Arhimandritul Gheorghe Capsanis

Întrebare: O altă temă gravă care interesează pe multi ortodocși este participarea ortodocșilor la Consiliul Mondial al Bisericilor. Ce credeți despre aceasta?

Răspuns: Pe drept cuvînt această temă neliniștește pe mulți ortodocși. Consiliul Mondial al Bisericilor este condus, cum se știe, după concepții necreștine, chiar păgîne, cum s-a văzut și la Adunarea Generală de la Canberra, unde Duhul Sfînt a fost înfățișat într-un chip animist idolatru.

Ortodocșii nu au posibilitatea să-și facă cunoscută poziția, așa cum au făcut-o pînă la Adunarea Generală de la Delhi din 1961, unde din nefericire au renunțat la acest drept pentru că ecumeniștii ortodocși să fie mai plăcuți protestanților. Pînă în 1961 a avut sens participarea ortodocșilor la C.M.B., cîtă vreme au vorbit acolo nu ca reprezentanți ai unei fracțiuni a creștinismului divizat, ci ca reprezentanți ai Bisericii celei Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească.

Textele reprezentantei ortodoxe, alcătuite de venerabilul teolog George Florovski, citite și publicate la aceste adunări, exprimau conștiința de sine ortodoxă.

Astăzi vocea ortodocșilor se pierde în ghiveciul protestant. Protestanții, consecvenți eclesiologiei lor, conform căreia există Biserica văzută (nedesăvîrșită și fragmentată) și cea nevăzută (unită și desăvîrșită), vin la C.M.B. pentru a-și aduce fiecare părticica lui de adevăr, astfel încît toți la un loc să desăvîrșească Biserica cea nevăzută.

Ce sens are participarea ortodocșilor la acest Consiliu aproape exclusiv protestant, unde glasul nostru răsună ca într-un Babel al ereziilor protestante, cîtă vreme eclesiologia noastră este radical diferită? Nu cumva acceptînd participarea la C.M.B. cădem indirect de la eclesiologia noastră ortodoxă?

Multi ecumeniști ortodocși cred că dacă crește numărul reprezentanților ortodocși în Birourile C.M.B., hotărîrile și textele sale ar fi mai ortodoxe. Cunoscînd însă marea criză a credinței prin care trece întreg protestantismul, criză care conduce tot mai mult spre liberă cugetare și necredință, o astfel de supoziție mi se pare absolut nefondată.

Dacă vrem să fim consecvenți cu credința și cu eclesiologia noastră și să nu scandalizăm poporul credincios ortodox, consider că Biserica Ortodoxă poate participa la C.M.B. doar dacă vorbește ca Una Sfîntă Sobornicească și Apostolească Biserică și cu condiția ca ierarhii și ceilalți clerici să nu se roage împreună cu protestanții de diferite nuanțe (între care destui neagă toate elementele Tradiției Bisericii noastre) și mai ales cu femei episcop sau preot.

AXA – ARMELE EI SUNT ARMELE LUMINII, IAR PAZA SA ESTE NELINIȘTEA CEA BUNĂ!

Comentarii

comments powered by Disqus