Revista presei maghiare Nr. 06/15.03.2010 – 31.03.2010

Gyergyoi Kisujsag (Harghita-Gheorgheni), nr. 845 din 18-24.03.2010

A doua Mare Adunare a Autoguvernărilor Ținutului Secuiesc

Regulamentul intern al Marii Adunări a Autoguvernărilor Ținutului Secuiesc (MAATS)

1. Delegații la MAATS sunt aleși locali sau județeni, respectiv primari din Ținutul Secuiesc.

2. Limbile oficiale a adunării sunt română și maghiară. Petru cei care nu cunosc una dintre aceste limbi trebuie să se asigure traducător.

3. MAATS este convocată, în funcție de necesități, cel puțin o dată pe an de către comisia internă.

4. Ședințele MAATS sunt publice. Se poate dispune și ședință închisă referitor la una sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, dacă delegații aprobă în proporție de 2/3 propunerea de ședință închisă.

5. (1) Orice grup de delegați, respectiv orice delegat din cadrul comisiei interne poate iniția proiecte de hotărâri, respectiv de poziții.

(2) Proiectele trebuie înaintate la comisia internă sub formă scrisă (ce poate fi și electronic), cel puțin cu două săptămâni mai devreme de începerea adunării ce urmează.

(3) Comisia internă este obligată să facă publice, cu cel puțin 10 zile înainte de ședință, propunerile de hotărâri și luări de poziții care urmează să se supună aprobării.

6. (1) Fiecare delegat are dreptul să înainteze inițiative de modificare.

(2) Inițiativele de modificare trebuie înaintate în formă scrisă la comisia internă cel puțin cu 5 zile înainte de MAATS.

(3) Comisia internă este obligată să facă publice inițiativele de modificare în decurs de două zile de la primirea acestora.

7. Hotărârile adoptate se fac publice în decurs de 4 zile după ședință, în ambele limbi, cu posibilitatea de a fi accesate de opinia publică.

8. Înainte de dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, delegații au dreptul să ia cuvântul privind probleme care nu figurează pe ordinea de zi în condițiile în care anunță această intenție comisiei interne cu cinci zile înainte de ședință.

9. Unele proiectele de hotărâre sau de poziții sunt prezentate de câte un membru al Comisiei Interne, apoi în urma dezbaterii potențialelor propuneri de modificare urmează adoptarea sau respingerea de către adunare prin vot deschis. Hotărârile sunt adoptate prin acordarea votului pozitiv de către majoritatea participanților.

10. Delegații neevidențiați pe listele de prezență pot adera la hotărârea adoptată, ulterior ședinței prin intermediul unei declarații scrise.

11. Pentru adoptarea regulamentului intern sau pentru modificarea hotărârilor adoptate este necesar votul a două treimi.

12. (1) Ședința este condusă de Comisia Internă.

(2) Se întocmește un proces verbal al ședinței care va fi autentificată cu semnătura membrilor Comisiei Interne.

13. (1) Comisia Internă are 9/11 membri, aceștia sunt desemnați de fracțiunile diferitelor partide în baza principiului proporționalității, iar candidații sunt acceptați de adunare prin majoritate simplă.

(2) Mandatul membrilor Comisiei Interne este de 4 ani, dar poate fi întrerupt prin demisie, deces sau prin pierderea calității de reprezentant al autoguvernării. Locul vacant trebuie ocupat la următoarea ședință MAAT.

(3/1) Președintele Comisiei Interne este ales de către membri Comisiei Interne din propriile rânduri, cu acordarea votului de susținere a cel puțin 5 membri, procedura fiind votul secret.

(3/2) Președintele Comisiei Interne este ales de către delegați, dintre membrii Comisiei Interne, cu o majoritate de voturi a participanților.

14. După adoptarea prezentului regulament intern al MAATS, Comisia Internă va elabora propriul regulament intern de organizare și funcționare, cu o atenție specială cu privire la îndatoririle de convocare și desfășurare a adunării.

Hotărârea privind sesizarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Aleșii locali din Ținutul Secuiesc, în calitate de fondatori și participanți la MAATS,

- Având în vedere conținutul art. 11 a recomandării Consiliului European numărul 1201/1993, potrivit căreia: în acele regiuni în care o minoritate națională formează majoritatea, persoanele respective au dreptul de a avea un statut specific, de a dispune de organe administrative locale sau autonome, pe fondul contextului istoric și teritorial specific, prin respectarea legislației naționale a statului;

- Având în vedere faptul că România și-a asumat obligația unilaterală de a respecta și implementa recomandările CE, declarând în repetate rânduri intenția de a-și clădi politica minorităților pe recomandarea de mai sus;

- Constatând faptul că România nu s-a achitat nici până azi de obligațiile asumate, ba mai mult, în perioada dezbaterilor statului pentru autonomia Ținutului Secuiesc, Consiliul Legislativ a modificat art. 12 în mod arbitrar și tendențios, valorificându-l în contradicție cu intențiile Adunării Parlamentare a Consiliului European (APCE) pentru a nega și respinge posibilitatea acordării drepturilor colective;

- Pornind de la documentul adoptat pe 23 februarie 2008 și adresat către Parlamentul European, de la memorandumul aferent,

Hotărăsc:

1. Susțin documentul adoptat de Consiliul Național Secuiesc (CNS) pe 23 februarie 2008 și adresat către APCE, respectiv memorandumul aferent, cerând ca APCE:

a) să numească un raportor menit să analizeze situația generală a comunității naționale secuiești autohtone din Ținutul Secuiesc în vederea evaluării cerinței autonomiste exprimate de către comunitate;

b) să adopte o hotărâre privind autonomia Ținutului Secuiesc

c) să formuleze o recomandare în cazul României pentru ca aceasta să se ocupe de soluționarea aspectului privind exprimarea voinței populare a locuitorilor Ținutului Secuiesc în cadrul referendumului;

d) să atenționeze România că obligațiile asumate trebuie respectate, în caz contrar să invoce aplicarea hotărârii 508.

2. Fac apel la APCE să nu facă posibilă pentru statele membre ca recomandările CE să fie folosite, în contradicție cu spiritul acestora, împotriva drepturilor colective și individuale.

3. Fac apel la autoguvernările din Ținutul Secuiesc să adopte hotărâri prin care se adresează APCE în privința celor cuprinse la punctul 1.

12.03.2010, Sfântu Gheorghe

MAATS

Hotărârea cu privire la sărbătoarea națională a Ținutului Secuiesc

Reprezentanții autoguvernamentali aleși ai Ținutului Secuiesc, în calitate de participanți și fondatori ai MAATS,

- Luând în considerare tradițiile istorice ale poporului din Ținutul Secuiesc;

- Având în vedere faptul că legile din România permit anumitor comunități minoritare naționale de ași sărbătorii anumite evenimente unde își pot folosii și simbolurile naționale, am hotărât ca:

1. Data de 15 martie să fie considerată ca sărbătoare oficială de natură locală și astfel această zi să fie declarată nelucrătoare în Ținutul Secuiesc.

2. Fiecare cetățean al Ținutului Secuiesc are dreptul să sărbătorească liber această zi.

3. Autoritățile din Ținutul Secuiesc trebuie să asigure libera exercitare a acestor drepturi și să adopte toate reglementările necesare în vederea realizării acestora.

4. Comisia Internă a MAATS v-a oferi sprijin de specialitate autorităților locale în vederea punerii în practică a acestor hotărâri.

12.03.2010, Sfântu Gheorghe

MAATS

Proiect de hotărâre privind statutul limbii maghiare.

Reprezentanții autoguvernamentali aleși ai Ținutului Secuiesc, în calitate de participanți și fondatori ai MAATS,

- Având în vedere dispoziția statutului privind autonomia Ținutului Secuiesc, potrivit căreia limba maghiară este de rang egal cu limba oficială a statului în spațiul Ținutului Secuiesc;

- Având în vedere responsabilitățile asumate de România în urma ratificării Cartei Limbilor Minoritare și Regionale;

- Având în vedere dispozițiile legilor din România privind folosirea limbii,

se hotărăște:

1. Limba maghiară este limbă oficială în Ținutul Secuiesc, statutul său fiind identic cu cel al limbii oficiale a statului.

2. Cetățenii ținutului secuiesc au dreptul de a folosi ambele limbi în mod liber, atât oral cât și scris.

3. Autoguvernările Ținutului Secuiesc garantează folosirea oficială a ambelor limbi, implementând acele măsuri menite să promoveze cunoașterea lor, creând condițiile care asigură egalitatea deplină a acestora.

4. Comisia Internă a MAATS, în colaborare cu specialiștii autoguvernărilor, va desemna sfera funcționarilor publici în cazul cărora se impune cunoașterea ambelor limbi: în cazul acestora cunoașterea celor două limbi reprezintă un element al competenței profesionale.

12.03.2010, Sfântu Gheorghe

MAATS

Hotărârea privind sesizarea Parlamentului României

Reprezentanții autoguvernamentali aleși ai Ținutului Secuiesc, în calitate de participanți și fondatori ai MAATS,

- Având în vederea recomandarea 1201/1993 a APCE,

- Luând în considerare hotărârea 1334 a APCE bazată pe experiența pozitivă a regiunilor autonome,

- Având în vedere recomandarea 1609 a APCE,

- În concordanță cu prevederile Constituției României din art. 6,

- Corespunzător cu voința exprimată în cadrul referendumului intern organizat de către CNS,

Am decis,

ca prin intermediul delegației MAATS să sesizeze Parlamentul României asupra următoarelor aspecte:

1. Parlamentul României să stipuleze prin lege statutul de drept al regiunii autonome din Ținutul Secuiesc.

2. În acest sens Parlamentul României să treacă pe ordinea de zi, să dezbată și să legifereze statutul de autonomiei al Ținutului Secuiesc conform prevederilor din anexă.

12.03.2010, Sfântu Gheorghe

MAATS

Hargita Nepe (Harghita), nr. 51 din 15.03.2010

Mare Adunare a Autoguvernărilor la Sfântu Gheorghe

UDMR-ul nu a fost reprezentat la Marea Adunare a Autoguvernărilor din Ținutul Secuiesc, astfel că, majoritatea participanților au fost din partea Partidului Civic Maghiar (PCM). Conform unei hotărâri adoptate vineri, se solicită ca limba maghiară să devină limbă oficială în Ținutul Secuiesc, statutul acesteia fiind identic cu cel al limbii oficiale a statului. Delegații au hotărât: se vor adresa Parlamentului României cu rugămintea de a fi stipulat în lege statutul autonom al regiunii Ținutul Secuiesc.

În același timp, vor adresa o cerere și Adunării Generale Parlamentare a Consiliului Europei solicitând desemnarea unui raportor pentru evaluarea situației generale a comunității naționale secuiești, autohtone, din Ținutul Secuiesc de identitate maghiară, ce trăiește în bloc și pentru analizarea cerințelor de autonomie. Printre altele, aceștia ar dori ca forumul european să adopte o hotărâre cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc, să formuleze o recomandare pentru România, să se ocupe în mod meritoriu cu dorința clară a celor din Ținutul Secuiesc.

În principiu, aceasta a fost cea de-a doua Mare Adunare a Autoguvernărilor Secuiești, dare se pare că, maghiarimea din România nu este unitară în recunoașterea competențelor unitare. Organizatorii afirmă că, de fapt, acest forum este predecesorul viitorului parlament secuiesc.

La forumul de vineri, de la Sfântu Gheorghe au participat 332 de delegați, atâția au fost anunțați a afirmat în cadrul conferinței de presă Farkas Csaba, președintele comisiei permanente a marii adunări.

Cel care dorește să obțină un consens în orice problemă între UDMR, PCM, Consiliul Național Maghiar din Transilvania (CNMT) și Consiliul Național Secuiesc (CNS) nu are o treabă ușoară - a declarat Farkas. Președintele a declarat presei că, hotărârile marii adunări au caracter de recomandare pentru consiliile locale, iar realizarea acestora depinde de acest organism.

Borbely critică hotărârile

Borbely Laszlo, vicepreședinte executiv al UDMR a declarat ieri (14.03.2010), Mediafax faptul că, inițiatorii hotărârilor Marii Adunări a Autoguvernărilor din Ținutul Secuiesc nu cunosc legislația din România. Probabil nu cunosc legile din România. În momentul de față, o minoritate își poate utiliza limba maternă în cadrul administrației locale în cazul în care este prezentă în proporție de peste 20%. Putem discuta despre faptul că ar fi bine să fie introdusă și în locurile în care este prezentă în proporție de 15% sau 10%, dar aceasta este o altă problemă - a declarat Borbely. Acesta a subliniat că, hotărârile adoptate în cadrul Marii Adunări a Autoguvernărilor din Ținutul Secuiesc reprezintă inițiativa unora, care nu au o responsabilitate deosebită și care fac declarații fără să aibă în vedere ce se poate realiza de fapt. De exemplu, luni, Parlamentul nu va lucra. Aceasta reprezintă un gest. Manifestarea de 15 martie are tradiție, premierul transmite și el la rândul său un mesaj, ceea ce a devenit ceva obișnuit. În legea funcționarilor publici și în alte acte normative există prevederi, care fac posibilă angajarea de persoane care cunosc limba minorității. Putem discuta de mai multe drepturi lingvistice, dar nu în așa fel încât să facem declarații fără motiv, neluând în considerare ce înseamnă toate acestea din punct de vedere juridic - a adăugat Borbely.

Dan Manolăchescu, președinte PD-L Sfântu Gheorghe consideră că, Marea Adunare a Autoguvernărilor din Ținutul Secuiesc a fost o manifestare politică, iar hotărârile adoptate nu au consecințe juridice, nu trebuie apreciate ca fiind revendicări ale comunității maghiare. În opinia lui Dan Manolăchescu, în ultimii 20 de ani, reprezentanții maghiarimii au avut multe revendicări, iar o parte a acestora au fost soluționate. Politicianul consideră că, neparticiparea UDMR la marea adunare demonstrează că a fost vorba de o manifestare politică, iar hotărârile adoptate nu reprezintă întreaga comunitate maghiară.

Szekely hirmondo, nr. 19 din 16.03.2010
Nagy D. Istvan

Solidaritatea se află într-o situație critică / Interviu în exclusivitate cu Tokes Laszlo

Europarlamentarul Tokes Laszlo privește cu pesimism, însă plin de speranțe la destinul maghiarimii. Am discutat cu el cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în 15 martie la Sfântu Gheorghe.

- În discursul d-stră ați subliniat importanța sărbătorilor noastre vizavi de solidaritatea maghiară. Cum vedeți acest lucru în viața de zi cu zi?

- Situația este grăitor caracterizată de Marea Adunare a Autoguvernărilor Secuiești, transformată într-un câmp de bătălie al vieții politice, deși mi-ar fi plăcut ca ea să fie un exemplu al solidarității maghiare. Este foarte limitată și dăunătoare la adresa noastră atitudinea politică ce a caracterizat reacția formațiunilor din afara CNMT. Nimeni nu a împărtășit opinia CNMT, care a considerat că pe data de 12, patru organizații definitorii -UDMR, PCM, CNMT și CNS- trebuie să se solidarizeze și să ajungă la nivelul unei voințe politice comune. Consider că situația este foarte critică și din acest motiv le-am cerut acum oamenilor să exercite ei presiuni, deoarece văd că politicienii sunt înclinați să uite că nu poporul există pentru ei ci ei există pentru cei pe care îi reprezintă.

- Credeți că sunt șanse reale de schimbare a mentalității?

- Depinde dacă UDMR se va împotmoli sau nu în participarea sa la guvernare. Eu cred că sunt șanse. Responsabilitatea le apasă pe umeri, ca atare, ei sunt cei care ar putea produce cele mai multe daune. În același timp însă, dacă nu ar fi ajuns la guvernare, împingerea lor în plan secund ar fi durat în continuare. Actuala lor situație nu poate reprezenta, pe termen lung, o soluție. De aceea îi rog să își bage mințile în cap, să încercăm să ajungem la o înțelegere . Urmează alegerile din Ungaria, iar dacă va învinge latura națională, este timpul să creăm o solidarizare.

- Cum este apreciată maghiarimea la Bruxelles?

- Ar fi o exagerare să vorbim în UE de o problemă transilvăneană, însă printr-o solidaritate la nivelul Bazinului Carpatic vom reuși să atingem nivelul la care problema maghiară să devină o problemă europeană. Este nevoie de foarte multă muncă și înțelepciune, însă la asta trebuie să lucrăm!

Haromszek, nr. 5932 din 16.03.2010
Farkas Reka

Mesajul municipiului Sfântu Gheorghe / Autonomie pentru Pământul Secuiesc!

Rememorarea zilei de 15 martie s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe sub semnul autonomiei, al revendicării libertății. Cei care au luat cuvântul în fața miilor de participanți au formulat revendicări foarte pronunțate, de multe ori radicale. În discursul său, europarlamentarul Tokes Laszlo a insistat asupra solidarității maghiare transilvănene.

Scenariul de anul acesta a fost diferit față de cel de până acum. La monumentul pașoptist cu lei din parcul Elisabeta s-au depus coroane și tot aici a fost exilată și politica, aici s-au ținut discursurile în numele partidelor și tot aici a luat cuvântul și câștigătorul de anul acesta al concursului de oratorie, Albert-Nagy Akos, care a transmis mesajul tinerilor. Sufletul îmi este trist, deoarece maghiarimea sărbătorește doar atunci când rememorează - a spus el, adresând apoi următoarea întrebare: Frați ai mei, până când ne vom mai bucura de amintirea eroilor noștri de mult apuși, când vom lua odată în mână arma faptelor? Oratorul a spus că tinerii se confruntă cu probleme, mor la modul invizibil, deoarece dispun de puține exemple bune, pentru edificarea viitorului este nevoie de lumină, jar, forță.

Parlamentarul UDMR Edler Andras a numit ziua de 15 martie simbol al libertății, însă în același timp a pus următoarea întrebare: oare suntem cu adevărat liberi? A trasat o paralelă între situația de azi și cea de acum 162 de ani, după care a concluzionat: Pentru noi, această libertate este una limitată, una aparentă. Iar acest lucru nu se va schimba atâta timp cât alții iau deciziile în locul nostru. Trebuie să facem să devină clar că sunt lucruri în care nu cunoaștem compromis, există doar o singură soluție: restabilirea istoricului Pământ Secuiesc autonom - a subliniat el. Nagy Andras, președintele executiv al PCM, a formulat și mai ferm, și mai puternic revendicările secuimii. A făcut o scurtă incursiune istorică pentru a ajunge în ziua de azi, a vorbit despre politicieni maghiari responsabili, luptă, trădători, virtute și coloană vertebrală maghiare, după care a arătat cum a eșuat România democrația de 20 de ani, cum au ajuns politicienii avizi doar de putere și poziție să urmărească exclusiv interese personale. Avem nevoie de conducători care nu trăiesc de urma poporului ci sunt pentru popor - a subliniat el, după care a strigat : Ce dorește națiunea maghiară secuiască? Autonomie teritorială! Bajtai Erzsebet, soția ambasadorului Ungariei la București, Fuzesi Oszkar, a sosit cu mesajul țării-mamă, i-a îndemnat pe cei prezenți la unitate, la adoptarea unei poziții comune, la păstrarea caracterului maghiar. Pe fondul muzical asigurat de Fanfara din Reci, reprezentanții diferitelor instituții, organizații au depus apoi coroane la monument. Szilagyi Zsolt a cântat melodia Patrie a mea, patrie a mea….

După defilarea, în centru, a suflătorilor și a călăreților din împrejurimi, au luat cuvântul oratorii festivităților. Primarul Antal Arpad a evocat festivitățile organizate în anii trecuți cu ocazia zilei de 15 martie: În anii care au trecut, am trăit și bune, și rele, am constatat cât de înălțător este să fim împreună, însă am simțit pe pielea noastră și blestemul vrajbei dintre frați - a spus el, însă a subliniat că în pofida tuturor încercărilor de divizare, am făcut și vom face față. Si-a exprimat convingerea că dacă dorim cu adevărat ceva, vom duce la îndeplinire acel lucru și a stabilit că un astfel de obiectiv sunt demilitarizarea Pământului Secuiesc, redobândirea cât mai urgentă a pământurilor noastre aflate în posesia armatei. Să îndrăznim să fim suficient de curajoși, de isteți și de hotărâți pentru a ne putea forma noi destinul - și-a încheiat discursul primarul din Sfântu Gheorghe.

Această inițiativă trebuie susținută, la fel ca și faptul ca tunul adus acum acasă să nu reajungă înapoi la București - a subliniat europarlamentarul Tokes Laszlo. Acesta a mai arătat câte altele ne-au fost luate nouă, bisericilor noastre, câte valori ale noastre au ajuns la București. A atenționat: autonomia și libertatea sunt cuvinte cu înțeles înrudit, autonomia este un mijloc pentru găsirea drumului libertății. Din acest motiv ținem la ea și din acest motiv nu trebuie irosită cauza autodeterminării. A subliniat: în Uniunea Europeană este nevoie de o uniune maghiară, integrarea maghiară este condiția preliminară a integrării popoarelor europene, din acest motiv trebuie să ne solidarizăm. Marea Adunare a Autoguvernărilor de pe Pământul Secuiesc a adoptat hotărâri importante, însă viitorul parlament de pe Pământul Secuiesc, marea adunare efectivă a autoguvernărilor nu le putem organiza decât împreună, trebuie lăsate la o parte interesele de grup, nici o organizație nu are dreptul să-și însușească cauza autonomiei - a subliniat el. Le-a cerut ajutorul celor din Trei Scaune, le-a cerut să nu permită scindarea fronturilor, a partidelor. Să ne solidarizăm, iar maghiarimea să exercite presiuni pentru ca liderii, reprezentanții ei să nu tragă în spate căruța ci să avansăm într-o singură direcție, iar aceasta este autodeterminarea Transilvaniei și a Pământului Secuiesc - și-a încheiat Tokes Laszlo discursul într-un ropot de aplauze.

AXA ESTE PUBLICAȚIA CARE CONSIDERĂ CĂ TRĂITORUL ÎN BISERICĂ TREBUIE SĂ ȘTIE

Comentarii

comments powered by Disqus