Deși există o serie de opinii ale unor economiști de marcă ai României privind „necesitatea” împrumutului de la FMI, printre care enumerăm: creșterea rezervele internaționale, ameliorarea percepției mediului extern al țării și întărirea dorinței autorităților române pentru reforme structurale. Tot aceiași autori...

Citește mai mult

Românitate și occidentalizare
(urmare din numărul trecut) Una dintre armele câștigătoare ale pașoptiștilor a fost ceea ce s-ar putea numi bătălia folclorului. Neștiind nimic despre români, apusenii solicitau dovezi de creativitate a acestui popor pentru care militau tinerii intelectuali pașoptiști. Era nevoie de probe că nu aveau de a face cu o...

Citește mai mult

Doar noile pașapoarte au cipuri, carnetele de conducere nu
În ultima vreme, în România, problema actelor cu microcipuri a luat o amploare ieșită din comun. Emisiuni, articole, polemici. Și multă, foarte multă manipulare. Spun asta pentru că am fost, la rândul meu, manipulat, și i-am manipulat pe alții. Rândurile mele nu sunt o cerere de iertare, deși pot fi înțelese și astfel....

Citește mai mult

Puneți-mi lanțuri și cătușe să sune scrâșnetul hain și mii de lacăte la ușe, eu tot ceea ce-am fost rămân. Surpați asupra-mi munți și ape, puteți chiar să mă spânzurați. Cu grele, negre târnăcoape, credința nu mi-o sfărâmați. Târâți-mă, de vreți, sub șanțuri și îngropați-mi trupul stins. Eu simt ca Făt-Frumos, din...

Citește mai mult

Ești Doamne bun, eu pământean și rău Și-n dragoste nu-ți semăn, nici în milă. Dar, după răni, sunt chip din chipul Tău de păr dospit din cer nu din argilă. Nu ți-am râvnit nici razele subțiri, Nici tălpile străpunse de piroane. Dar Tu mă faci părtaș în răstigniri și-ți tot îngân osânda din icoane. Sfințit pe cruci pe...

Citește mai mult

Libertatea europeană și mielul de Paști
Precum a început să se vadă cam de toată lumea, „libertatea” pe care Europa ne silește să o primim nu are drept scop nimic altceva decît desființarea oricărei libertăți adevărate și firești. Și aducem ca pildă legislația privitoare la creșterea vitelor, acel „sistem de supraveghere și control” care, din „grija față de...

Citește mai mult

În aceste zile comunismul a demonstrat încă o dată, pentru cine mai era nevoie, că este un regim întreținut prin tortură și șantaj. O lume întreagă a văzut cum polițiștii moldoveni atacă lumea pașnică de pe stradă, bătînd cu sadism copii și femei. Totul se petrece sub ochii satisfăcuți ai președintelui, fost general de...

Citește mai mult

Liderii opoziției de la Chișinău declarau ieri sus și tare că vor scoate în piață „zeci de mii, milioane de oameni”. Însă au ieșit doar cîteva sute, arătînd adevărata față a opoziției moldovenești. Mitingul de azi poate fi rezumat într-o singură propoziție astfel: Opoziția de carton a ieșit la microfon. În timp ce...

Citește mai mult

Efectele libertății religioase au de pășit cu mult așteptările Comitetului pentru Siguranța Statului. Bisericile s-au înmulțit atît de mult pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice încît liderii politici, pentru a-și asigura voturile în alegeri, au început să pozeze lîngă episcopi și preoți. Loialitatea Bisericii față de...

Citește mai mult

Ce este aceasta? Astăzi, tăcere multă pe pămînt, tăcere multă și liniștire de-acum, tăcere multă, căci Împăratul doarme! Pămîntul s-a temut și a alinat, căci Dumnezeu a adormit cu trupul, și pe cei ce dormeau din veac i-a înviat. Dumnezeu a murit cu trupul, și iadul s-a cutremurat. Dumnezeu a adormit pentru puțină...

Citește mai mult

Convertirea lui Galilei la geocentrism
Introducere 1 Anul 2009 a fost declarat printre altele ca „anul astronomiei”, amintindu-se că au trecut 400 de ani de când Galileo Galilei a folosit celebrul său telescop cu care a făcut observații ce au zdruncinat din temelii vechile concepții geocentrice ptolemeice. A urmat și mai celebrul conflict al savantului cu...

Citește mai mult

1. Citirea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, naționalitate, vârstă, etc.) Aceste date pot fi folosite pentru deschiderea unor conturi bancare. Pot fi folosite, de asemenea, pentru achiziționarea de proprietăți, derularea de licitații electronice, înființarea unor societăți comerciale fantomă. Toate...

Citește mai mult

Românitate și occidentalizare
Toynbee susține că trecerea de la o civilizație la alta, considerată superioară (altfel aculturația nu-și are sens) este asociată întotdeauna cu înflorirea unei religii superioare. Occidentalizarea fostului spațiu bizantin, cel al lumii ortodoxe, contrazice asemenea lege. Condițiile sunt, de astă dată, cu totul...

Citește mai mult

Războiul împotriva apostaziei
Cuviosul Justin Popovici, vorbind despre conflictul dintre Biserică și Stat, spunea următoarele: „Este limpede că Biserica, sub orice regim, chiar și cel ateist, trebuie să-și găsească un mod de a conviețui, dar întotdeauna în duhul și limitele principiului evanghelic de conviețuire. «Dați Cezarului cele ce sunt ale...

Citește mai mult

Cercetarea noastră în domeniul calendarului se limitează la domeniul bisericesc: Scriptura și Părinții. În Vechiul Testament, despre calendar avem învățătura cuprinsă mai întâi în Cartea Facerii, apoi în legiuirile insuflate de Dumnezeu lui Moise, adică poporului ales. Pentru apariția calendarului, adică a măsurătorii...

Citește mai mult

As-noapte, Iisus…
As-noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna-a intrat după El, în celulă și-L făcea mai înalt și mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna-L spoi cu argint pe veșminte argintându-I pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură:...

Citește mai mult

România – Un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice?
Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă și tacită, eliberarea de pașapoarte și permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spațiul Schengen, prevăzută pentru 2011, și executând cu multă râvnă și acrivie...

Citește mai mult

Mîna întinsă a Iudei (note la ultimul împrumut al statului(!?) român)
După o prea-lungă (zic eu) vreme de pace, „lumea civilizată” (și se va vedea mai jos ce înseamnă aceasta) se clatină din înseși temeliile ei, care sunt: negustorirea banilor, cămătăria și înșelăciunea. În alte cuvinte, trăim „cea mai mare criză financiară din istorie”. Ce va urma, ar trebui să știm, fiindcă am avut...

Citește mai mult

Ca să ne ferim de pierderea de vreme, pentru a înțelege noul „Cod Penal” am folosit materialele puse la îndemână chiar de Guvern, adică „Expunere de motive – Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc” și respectiv „Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc”....

Citește mai mult

Sunt momente în istorie, momente de cumpănă, când cea mai firească metodă de înțelegere a realității pare a fi metoda milenaristă; un fel de fatalism îngrozitor, de apocalipsă continuă – ca așteptare și ca perioadă premergătoare, imediat premergătoare. Se simte fumul de pucioasă și dogoarea flăcărilor ce stau să vie....

Citește mai mult