Axa 27

Învățătura Starețului Tadei pentru omul zilelor noastre
De câțiva ani pe piața de carte duhovnicească apar publicații de „psihoterapie ortodoxă”. Printre ele lucrarea Mitropolitului Hierotheos Vlahos, intitulată simplu „Psihoterapie ortodoxă”, a devenit un reper pentru acest tip de abordare a bolilor sufletului. Pentru că despre asta este vorba: călugări, psihiatri,...

Citește mai mult

Părintele Dumitru consideră că cei ce ajung să reprezinte și susțin interesele Bisericii în Parlament, și mai ales în comisiile de lucru ale acestuia, trebuie să fie în cea mai strânsă legătură cu reprezentanții autentici și acreditați ai Bisericii, cu ierarhii respectivi, iar nu să acționeze de sine, fapt ce conduce...

Citește mai mult

A fi „bun român”
Întâmpinarea, plină de dorința sinceră a unei lămuriri, pe care colegul meu de învățământ, d. prof. Frollo, a publicat-o în această foaie în apărarea românilor catolici, ne dă prilejul să revenim asupra unor chestiuni pe cari noi, la „Cuvântul”, le socotim drept fundamentale. D. Frollo se întreabă surprins și, oarecum,...

Citește mai mult

Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfințiți Părinți Mitropoliți și Arhiepiscopi, Preasfințiți Părinți Episcopi, Am putut constata în ultimii ani că toate eforturile pe care Biserica Ortodoxă le face în direcția dialogului cu romano-catolicii sunt întâmpinate din partea apusului cu duplicitatea acelorași strategii...

Citește mai mult

Planul textului care se va semna în Cipru
Publicăm de pe site-ul orthodoxia.gr planul textului care va fi semnat în Cipru de către Comisia Mixtă de Dialog dintre ortodocși și romano-catolici. Expunem în exclusivitate planul dezbaterilor care se desfășoară în Pafos spre informarea cititorilor în traducerea membrilor Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos”,...

Citește mai mult

Comunicatul Ierarhiei Bisericii Greciei referitor la dialoguri și la „Mărturisirea de credință” Ierarhia Bisericii Greciei în ședința ei din după-amiaza zilei de 15 octombrie a.c., ca și în prima parte a ședinței de astăzi, la propunerea Preafericitului Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și a toată Grecia, a dezbătut tema...

Citește mai mult

Sfinți Părinți „Heliocentriști”?
În ultima vreme au apărut în planul dezbaterilor teologice bisericești și păreri și reacții legate de cosmologia scripturistică și patristică. Celui ce se apleacă cu dragoste și răbdare spre acest subiect atât de important chiar și pentru mântuire, i se descoperă adevărate „taine” peste care s-a așternut — de către...

Citește mai mult

Pisica blândă zgârie rău…
În ultima vreme s-a vorbit mult despre celebra constatare a tânărului dar nu mai puțin lucidului ieromonah Savatie Baștovoi. „Două carii ieșite din aceeași găoace rod astăzi poporul nostru: ecumenismul pe plan religios și ideea Uniunii Europene pe plan politic si economic”1. Această poziție este contestată însă de un...

Citește mai mult

Cuviosul Paisie Aghioritul: „Ortodocșii se vor ciocni cu cei din NATO"
Focul care s-a aprins în Balcani se va extinde. Stăpânirea rusească de astăzi se va răsturna și popoarele ortodoxe ale Balcanilor se vor ciocni cu popoarele din NATO, pe terenul Turciei, care va dispărea de pe hartă. Ciprul va primi o palmă vremelnică de la turci. Din această conflagrație generală, însă, se va naște...

Citește mai mult

Într-un text surprinzător de actual, Sfântul Ioan Casian descrie tânguirea unui monah oprit de starețul mânăstirii și cinul călugăresc să se roage ardent unei icoane derapate canonic - probabil o imagine antropomorfistă a lui Hristos. În cele din urmă avva Serapion se supune, plângându-și amarnic neputința de a comunia...

Citește mai mult