Deși există o serie de opinii ale unor economiști de marcă ai României privind „necesitatea” împrumutului de la FMI, printre care enumerăm: creșterea rezervele internaționale, ameliorarea percepției mediului extern al țării și întărirea dorinței autorităților române pentru reforme structurale. Tot aceiași autori...

Citește mai mult

Românitate și occidentalizare
(urmare din numărul trecut) Una dintre armele câștigătoare ale pașoptiștilor a fost ceea ce s-ar putea numi bătălia folclorului. Neștiind nimic despre români, apusenii solicitau dovezi de creativitate a acestui popor pentru care militau tinerii intelectuali pașoptiști. Era nevoie de probe că nu aveau de a face cu o...

Citește mai mult

Doar noile pașapoarte au cipuri, carnetele de conducere nu
În ultima vreme, în România, problema actelor cu microcipuri a luat o amploare ieșită din comun. Emisiuni, articole, polemici. Și multă, foarte multă manipulare. Spun asta pentru că am fost, la rândul meu, manipulat, și i-am manipulat pe alții. Rândurile mele nu sunt o cerere de iertare, deși pot fi înțelese și astfel....

Citește mai mult

Puneți-mi lanțuri și cătușe să sune scrâșnetul hain și mii de lacăte la ușe, eu tot ceea ce-am fost rămân. Surpați asupra-mi munți și ape, puteți chiar să mă spânzurați. Cu grele, negre târnăcoape, credința nu mi-o sfărâmați. Târâți-mă, de vreți, sub șanțuri și îngropați-mi trupul stins. Eu simt ca Făt-Frumos, din...

Citește mai mult

Ești Doamne bun, eu pământean și rău Și-n dragoste nu-ți semăn, nici în milă. Dar, după răni, sunt chip din chipul Tău de păr dospit din cer nu din argilă. Nu ți-am râvnit nici razele subțiri, Nici tălpile străpunse de piroane. Dar Tu mă faci părtaș în răstigniri și-ți tot îngân osânda din icoane. Sfințit pe cruci pe...

Citește mai mult

Libertatea europeană și mielul de Paști
Precum a început să se vadă cam de toată lumea, „libertatea” pe care Europa ne silește să o primim nu are drept scop nimic altceva decît desființarea oricărei libertăți adevărate și firești. Și aducem ca pildă legislația privitoare la creșterea vitelor, acel „sistem de supraveghere și control” care, din „grija față de...

Citește mai mult

În aceste zile comunismul a demonstrat încă o dată, pentru cine mai era nevoie, că este un regim întreținut prin tortură și șantaj. O lume întreagă a văzut cum polițiștii moldoveni atacă lumea pașnică de pe stradă, bătînd cu sadism copii și femei. Totul se petrece sub ochii satisfăcuți ai președintelui, fost general de...

Citește mai mult

Liderii opoziției de la Chișinău declarau ieri sus și tare că vor scoate în piață „zeci de mii, milioane de oameni”. Însă au ieșit doar cîteva sute, arătînd adevărata față a opoziției moldovenești. Mitingul de azi poate fi rezumat într-o singură propoziție astfel: Opoziția de carton a ieșit la microfon. În timp ce...

Citește mai mult

Efectele libertății religioase au de pășit cu mult așteptările Comitetului pentru Siguranța Statului. Bisericile s-au înmulțit atît de mult pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice încît liderii politici, pentru a-și asigura voturile în alegeri, au început să pozeze lîngă episcopi și preoți. Loialitatea Bisericii față de...

Citește mai mult

Ce este aceasta? Astăzi, tăcere multă pe pămînt, tăcere multă și liniștire de-acum, tăcere multă, căci Împăratul doarme! Pămîntul s-a temut și a alinat, căci Dumnezeu a adormit cu trupul, și pe cei ce dormeau din veac i-a înviat. Dumnezeu a murit cu trupul, și iadul s-a cutremurat. Dumnezeu a adormit pentru puțină...

Citește mai mult