Axa 6

Nu enclavizării Europei!
Mișcarea Conservatoare din România ia act de periculozitatea extremă a celor întâmplate în provincia Kosovo prin declararea unilaterală a independenței acestui pământ străvechi al Serbiei. Jocul practicat de majoritatea marilor puteri poate avea urmări sinistre, una dintre ele fiind întoarcerea Europei la situația din...

Citește mai mult

Creație Când m-a zămislit din coapsa unei femei într-o noapte mov de primăvară Dumnezeu m-a semănat pe dinafară cu sămânța ierbii dragostei care încolțind să mă-mpresoare în mistuitoarea încleștare dintre carnea mea și seva ei Te-a adus apoi pe tine lângă altar să mă vindeci de singurătate să clădesc din firea ta trei...

Citește mai mult

E foarte dureros să scormonești amintiri ca acele pe care vreau să le dau aici în câteva linii; dar cred că lucrul merită să fie cunoscut. Fusese dus meșterul în strada Plantelor; îl văzusem în ajunul „catastrofei” și vestea nenorocirei mă zdruncinase cu desăvârșire. M-am dus să-l văd. Mi s-a deschis o ușă și m-am...

Citește mai mult

Probabil că unele dintre cele mai controversate teme abordate în discuțiile legare de mișcarea ecumenică sunt: succesiunea apostolică, existența harului mîntuitor și sfințitor și în afara Bisericii, precum și problema comuniunii între credincioșii eterodocși și ortodocși. Dorința după unitatea vizibilă a tuturor...

Citește mai mult

1. Istoric După izgonirea din rai, omenirea s-a împărțit în două ramuri: cea a lui Set (fii lui Dumnezeu), binecuvântată și cea a lui Cain — revendicat, cu dreptate, de francmasoni a fi protopărintele lor.1 Duhul magic al acestuia și al seminției sale s-a remarcat prin inventarea uneltelor, tehnicii, tehnologiei,...

Citește mai mult

Radiografia unei economii periferice
Secolul XXI a găsit R. Moldova nu doar cu vulnerabilități sociale și (geo)politice dar, în strânsă conexiune cu acestea, și mari vulnerabilități economice. Cu excepția câtorva perioade „de sclipire”, economia moldovenească, indiferent de statutele politico-juridice care o susțineau (sau chiar din cauza acestora), nu a...

Citește mai mult

După cum s-a văzut, de vreo câteva numere ne străduim să demonstrăm că lucrătura camarilei internaționale a noului imperialism care a determinat tragedia apariției așa-zisului stat Kosovo a creat un precedent extrem de periculos nu numai pentru amărâta arie balcanică, ci și pentru nenumărate alte zone sensibile ale...

Citește mai mult