1. Citirea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, naționalitate, vârstă, etc.) Aceste date pot fi folosite pentru deschiderea unor conturi bancare. Pot fi folosite, de asemenea, pentru achiziționarea de proprietăți, derularea de licitații electronice, înființarea unor societăți comerciale fantomă. Toate...

Citește mai mult

Românitate și occidentalizare
Toynbee susține că trecerea de la o civilizație la alta, considerată superioară (altfel aculturația nu-și are sens) este asociată întotdeauna cu înflorirea unei religii superioare. Occidentalizarea fostului spațiu bizantin, cel al lumii ortodoxe, contrazice asemenea lege. Condițiile sunt, de astă dată, cu totul...

Citește mai mult

Războiul împotriva apostaziei
Cuviosul Justin Popovici, vorbind despre conflictul dintre Biserică și Stat, spunea următoarele: „Este limpede că Biserica, sub orice regim, chiar și cel ateist, trebuie să-și găsească un mod de a conviețui, dar întotdeauna în duhul și limitele principiului evanghelic de conviețuire. «Dați Cezarului cele ce sunt ale...

Citește mai mult

Cercetarea noastră în domeniul calendarului se limitează la domeniul bisericesc: Scriptura și Părinții. În Vechiul Testament, despre calendar avem învățătura cuprinsă mai întâi în Cartea Facerii, apoi în legiuirile insuflate de Dumnezeu lui Moise, adică poporului ales. Pentru apariția calendarului, adică a măsurătorii...

Citește mai mult

As-noapte, Iisus…
As-noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna-a intrat după El, în celulă și-L făcea mai înalt și mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna-L spoi cu argint pe veșminte argintându-I pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură:...

Citește mai mult

România – Un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice?
Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă și tacită, eliberarea de pașapoarte și permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spațiul Schengen, prevăzută pentru 2011, și executând cu multă râvnă și acrivie...

Citește mai mult

Mîna întinsă a Iudei (note la ultimul împrumut al statului(!?) român)
După o prea-lungă (zic eu) vreme de pace, „lumea civilizată” (și se va vedea mai jos ce înseamnă aceasta) se clatină din înseși temeliile ei, care sunt: negustorirea banilor, cămătăria și înșelăciunea. În alte cuvinte, trăim „cea mai mare criză financiară din istorie”. Ce va urma, ar trebui să știm, fiindcă am avut...

Citește mai mult

Ca să ne ferim de pierderea de vreme, pentru a înțelege noul „Cod Penal” am folosit materialele puse la îndemână chiar de Guvern, adică „Expunere de motive – Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc” și respectiv „Proiectul Legii privind Codul Penal – forma transmisă Parlamentului.doc”....

Citește mai mult

Sunt momente în istorie, momente de cumpănă, când cea mai firească metodă de înțelegere a realității pare a fi metoda milenaristă; un fel de fatalism îngrozitor, de apocalipsă continuă – ca așteptare și ca perioadă premergătoare, imediat premergătoare. Se simte fumul de pucioasă și dogoarea flăcărilor ce stau să vie....

Citește mai mult