Ortodoxe Sârbe

Episcopul Artemie: „Mă învinuiesc fără probe că fac schismă în Biserica Ortodoxă a Serbiei (episcopul Grigorie), că am organizat un atentat de ucidere a secretarului meu (episcopul Atanasie Jevtici), că am făcut delapidări economice (Mitropolitul Iovan și alții), că nu respect Sfântul Sinod Arhieresc și Sinodul (Mitropolitul Amfilohie, actualul Patriarh Irineu), și altele…

Dar eu doresc să respectăm canoanele Bisericii, Statutul Bisericii Ortodoxe Sârbe (BOS), canonicitatea episcopului și inviolabilitatea drepturilor lui, pentru care primesc amenințări de cinci ani încoace. Am vrut să-mi răspundă la câteva întrebări, îndoieli, nesiguranțe…

În loc de asta, mi-au trimis doar hotărâri, îndrumări, decizii, porunci, care conțin opresiuni imediate.

Care este problema? Faptul că de zece ani încoace cu o mare consecvență duc o luptă acerbă pentru poporul meu din Kosovo și din Metohia, în Serbia. Această poziție și interpunerea mea au deranjat regimul lui Slobodan Miloșevici și actualul regim al lui Boris Tadici, dar în special Comunitatea Internațională, pentru perfecționarea creării independenței Kosovo-ului ca un al doilea stat albanez în Balcani”.

Rușine ierarhilor sârbi care se fac unelte ale puterilor străine care au ruinat Serbia, și prigonesc un neprihănit ierarh luptător! Aceștia sunt trădători ai poporului sârb și nu reprezentanți ai lui Hristos. Rușine!!!

DECLARAȚIILE EPISCOPULUI ARTEMIE

Vineri, 26 februarie 2010

Scopurile lor necinstite

Episcopul Artemie a declarat că: Luptele mele consecvente și acerbe pentru poporul din Kosovo și Metohia, în Serbia, au deranjat regimul lui Slobodan Milosevici, dar și actualul regim al lui Boris Tadici și Comunitatea Internațională…

Și: Poziția mea clară și hotărâtoare vizavi de ecumenism, papism și globalizare, conform inovatorilor în practică și în teologie (Midic), a deranjat și deranjează chiar și pe unii din Biserica Ortodoxă Sârbă, care acceptă aceste principii și slujesc pentru realizarea lor. Uniți, toți aceștia pe care îi deranjez, se năpustesc asupra mea, pentru a-și împlini scopurile lor necinstite. Și vor să mă scoată din Scaun și să mă distrugă fizic (ziarul „Pravda”, vineri, 26/02/2010).

Știu că toți predecesorii mei în Eparhia Rașka și Prizren, precum și întregul popor sârb din Kosovo și Metohia veacuri de-a rândul au primit martiriul și primesc martiriul, pentru că Dumnezeu o îngăduie. Nu este curios că și eu am aceeași soartă.

Prigonitorii mei pot să mă lipsească de episcopie, pot să mă lipsească până și de vrednicia episcopală, pot să mă considere bolnav, să spună că am debilitate de bătrân. Pot să mă considere nebun (cum a făcut-o deja Savva I.), pot să facă chiar și alte nedreptăți, pe care nu pot nici măcar să mi le imaginez. Toate le voi răbda cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu pot să mă determine să fac schismă și să rup cămașa savaită (a Sfântului Sava – primul Arhiepiscop al Serbiei – n.tr.) a Bisericii Ortodoxe Sârbe. Nu pot să mă arunce în brațele papei de la Roma, nici în brațele ecumeniștilor europeni, iar eu nu am de gând să-mi abandonez pozițiile.

Pentru aceasta este nevoie de rugăciune puternică. Harul lui Dumnezeu să fie asupra noastră, precum și noi ne încredințăm Acestuia. Amin.

Credem că ierarhii poporului sârb, care uită de uciderea a 700.000 de sârbi ortodocși și recentele bombardări – probabil pentru vreo bucată uscată de pâine, pe care o aruncă puterile străine și papa – nu vor reprezenta majoritatea ierarhilor bisericii ortodoxe sârbe.

Ierahia Serbiei, care încă nu a vorbit, credem că va vorbi și va sta de partea ierarhiului luptător al poporului sârb.

Trădătorii credinței și ai patriei pot avea spatele marilor puteri pământești, dar creștinii luptători au ocrotirea atotputernicului Dumnezeu și vor birui, pentru că biruința finală aparține doar lui Hristos.

(sursa: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=9799)

Comentarii

comments powered by Disqus