Păgînismul romano-catolic
„…[norodul ales] se va duce, și se va apuca să slujească altor dumnezei și se va închina acelora - sau soarelui, sau lunii sau la toată oștirea cerească - ceea ce Eu n-am poruncit” (Deuteronomul 17:3). „Și au schimbat adevărul lui Dumnezeu întru minciună, și au cinstit și au slujit făpturii mai mult decît Făcătorului,...

Citește mai mult

Sfîntul Nicodim Aghioritul din cuvîntul al IX-lea din Hristoitia
Precuvîntare. Potrivită este vremea și îndemînatic ceasul ca să împrumut plîngătorul grai al Proorocului Ieremia și să strig și eu cu glas tînguitor: Cine va da apă capului meu și ochilor mei izvor de lacrimi, ca să plîng prea cu amar, ziua și noaptea, pe poporul Creștinilor? Și pricina este că cine poate să nu-i...

Citește mai mult

Încă o dată despre cum trebuie să se căsătorească omul și despre a doua căsătorie
Cuvînt al Sfîntului Ioan Gură de Aur Despre vorba Apostolului: „Femeia este legată prin lege atîta vreme cît trăiește bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. Însă mai fericită ar fi dacă ar rămîne cum este.” 1 Corinteni 7:39, 40 În altă zi, Fericitul Pavel...

Citește mai mult

Pe drumul Damascului
„Și era acolo [la scăldătoare Vitezda] un om bolnav de treizeci și opt de ani. Iisus, văzîndu-l pe acesta zăcînd și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: Voiești să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare cînd se tulbură apa; căci, pînă cînd vin eu, altul se...

Citește mai mult

Moartea unui zeu
Michael Jackson a fost un zeu potrivit vremurilor noastre infantile, pedofile, efeminate, bi-sexuate, homosexuale, anemice, înrobite chirurgiei siliconului și industriei chimice alimentare, farmaceutice și celei a detergenților bio-activi. „Jacko” a fost un zeu-zombie auto-clonat, precum Elvis a fost unul clasic-Elin...

Citește mai mult

Cuvînt la căsătorie al Sfîntului Ioan Gură de Aur
Despre vorba Apostolului: „Femeia este legată prin lege atîta vreme cît trăiește bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. Însă mai fericită ar fi dacă ar rămîne cum este.” 1 Corinteni 7:39, 40 În altă zi, Fericitul Pavel ne așeză legea despre căsătorie și...

Citește mai mult

Vedem bine că una dintre bolile cele mai grele ale lumii de azi este destrămarea familiei creștine. Răstimpul dintre cununie și despărțire se scurtează tot mai mult. Vedem aceasta, dar nu cunoaștem pricina. Iar pricina este că cei ce se căsătoresc o fac dintr-o pornire mai mult sau mai puțin păcătoasă și spre un scop...

Citește mai mult

Libertate și adevăr (Teologia libertății și robia democratică, cuvînt pe marginea cărții „Justin”)
„Și — după cum proorociile arătau fariseilor și saducheilor că Hristos venise, ei necrezînd — tot așa și astăzi: în timp ce semnele arată că vom intra în epoca lui Antihrist, omenirea doarme liniștită.” Dimitriu Scartsiuni Profeții despre Antihrist, Atena, 1991 Libertatea în temnițe: de la Apostolul Pavel, la părintele...

Citește mai mult

A trecut, iată, și praznicul Înălțării Domnului, Taina care a încheiat lucrarea dumnezeiesc-omenească a Mîntuitorului pe pămînt. Dar cîți dintre noi, cei care umblăm Duminica la biserică, ne-am întrebat ce însemnătate are acest fapt negrăit de minunat? Mă tem că prea-puțini, mai ales că e consemnat în Faptele...

Citește mai mult

Satanismul, de la Adam la New Age
Încheind acel articol despre satanismul muzicii rock (vezi Axa, numărul 17), spuneam că vom reveni cu un cuvînt mai cuprinzător despre ce ar trebui să înțelegem prin „satanism” în general. Iată că azi ne ținem de cuvînt. Voi începe tot de la mărturisirile copiilor noștri, rău crescuți în familie și apoi în școală, care...

Citește mai mult