O Biblie mondială? Cealaltă față a profesorului Agouridis

Deoarece după adormirea respectabilului profesor al Facultății de Teologie din Atena, Savva Agouridis, în februarie 2009, s-a accentuat unilateral contribuția sa în literatura noastră teologică, dăm publicității aici – fără frică și fără patimă și cu unicul scop de a respecta adevărul istoric – documentele de mai jos.

PRIMUL DOCUMENT

Universitatea aristotelică Tesalonic
Facultatea de teologie
Catedra de teologie pastorală și socială

Comunicat

Catedra de Teologie Pastorală și Socială a Facultății de Teologie din cadrul Universității Aristotelice din Tesalonic la Adunarea Generală nr. 186 din 19-1-1996, în urma informațiilor cum că profesori ai Facultăților de Teologie Ortodoxă întrețin contacte de strânsă colaborare cu mișcarea coreanului San Miung Moon, întemeietorul auto-intitulatei „Biserici Unioniste”, care a fost caracterizat de către Biserică drept ereziarh, exprimă profunda ei întristare pentru aceste acțiuni ale anumitor confrați și condamnă orice inițiativă de participare activă în mișcările parareligioase.

Numitul ereziarh, care susține că a primit poruncă de la Hristos pentru înființarea mișcării lui, urmărește falsificarea adevărului creștin și înșeală pleroma Bisericii, susținând că este domnul celei de a doua veniri.

Se semnalează că instituțiile bisericești au interzis orice contact cu ereticii nepocăiți și din acest motiv nu se permite profesorilor din cadrul Facultăților de Teologie să nesocotească în mod conștient Tradiția Bisericii, fie prin participare activă, fie prin colaborare cu mișcările para-religioase, nu doar cu cele de proveniență îndoielnică, ci și cu cele de proveniență suspectă.

Tesalonic 1 februarie 1996
Președinte
VASILIOS FANOURGAKIS

Notă „Parakatathiki”: Acest comunicat s-a dat după documentul Sfântului Sinod al Bisericii Eladei sub fericitul Arhiepiscop Serafim, care ceruse ca Facultățile de Teologie din Atena și Tesalonic să condamne participarea profesorului Savva Agouridis în organizațiile falsului mesia coreean San Miung Moon. Celelalte catedre au asurzit și doar Catedra Pastorală din cadrul Universității Aristotelice din Tesalonic a emis Comunicatul de mai sus, fără însă a-l numi pe Savva Agouridis.

AL DOILEA DOCUMENT

Spre consolidarea religiei mondiale?

Pionier este un teolog ortodox.

La porunca falsului mesia coreean Moon s-a creat o comisie mixtă specială pentru scrierea unei Sfinte Scripturi Mondiale (Biblia Ecumenică? – n.tr.) (World Scripture) având ca bază spiritul lui Moon. După cum se știe, Moon și Biserica lui Unionistă se prezintă ca realizarea așteptărilor eshatologice ale tuturor religiilor din lume, iar pe el însuși ca Domn al celei de a Doua Veniri, cărui Domn i s-a supus deja lumea spirituală. Ceea ce se așteaptă este recunoașterea și din partea lumii fizice, și astfel va încremeni Împărăția lui Dumnezeu pe care a întemeiat-o în 1960 prin „nunta Mielului cu Mireasa” (a patra femeie a lui Moon).

Astfel, Sfânta Scriptură Mondială cuprinde toate „elementele comune” religiilor lumii, după cum se stabilise în spiritul ideologiei lui Moon și se întregește în persoana falsului Mesia, care constituie centrul epocii legământului împlinit împreună cu cea de a patra femeie a lui (noua Evă), chitara împărăției lui Dumnezeu pe pământ.

Nenorocirea în acest caz este că din partea Comisiei Mixte, într-o ceremonie specială, au fost predate primele două exemplare ale acestei „Sfinte Scripturi” răsturnate falsului mesia de către un profesor de teologie ortodox grec. În legenda fotografiei respective, în care este reprezentat profesorul deasupra tribunei, oferind exemplarele „adevăraților părinți”, se menționează: „Dr. Agouridis prezintă Părintelui darul celor două copii special editate ale Sfintei Scripturi Mondiale”.

(Din periodicul Dialogos al „Asociației Interortodoxe de Inițiative ale Părinților”, vol. 3, p.25)

AL TREILEA DOCUMENT

Cuvântarea de salut a lui Agouridis către Moon

„Prea Cucernice Moon, sunteți un mare deschizător de drumuri și lider religios. Planurile au dovedit nu numai o superioritate de neîntrecut, ci s-au constituit în pionieratul recăutării pentru a aduce pacea între religii. Lideri religioși și învățați din întreaga lume au fost mișcați și transfigurați de experiențele lor în această activitate care exprimă visul Dvs. pentru pacea mondială. Noi toți, care ne-am întrunit aici, suntem peste măsură de recunoscători, pentru că oferiți astfel de prilejuri.

Cu puțini ani în urmă ați dispus „Instituției Religioase Internaționale” să prezinte o Sfântă Scriptură Mondială (World Scripture). Sunt foarte norocos că pot astăzi să vă aduc la cunoștință că acest plan a ajuns la îndeplinire, și avem un volum care evident va aduce lumină și speranță în lumea contrariată și sărmană.

Din partea Editorului, a Comisiei Mixte și a Comisiei de Consiliere, personalul, iar din partea tuturor celor care au contribuit la planificarea Sfintei Scripturi Mondiale, vreau să exprim prețuirea mea cordială pentru sprijinul Dvs. la editarea și realizarea Sfintei Scripturi Mondiale. Acest volum, consecvent cu principiile „Instituției Religioase Internaționale”, este însoțit de un spirit de respect pentru toate drumurile spirituale și de promisiunea unei înțelegeri și colaborări intercreștine. Sfânta Scriptură Mondială este o carte unică și va avea o importanță istorică deosebit de mare pentru viitorul religiei și al lumii. Suntem la începutul unei noi civilizații mondiale și acest Volum va juca un mare rol la întemeierea unui tip de vedere spirituală de care este nevoie, dacă vrem să făurim o lume pașnică. Lumea avea nevoie de un astfel de Volum cum e acesta. Prea Cucernice Moon, vrem să vă mulțumim pentru conceperea, introducerea și prezentarea Sfintei Scripturi Mondiale. Este o cinste și un privilegiu pentru mine să vă prezint două reproduceri speciale ale ediției Sfintei Scripturi Mondiale. Vă mulțumesc”. (Din Periodicul Dialogos, vol. 3, p.26. Textul original englez al cuvântării lui Savva Agouridis și fotografia în care este reprezentat înmânând lui Moon Sfânta Scriptură Mondială, sunt publicate în periodicul lui Moon Today’s World, november 1991, p.25).

(sursa: „Parakatathiki”, ediție bilunară a Asociației cu același nume, ianuarie-februarie 2009, nr. 64, pp. 12-13)

Comentarii

comments powered by Disqus