Biserica Ortodoxă Română după 23 august
Extrase din Dudu Velicu „Biserica Ortodoxă în anii regimului comunist”, vol. II, București, 2005. Dudu Velicu, omul Siguranței, infiltrat în cinul monahal (secretar al Patriarhului Nicodim) pare a fi - după biografia sa - ieșit dintr-o struțo-cămilă a lui Vladimir Volkoff. Fragmentul de față, însă, ni s-a părut foarte...

Citește mai mult

Plângerea lui Ivan Peresvetov
…Dacă pe vreun împărat (țar) îl părăsește înțelepciunea lui militară înnăscută, și va veni la el marea blândețe, aceasta este opera dușmanilor lui: nu se va gândi împăratul la armată, nici la orânduială în împărăția sa, va petrece cu aceia, care-i aprind inima cu vrăjitorie și cu multe piedici ispititoare; și asupra...

Citește mai mult

„SURSA PERESVETOV”
I informațiile furnizate țarului Rusiei de un binecuvântat spion medieval „Și a pus heruvimi și sabie de foc învârtitoare, ca să păzească intrarea la pomul vieții” (Facerea 3:24). „Neascultarea și nepăsarea pe care au arătat-o [Adam și Eva] față de porunca dată a fost pricina că Dumnezeu a întărit așa intrarea în rai....

Citește mai mult

Întoarcerea la Ostrov. Noi interpretări date filmului Ostrov sau despre patericul secolului XX
Maica Ecaterina pregătește alte apariții editoriale. Acesta este un fragment dint-o lucrare ce va vedea lumina tiparului în curând. Izvorâtă dintr-un spirit „bavarde”, intelectualizat, actualizat și de foarte multe ori monopolizat de partea adversă, primul comentariu despre EVENIMENTUL OSTROV, mi-a lăsat chiar de la...

Citește mai mult

Cuvânt al Arhimamdritului Ioil Konstantaros. Există oameni care cred că este posibil să împletească două moduri de viață diametral opuse. Viața lui Hristos și viața lumii îndepărtare de Dumnezeu, adică viața păcatului pe care o insuflă diavolul cel ucigaș de oameni. Însă cât de inacceptabilă și rătăcită este această...

Citește mai mult

Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kantiotis în sfânta biserică a Sfântului Ioan din Ptelemaida, 13.12.1981. „Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți” (Luca 14, 16) Iubiții mei, învățătura Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Scriptură este simplă. Atât de simplă, încât să poată fi...

Citește mai mult

Ecumeniștii sunt coresponsabili pentru falsificarea evangheliei și pierzarea eterodocșilor
Protopresbiterul Theodoros Zisis, profesor universitar emerit din Tesalonic. sursa: Orthodoxos Typos, 20.11.2009. 1. Papismul și protestantismul au falsificat Evanghelia În ultima vreme mulți membri ai pleromei Bisericii se neliniștesc pentru evoluția destructivă și violentă a așa numitelor relații intercreștine dintre...

Citește mai mult

Mitropolitul Augustin de Florina: campania ateilor împotriva Bisericii
Omilie rostită de Mitropolitul Augustin de Florina în Sfânta Biserică a Sf. Nicolae — Ydrousa, Florina, 29.12.1976 și transcrisă după o înregistrare. Trăim, iubiții mei, într-o epocă dificilă, în anii necredinței. Necredința domină. Altădată nu îndrăznea vreun om să blasfemieze cele dumnezeiești în public. Nimeni. Dacă...

Citește mai mult

Papalitatea satanică sau cuvînt pentru fiara ce va ieși din pămînt
Cuviosul părinte Iustin Popovici zice: „În istoria neamului omenesc sînt trei căderi însemnate: a lui Adam, a lui Iuda și a papei [Romano-Catolic].” Căci Romano-Catolicismul stă împotrivă Dumnezeu-Cuvîntului Hristos nu numai pentru că este eretic (adică nu învață buna Lui vestire, ci strică sfintele dogme ale...

Citește mai mult

Tradiție și libertate în mistica și ascetica ortodoxă și în mistica și ascetica catolică (2)
„Activ” și „contemplativ” în spiritualitatea ortodoxă și cea catolică Monahismul de tip Apusean a denaturat învățătura Bisericii. Învățătura Părinților Bisericii că drumul spre îndumnezeire se deosebește în făptuire și contemplare este de bază. Făptuirea înseamnă lupta pentru curățirea inimii, iar contemplarea este...

Citește mai mult