Tribunalul conștiinței

„Judecățile Domnului sunt adevărate,
îndreptățite toate…”

(Psalm 18, 10)

- Următorul.
- „Cuget, deci exist!
- De unde îți vin cugetele?
- Din rațiunea mea…
- Încă nu exiști, mergi și mai cugetă,
însă nu cumva să te rătăcești singur
prin filosofiile cele deșarte, omenești.
- Următorul.
- Eu sunt împărat, deci știu totul!
- Ești împărat, dar nu ești Împăratul.
- Eu sunt împărat…
- Încă nu ești nimic, mergi și mai cugetă,
ca la urmă să nu fii îngropat de cei morți,
cu morții lor, adică cu aceia ce n-au avut
grijă de suflet, de duhul cel nemuritor.
- Următorul.
- Sunt liber să fac ce vreau și vreau tot
ce-mi place, fiindcă sunt liber…
- Ești legat din toate părțile prin firele
propriei răzvrătiri, tu nu cugeți, ci aiurezi.
- Sunt liber…
- Ești mai rău decât nimicul, ești întunericul
dinafară și acolo vei rămâne veșnic!
- Următorul.
- Sunt Patriarhul Bisericii strămoșești…
- Ești sub Evanghelia Arhiereului Ceresc,
numai drept învățând și săvârșind Cuvântul
Adevărului Său.

- Următorul.
- Sunt un simplu rob nevrednic al ascultării
hărăzite; sunt un mare păcătos…
- Ești robul Meu, intrat în rânduiala slujirii
celei drepte, gustând de-acum din Bucuria
Mea. Așteaptă vestirea și stai în neclintirea
ascultării Mele!
- Următorul.
- Nu mai e nimeni, Doamne, Iisuse Hristoase!
Sunt toți căzuți pe gânduri…
- Trimiteți-le Îngeri să-i ridice. Să începem
Sfânta, Dumnezeiasca și Cereasca Liturghie.
- Doamne, Te roagă Maica noastră Prea Sfântă,
să-i primești și pe cei din ceasul al 11-lea…
- Fie, dar numai pe cei de sub Acoperământul ei.

14 martie 1996
Sfântul Cuvios Benedict de Nursia;
Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul

Comentarii

comments powered by Disqus