Principii doctrinare fundamentale ale Partidului „Mișcarea conservatoare”

Principiile doctrinare fundamentale ale „MIȘCĂRII CONSERVATOARE” sunt:

Principiul afirmării spirituale

Potrivit acestui principiu, fiecare generație are dreptul și datoria să-și definească direcția de afirmare, idealul istoric, îndatoririle față de Ființa spirituală a comunității și propria identitate. MIȘCAREA CONSERVATOARE a apărut spre a ilustra o nouă formă de afirmare: afirmarea prin lucrarea spirituală și implicarea conștientă în traseul existențial al umanității.

Principiul național

Națiunea este considerată spațiul spiritual și zic al autorecunoașterii individului și al grupurilor umane ca existențe distincte și concrete în ansamblul divers al umanității. În concepția MIȘCĂRII CONSERVATOARE, această conștiință de sine este un element fundamental al existenței oricărei comunități, suportul profund al dezvoltării și afirmării sale în lume.

Principiul Inter-națiunilor

Acest principiu se concretizează prin respectul față de toate națiunile lumii, în promovarea spiritului de comunicare și conlucrare între etnii. Ideea națională conștientizată și asumată, conduce la apropierea grupurilor etnice în perspectiva unei vieți comunitare internaționale. MIȘCAREA CONSERVATOARE subliniază dorința de fraternitate între comunitățile naționale și se opune oricăror forme de dominare politică supranațională, suprastatală.

Principiul comunitar

La baza relațiilor din interiorul MIȘCĂRII CONSERVATOARE cât și în întreaga societate trebuie să se afle sentimentul solidarității umane, spiritul de comuniune și frățietate, respectul și înțelegerea, acestea găsindu-și justificarea în conștiința participării la un destin comun.

Principiul moralei creștine

Legea morală, izvorâtă din învățătura creștină, stă la baza concepției MIȘCĂRII CONSERVATOARE despre relațiile inter-umane. Se afirmă astfel respectarea și protejarea persoanei, garantarea demnității și libertății ființei umane. Corectitudinea, îngăduința, onoarea, și, mai presus de toate, cultul adevărului, sunt normele morale în spiritul cărora se desfășoară toate activitățile și acțiunile MIȘCĂRII CONSERVATOARE.

Principiul conservator

Națiunile ocupate de sistemul comunist au fost supuse unor agresiuni istorice prin care s-a încercat dislocarea tradițiilor proprii. MIȘCAREA CONSERVATOARE își propune să susțină toate acele acțiuni de restaurare a temeliei spirituale a colectivităților în raport cu principiile organice de grupare omenească — familie, comunitate religioasă, prietenie, etc.

Principiul educațional

Educația este un mecanism vital al societății, grupurile umane clădindu-se și consolidându-se prin acțiuni educaționale conjugate. MIȘCAREA CONSERVATOARE își propune să fie un loc în care oamenii să se poată dezvolta liber, cultivând curățenia sentimentelor, maturitatea cugetării și tăria caracterului.

Principiul competenței

MIȘCAREA CONSERVATOARE consideră competența o condiție esențială pentru accesul la orice funcție sau date precum și pentru ocuparea oricărui post de specialitate, indiferent de nivel. Competența presupune conduită morală, pregătire profesională și capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor specifice.

Principiul instituțional-organizatoric

MIȘCAREA CONSERVATOARE are norme și reguli proprii, puse în funcțiune prin acordul liber și conștient al aderenților săi, ceea ce presupune asumarea unor responsabilități și îndatoriri. Disciplina internă este obligatorie pentru asigurarea stabilității structurii politice a MIȘCĂRII CONSERVATOARE, a eficienței acțiunilor sale.

Principiul structurării poli-centrice

MIȘCAREA CONSERVATOARE are o structură poli-centrică, adaptată cerințelor impuse de tipul modern de societate, de multitudinea de relații și inter-relații care prefigurează deja forma de existență generală a civilizației planetare în noua eră informațională. Poli-centrismul asigură realizarea unui înalt grad de mobilitate cu efecte majore în planul eficienței și al capacității de dezvoltare.

Principiul diferențelor interne și al mobilității interioare

MIȘCAREA CONSERVATOARE este un teritoriu al manifestărilor spirituale creatoare, al inițiativei culturale și de acțiune, în care individualitatea și personalitatea sunt cultivate și protejate, Unitatea se manifestă în planul politic și al orientării generale și este garantată tocmai de capacitatea de diversificare și dezvoltare a activității aderenților.

Principiul unității

Unitatea națională reprezintă un imperativ categoric pentru întreaga conduită politică a MIȘCĂRII CONSERVATOARE. MIȘCAREA CONSERVATOARE are un caracter unitar și indivizibil; în interiorul MIȘCĂRII CONSERVATOARE nu sunt posibile fragmentările, fracțiunile sau separatismul cu caracter politic. De asemenea, MIȘCAREA CONSERVATOARE acordă prioritate absolută intereselor generale ale poporului în raport cu eventualele interese partinice proprii.

Comentarii

comments powered by Disqus