Din Urali spre Soare-Apune, cum veneau încinși cu piei, parcă fumega din ei duhnet de sălbăticiune. Blestemata Miazănoapte se zbârlea pe-obrajii sluți, și pe cai mărunți și iuți – foamea stepelor răscoapte. Viclenii răsăritene ascuțeau ca un tăiș gândul galben și pieziș în ochi mici fără sprâncene. Toată arșița din...

Citește mai mult

Iconografie
În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor. Acest sfânt ce poartă numele îngeresc Mihail, fiind dăruit lui Dumnezeu din brațele mamei sale, și curățindu-se pe sine cu întregimea vieții, s-a făcut preot lui Dumnezeu celui preaînalt,...

Citește mai mult

Dictatul impus în fosta capitală a imperiului Habsburgic, Viena, la 30 august 1940, de miniștrii afacerilor externe ai Germaniei și Italiei a obligat România să cedeze Ungariei o parte din Transilvania1 cu o suprafață de aproape 50.000 kmp, a cărei populație cuprindea, după datele stabilite de Instituitul Central de...

Citește mai mult

Atitudinea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în problema homosexualității
Problema homosexualității în Biserica Ortodoxă apare ca păcat ce a fost și este condamnat de către autoritatea biblică și societate. Promovarea homosexualității este o întoarcere la un mod de viață păgân. Parada homosexualilor din Chișinău preconizată pentru data de 11 mai, este un nou atentat la valorile creștine...

Citește mai mult

Memoriile capitanului Cola Nicea
Sau despre istoricul formării cetelor de luptători români pentru emanciparea politică a românimii din Macedonia partea a IV-a Acțiunea lui Iorgachi eșuând, propaganda grecească a închiriat un hotel în orașul Ghevgheli, unde antarții oblăduiți de autoritățile turcești își dădeau întâlnire și elaborau planuri. În ținutul...

Citește mai mult

În foarte puține cuvinte spus, consider că lucrarea Testamentul politic al lui Mihai Eminescu: - este mesajul militant eminescian, alcătuit din înseși cuvintele lui Mihai Eminescu, așa cum le-a încredințat el eternității, prin scrisul său jurnalistic; - constituie, deopotrivă, atât o analiză lucidă a vieții politice...

Citește mai mult

Vremea noilor ciomăgași
Românii cunosc două feluri de ciomăgași. De primii își mai amintesc doar gei vârstnici, întrucât făceau deliciul manifestărilor electorale în perioada interbelică, dar fuseseră, deja, inventați încă din vremea lui Nenea Iancu, altfel nu i-ar fi introdus în scena antologică din celebra lui „O scrisoare pierdută”… Rolul...

Citește mai mult

Un lucru foarte ciudat s-a întâmplat zilele astea. Statul român, prin vajnicii ei reprezentanți la nivel administrativ, cu girul firmei de taximetre (nu-i dăm numele; “Siguranță și încredere” este sloganul lor) au furat mașina redacției din fața sediului. Ei spun că nu ar fi așa. Că în baza legilor, ei au tot dreptul...

Citește mai mult

A doua schimbare la față (III)
NECESARELE CONCLUZII „A DOUA SCHIMBARE LA FAȚĂ”, capodopera lui Theodor Codreanu, dincolo de valoarea sa intrinsecă, este mai mult decât o carte, sau așa ar trebui să fie considerată. Autorul acestor rânduri are convingerea că, în pofida oricăror adversități, studiul prietenului nostru va reuși, cu cât mai repede, cu...

Citește mai mult

Oficial, 9 Mai are o triplă semnificației: 9 Mai 1877 — „Ziua Independenței”, a proclamării de către Adunarea Deputaților a României a Independenței naționale de sub dominația Porții Otomane; 9 Mai 1945 — Ziua Victoriei” asupra Germaniei hitleriste, a capitulării necondiționate a acesteia în fața Aliaților și sfârșitul...

Citește mai mult