Părintele Iustin

Părintele Iustin

Prin anul 1991-1992, un oarecare bătrân ieromonah Iustin Pârvu (care avea atunci vreo 72 de ani) ridică mănăstire undeva în munte, pe un drum forestier ce se pierde în pădure. Și slujește Sfânta Liturghie sub cerul liber sau într-o magazie de scânduri.

Părintele Iustin s-a călugărit la 17 ani; în al doilea război al veacului trecut, a fost luat pe front, ca preot militar. După aceea, la vreo 28 de ani, a fost luat la pușcărie, pentru că era Creștin și era Român. A stat acolo 16 ani, iar apoi și-a urmat viața monahală în mănăstirile Bistrița și Secu.

Începând de acum 16 ani, acest om lipsit de orice putere lumească, dar povățuit de Hristos-Dumnezeu prin Sfântul Său Duh, a ajuns să adune în jurul său și să povățuiască o mulțime de credincioși, întemeind o obște creștină — alcătuită din monahi și din mireni uniți, dar nu amestecați — care se lărgește mult dincolo de hotarele așezământului propriu-zis. Și aceasta într-o vreme când obștea creștină, acea adunare a doi-trei în numele lui Hristos (Matei 18:20), nu mai poate fi găsită în „lume”.

„Prigoane, pușcării, lagăre, temnițe, izolări, înfometări, schingiuiri, umiliri, astea le-am trecut și noi. Nu mai sunt atât de grozave. Dar, prin ce veți trece voi, aceasta nu a mai fost de la începutul lumii până azi. Păi nu vedeți că lumea întreagă e un Pitești uriaș? Dacă până acum slugile diavolului au vrut să ne lepădăm de credință, de Adevăr, ceea ce va urma va fi satanizarea omului. Acum e încă o oarecare pace. Dar vor veni zile când se vor strădui din toate puterile să îndrăcească, să satanizeze omul. Și ei știu de acum cum s-o facă. Și cine și cât se va putea împotrivi îndrăcirii forțate? Aceasta este plinirea cuvântului pe care l-a zis Mântuitorul: «Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și, de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile» (Matei 24: 21-22). De aceea, nu gândiți și nu vă temeți, n-aveți nici o grijă! N-avem nimic de pierdut, decât viața să ne-o ia.”

Părintele Iustin

Comentarii

comments powered by Disqus