Politica anticreștină a noii guvernări

Politica anticreștină a noii guvernări

DECLARAȚIA CREȘTINILOR ORTODOCȘI DIN MOLDOVA

În ultima vreme guvernarea a început un adevărat război politic, administrativ, juridic și mediatic împotriva Bisericii Ortodoxe. Ce se urmărește prin acest război? Lichidarea Ortodoxiei în Moldova?

În scurt timp, această guvernare:

1. A anunțat politica și intenția de desființare a ultimelor stavile simbolice rămase în legislația Moldovei din calea înregistrării cultelor anticreștine, totalitare și destructive, prin liberalizarea legislației cu privire la cultele religioase. (Declarația a fost făcută de către Ministerul Justiției în cadrul unei întîlniri interconfesionale din data de 1 decembrie 2009.)

2. Noua guvernare continuă și mai aprig politica vechii guvernări de împingere a creștinilor la marginea societății, respingînd fără discuții cerințele ortodocșilor privind documentarea populației fără atribuirea codului de identificare sau altor dispozitive electronice, care lezează convingerile lor religioase. Continuă politica de discriminare a creștinilor fără acte cu cod de identificare. Cererea înaintată d-ui Ghimpu de către 1500 de credincioși, în timpul protestului din 4 noiembrie 2009, pînă astăzi a rămas demonstrativ fără răspuns.

3. Guvernarea s-a stabilit fățiș pe poziția de susținere și apărare a acțiunilor de ponegrire și de sfidare a credinței creștine și, prin acțiunile sale discriminatorii, face de nesuferit însăși existența creștinilor în țara noastră. Fără a ține cont de o reacție firească a populației ortodoxe, a permis instalarea provocatoare în centrul capitalei a unui obiect de cult dușmănos tradițiilor noastre creștine. După demontarea acestuia de către un grup de credincioși, de nenumărate ori creștinii sînt amenințați cu dosare penale. Prim-ministrul R. M. cere înăsprirea legislației naționale în acest domeniu, fapt care ar duce la pedepsirea creștinilor care prin definiție trebuie să apere Credința, conform învățăturii Bisericii Ortodoxe Universale.

4. Actuala guvernare și-a asumat abuziv și sfidător împuternicirile pe care le poate avea numai Biserica, stabilind în batjocură cu de la sine putere „sărbători” bisericești. Declararea zilei de 25 decembrie ca zi liberă, încalcă brutal viața lăuntrică a Bisericii, impunînd practici potrivnice tradiției și vieții Bisericii și poporului dreptcredincios. Această hotărîre dezbină și mai mult societatea și seamănă discordie între oameni.

5. Noua guvernare a votat la O. N. U. în ziua de 18 decembrie 2009, în numele poporului Moldovei, pentru impunerea homosexualității drept normă, lucru inadmisibil pentru cei 93,4% creștini din țara noastră.

6. Guvernarea actuală, ca și cea premergătoare, ne cere să venim cu solicitări scrise, nu cu acțiuni publice. Scriem și cerem. Dar care e rezultatul? Același: problemele rămîn nerezolvate, iar fărădelegea continuă.

La 15 decembrie 2009, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, sub a cărei supunere canonică este Biserica Ortodoxă din Moldova, într-o adresare către Consiliul Europei atrage atenția asupra faptului că legile statului intră din ce în ce mai mult în contradicție cu dreptul canonic și tradițiile duhovnicești ale popoarelor creștine.

Pornind de la cele expuse mai sus, creștinii ortodocși din Republica Moldova declară, că în conformitate cu „Fundamentele Concepției sociale ale Bisericii Ortodoxe: „atunci cînd puterea (stăpînirea) îi constrînge pe credincioșii drept-slăvitori (ortodocși) să se lepede de Hristos și de Biserica Lui precum și să accepte fapte păcătoase, dăunătoare sufletului, Biserica este datoare să refuze să se supună stăpînirii (statului). Și poate să-și cheme fiii la nesupunere cetățenească pașnică.

sursa: www.toaca.md

Reprezentanții mai multor asociații ce reprezintă creștinii ortodocși din Republica Moldova au venit astăzi cu o declarație vizavi de atitudinea vădit denigratoarea guvernării față de poporul dreptcredincios. În cadrul conferinței de presă s-a atras atenția asupra faptului că așa-zisa „nouă” guvernare „democratică”, continuă întru totul linia fostei guvernări comuniste atunci când e vorba de îndeplinirea obligațiunilor constituționale față de creștinii ortodocși, majoritari în Republica Moldova.

În declarație se menționează că guvernanții au refuzat cererea creștinilor ortodocși care nu acceptă noile buletine cu cod personal de a avea drepturi juridice egale cu ceilalți cetățeni ai R. M., au anunțat politica de liberalizare a înregistrării cultelor religioase, creînd premise pentru legalizarea sectelor destructive și totalitare, s-au solidarizat cu dușmanii credinței strămoșești, acceptînd prezența simbolurilor anticreștine în capitală, și-au asumat abuziv împuterniciri pe care numai Biserica le poate avea, declarînd drept zi de sărbătoare data de 25/12 decembrie, ș. a., ceea ce îi permite Bisericii să-și cheme fiii la nesupunere cetățenească pașnică.

Declarația a fost înaintată de circa 20 de reprezentanți ai organizațiilor obștești: Asociația Creștinilor Ortodocși din Bugeac, Federația Fermierilor din Republica Moldova, Asociația Creștinilor Ortodocși din Moldova „Fericita Maică Matrona”, reprezentanți ai studenților creștini ortodocși, etc., și a fost rostită în mod intenționat de la analog pentru a sublinia faptul că nu este o oarecare revendicare a unui vreunui grup marginal, ci vocea întregului popor creștinesc.

Comentarii

comments powered by Disqus