ADEVĂRUL și „adevăruri”!

„S-a coborât diavolul la voi, având mare mânie, știind că mai are puțină vreme.”

Apocalipsa 12-12

„Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui.”

Matei 16-18

Motto: „Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni.”

Psalmi 11-8

Biserica lui Hristos… A CUI BISERICĂ? ….a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, parte din Treimea Cea de o Ființă nedespărțită. Aceasta este Taina cea mare a Universului, taină care de 2000 de ani înconjură pământul, așezându-se cu multă discreție și tandrețe în inima fiecărui OM care își deschide cu drag ușa inimii sale. „Iată EU stau la ușă și bat” …binecunoscuta icoană care ÎL reprezintă pe Hristos în dreptul unei uși la care bate, are o particularitate specială…. NU ARE CLANȚĂ PE AFARĂ…. deci… Hristos nu poate intra decât dacă I Se deschide din interior. Discreția aceasta face parte din noblețea divină și este un pact al lui Dumnezeu cu omul, dar este și cheia de intrare în Împărăția Cerurilor.

De 2000 de ani Domnul încearcă să restaureze ființa umană, care ontologic a fost zămislită în creștinism și surprinzător, stavila cea mai înverșunată a primit-o Dumnezeu tocmai din partea creștină a lumii, care a răstălmăcit și continuă să răstălmăcească cuvintele „lămurite în foc ca aurul” ale lui Iisus Hristos – Mesia cel Adevărat.

Dacă OMUL ar fi rămas la simple greșeli – căci care OM nu greșește pe pământ?! – nu mai ajungeam la starea de APOSTAZIE TOTALĂ la începutul acesta de secol. Dar OMUL, aflat în cădere liberă de mii de ani, a primit cu brațele deschise toate ingredientele demonice, puse la dispoziția lui prin lucrarea directă a satanei.

În zilele noastre, lucifer are drepturi legitime pe pământ – acordate lui NUMAI DE ALEGEREA LIBERĂ A OMULUI!

Și astfel… Universul creat pentru OM și trupul OMULUI care trebuia să fie îmbrăcat în „lumina taborică” și să fie nemuritor, se zbuciumă în plasa aruncată de satana și își redefinește legile…, renumindu-le după șoapta satanei cu nume demne de scârbă… „DREPTURILE OMULUI”, „Emancipare”, „Umanism”‚ „DEMOCRAȚIE”, „ECUMENISM”, „CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR”, ș.a. Apoi se organizează în guverne, parlamente, comitete și comisii, dăruiește premii, organizează și redefinește chiar „CREAȚIA LUI DUMNEZEU” prin experiențe supravegheate direct de „OCHIUL MAGIC AL LUI LUCIFER” totul sub binecunoscuta lozincă „LIBERTATE. EGALITATE. FRATERNITATE.”

Astfel orbit, omul zilelor noastre ascultă șoapta satanei așezând „Ochiul arzător al lui Lucifer” în Biserica lui Hristos, ca pe o pecete a morții, așa precum CRUCEA prin care durerea, moartea și iadul se răscumpără în ÎNVIERE, paradox de suferință și bucurie, este simbol al UNICULUI ADEVĂR.

În haosul acesta pur satanicesc, până și sinoadele bisericești și-au uitat sensul și rostul și cuvinte sfinte precum „PĂRUTU-SA DUHULUI SFÂNT ȘI NOUĂ” au devenit desuete, iar ADEVĂRUL este confundat cu multe și diverse „adevăruri”. În felul acesta Biserica a devenit din ce în ce mai mult o instituție cu un profit a celor „de nimic”, așa cum profețea cu mii de ani în urmă Proorocul David.

Trambulina la care este așezată ortodoxia de către marile puteri masonice, prin întâlniri și false prietenii cu toți închinătorii la idoli din întreaga lume, a condus și conduce la căderea în adâncul prăpastiei a întâistătătorilor bisericii, la zdruncinarea din temelii a sufletelor dezumanizate și traumatizate de loviturile de teatru de pe scena politic-economică și la împrăștierea turmei creștine. Dacă nu aș fi deschis ochii de la intrarea mea în creștinism - acum 23 de ani - direct pe Viețile Sfinților și pe Filocalii și nu aș fi înțeles frumusețea tainică a adevăratei ortodoxii, probabil că aș fi înghițit și eu minciunile otrăvitoare cu care Apusul încearcă să supună Biserica de Răsărit. În cuvinte mai dure, diavolul, ajutat de apostați și patimile lor, vrea să distrugă ADEVĂRUL!!!! …dar …ADEVĂRUL NU POATE FI DISTRUS, PENTRU CĂ ADEVĂRUL ESTE PARTE DIN TREIMEA CEA DE O FIINȚĂ ȘI NEDESPĂRȚITĂ… ȘI SE CHEAMĂ - HRISTOS DUMNEZEU!

Oare ce părtășie și prietenie pot avea creștinii adevărați cu oamenii care susțin că se roagă UNUI DUMNEZEU-ALLAH, atâta timp cât în cartea lor sfântă scrie: „sînt 12 lucruri spurcate în lume… …femeia nemusulmană, câinele… …TREIMEA!…”

OARE AU UITAT EI CĂ:…???!

„Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credință, un botez, Un Dumnezeu și Tatăl tuturor, Care este peste toate și prin toate și întru toți.” (Efeseni 4, 4-6)

26. „Iar cînd va veni Mîngîietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, Cel Ce din Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. (In. 15, 26)

13. „Dar cînd va veni Acela, Duhul Adevărului, El vă va călăuzi întru tot adevărul; că nu de la Sine va grăi, ci cele ce va auzi și pe cele viitoare vi le va vesti.”

14. „Acela Mă va slăvi, pentru că dintru al Meu va lua și vă va vesti.”

15. „Toate cîte le are Tatăl, ale Mele sunt; de aceea am zis că dintru al Meu va lua și vă va vesti.” (In. 16, 13-15)

Mulți se întreabă ce este rău în unirea cu catolicii. De 2000 de ani Biserica Ortodoxă este și Catolică (adică universală, sobornicească) și niciodată nu a suferit despărțire sau neîmplinire, pentru că Ortodoxia este Biserica. Schisma de la 1054 nu a rupt catolicitatea din Ortodoxie, ci Apusul s-a rupt de Biserică și s-a făcut pe sine și de la sine biserică.

Apusul catolic nu mai este Biserică, nu mai are harul Duhului Sfânt pentru că L-au hulit în Filioque, nu mai are taine, nici preoție, pentru că au fost dați anatemei, nu au sfinți nici moaște pentru că au încălcat predaniile lor.

Consider toate întrunirile inter-religioase și apropieri liturgice ca un drum pe marginea prăpastiei. Este creștinește să îi tragem pe mal pe cei căzuți, dar diavolește să ne facem casă cu ei în căderea lor. Căderea totală în apostazie va veni atunci când Sinodul Român va recunoaște Catolicismul drept Biserică (egală în drepturi și împărtășind aceleași taine și dogme) și va semna Tratatul de Unire cu Apusul. Atunci, adevărata Biserică va trebui să facă ce a făcut și în timpul Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Fotie al Constantinopolului, Sfântul Marcu Eugenicul, Sfântul Visarion și Sofronie: să liturghisească tainic în catacombe și să propovăduiască deschis neamului adevărata credință.

După cum observăm, este indiscutabil că trăim vremuri de mari frământări ecleziologice, despre care, din păcate, acel procent de 85% de populație ortodoxă de pe teritoriul României are prea puțină cunoștință. Douăzeci de ani trecuți ca douăzeci de clipe peste sufletul neamului românesc, au dus numai la adâncirea în noroiul europeano-masonic al întâistătătorilor politici și religioși, și haos în mintea multor mădulare ale bisericii lui Hristos. E știut din vremuri străvechi, din diversele culori politice pe care le-a îmbrăcat omenirea, că nu se ține mai bine în frâu un popor decât prin întuneric și ignoranță. Dacă am citi cu atenție măcar dimineața rugăciunile către Dumnezeu, am constata că la rugăciunea a 10-a către Născătoarea de Dumnezeu se spune printre altele: „Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și preaputernicele Tale rugăciuni alungă de la mine smeritul și ticălosul robul tău: DEZNĂDĂJDUIREA, UITAREA, NECUNOȘTINȚA ȘI NEPURTAREA DE GRIJĂ…”.

Conștiința fiecărui creștin ortodox va trebui să stea la judecată în fața acestor cuvinte: Păcate ai avut, suflete?! Ai lăsat să intre în inima ta nepurtarea de grijă, uitarea și nu te-ai interesat să afli cele ce trebuia despre Dumnezeu?!

De-a lungul celor 50 de ani (i-aș putea numi ani de iad) în care România a fost contaminată până în cele mai adânci străfunduri umane cu indiferență și necredință, conducătorii din umbră au depus tot efortul ca publicații, informații și documente despre adevărata Biserică a lui Hristos să fie distruse sau măcar ascunse. Mă întreb, ce procent din populația ortodoxă română are cunoștință de evenimente ce s-au întâmplat în istorie, măcar în ultimii 200 de ani și care au avut repercusiuni grave asupra creștinismului ortodox - care au constituit de fapt niște etape în cadrul planului luciferic de distrugere chiar a esenței divine a Omului?!

În ultimii ani, mai ales în spațiul creștin-ortodox, circulă foarte des cuvântul APOSTAZIE. Din păcate, el nu este numai o amenințare, un simplu cuvânt care provoacă spaime, ci a devenit o stare generală și, ceea ce este cel mai grav, una IREVERSIBILĂ. Iată ce spunea recent un părinte ortodox din America (căci oare unde se dezvăluie mai bine apostazia decât în America?):

„Trebuie să înțelegem că această apostazie a cuprins întreaga lume, iar experiența noastră în America este doar o variantă locală a apostaziei globale. Esența acestei experiențe a apostaziei este aceeași pretutindeni: este pregătirea pentru antihrist și cred că, în primul rând, este caracterizată de lipsa de dragoste pentru Adevăr. Nu există dragoste pentru Adevăr. Oamenii nu vor să cunoască Adevărul, ei vor doar să se simtă bine și vor să trăiască doar într-o aparență de realitate, dar nu în realitate!”

Haideți să încercăm măcar acum, poate în ultimele clipe de libertate sufletească, să ne hrănim sufletele din sursele ADEVĂRULUI!

„Nu grăi împotriva adevărului, ci rușinează-te de lipsa ta de învățătură” Ecclesiasticul 4:27

Mi-am propus să pun în pagină, pentru câteva episoade, o deslușire a ADEVĂRULUI prin istorie și prin Biserica lui Hristos, pentru a înțelege exact care au fost ETAPELE căderii și cine sau ce a generat starea de apostazie care s-a generalizat în zilele noastre.

Dar înainte de a vorbi despre istorie, ar fi bine să-l ascultăm din nou pe părintele Steven Allen din America, un contemporan ce privește în față societatea americană aflată în plină apostazie:

„Nu este doar o problemă de dogmă, este o întreagă problemă de cultură și de mentalitate, iar sistemul educațional din America este acum răspândit în Uniunea Europeană; NATO cu bombele ei, Banca Mondială cu banii ei împrăștie sistemul american de educație peste tot în lume. Iar esența educației americane este de a tâmpi lumea.

Americanii nu pot gândi. Ei nu cunosc istorie, nu învață limbile clasice, nu sunt deprinși cu logica, ei nu știu nimic și nu pot gândi; dacă nu rezolvi ceva în două minute, nici nu se uită la tine! Dacă vorbești despre istorie unui american: „Știi cine a fost țarul Rusiei?”, „Știi ce este un Sinod Ecumenic?”, ei spun doar: „nene, nu vreau să vorbesc despre asta, spune-mi despre Iisus; vreau să îl simt aproape pe Iisus!” - lucruri de felul acesta. Deci cum să vorbești cu astfel de oameni?

Cum am spus: nu este doar o problemă dogmatică, este problema unui nou tip de ființă umană: știți că în Rusia, bolșevicii, au creat homo sovieticus; în America, Holywood-ul a creat homo americanus; rezultatul este același: prostia. Ei nu pot să gândească lucruri serioase și de fapt ei nu pot crede în Adevărul obiectiv. Acesta este Adevărul! Aceasta este realitatea! Ei zic: „nu; asta-i realitatea ta, eu am realitatea mea!”. Este mintea Dysneyland-ului! Este crearea unei false realități: „Simte-te bine!” și „Tu ai realitatea ta, eu am realitatea mea!” Iar acum cu internetul și cu jocurile video, oamenii trăiesc psihologic și mintal în lumea virtuală. Ei trăiesc în această lume, dar în virtual! Fără nici un interes pentru lumea reală. Așadar dacă vorbiți cu ei despre Dumnezeu, realitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Adevărul, Adevărul obiectiv, n-are importanță pentru ei ce spui despre El. Dumnezeu este undeva acolo și cu asta basta. Lor nu le place, ei nu pot nici măcar să se gândească la lucruri serioase, fiindcă în școală sunt învățați: „Ceea ce crezi tu este bine, dar și ceea ce cred eu este bine!” Este slăvirea ego-ului și a subiectivismului. Ceea ce cred eu este adevărat pentru mine, iar ceea ce crezi tu că este adevărat e valabil pentru tine. În aceste condiții este foarte greu să aduci oamenii moderni la credință.

Pot spune că experiența mea în America nu este prea diferită de experiența pe care o simt acum cu tinerii europeni sau tinerii ruși și chiar și cu bătrânii. Este greu să-i faci să gândească la problemele serioase și să zică: „Există o realitate obiectivă și poate fi cunoscută prin studiu, prin rugăciune, prin folosirea minții și a inimii; putem cunoaște această realitate. Și trebuie să o cunoaștem! Este de datoria noastră; este responsabilitatea noastră, ca ființe umane!” Nu doar ca ortodox, ci doar pentru a fi o ființă umană. Vrei să fii om? Trebuie să înveți ce este Adevărul, trebuie să cauți Adevărul! Dar oamenii nu acceptă aceasta acum. Ei vor doar să se simtă bine. Filosofia lor este filosofia de zi cu zi, este hedonismul, este plăcerea – ei caută numai plăcerea…

Esența Ortodoxiei Mondiale este colaborarea cu această lume, iar stăpânul acestei lumi este diavolul și instituțiile pe care diavolul le folosește pentru pregătirea venirii lui antihrist. Bisericile Ortodoxe Oficiale sunt ca niște cadavre cu aparentă înfățișare de Biserici, dar care își iau energia din altă parte. Știți povestea lui Frankenstein? Bisericile oficiale sunt monstrul Frankenstein: el arată ca un om, dar puterea lui vine din altă parte. Puterea vine de la bani, vine de la oamenii care Îl urăsc pe Dumnezeu! Deci cum pot fi acestea Biserica Adevărată, dacă puterea lor provine din bani și prestigiu?! Bisericile Oficiale sunt recunoscute de guvernele moderne și corporațiile de afaceri moderne, de la bănci etc – instituții ce-L urăsc pe Dumnezeu.

Dar ei înșeală poporul spunând că ortodocșii au o întreagă istorie a Bisericii de stat. Să nu uităm că Biserica de stat ortodoxă a existat într-o perioadă când aveam regi, domni creștini, când aveam autorități ce se supuneau legilor lui Dumnezeu: țarul, regele, domnitorul. Autoritatea lor era de la Dumnezeu, iar regele întrupa tradiția poporului său și era fiul Bisericii, un fiu credincios al Bisericii! Așadar în această situație este normal să avem o Biserică de stat!

Iar în situația în care suntem acum, nu avem guvern legitim; astăzi avem guvern al mafiei: indiferent care ar fi – guvernul american, guvernul sovietic, rusesc, guvernul sârbesc – acestea nu sunt guverne legitime! Acestea sunt guverne ce au rezultat din rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Deci cum poate o Biserică să fie Biserică de stat într-un stat antihristic?! Și toți acești patriarhi cu sinoadele lor slujesc acestor inși! Dacă acești oameni răi ce conduc guvernul rus, grec etc. vor zice: „Sări!”, patriarhii vor sări. Când vor spune: „Fă asta!”, „Roagă-te cu papa!”, ei se vor ruga cu papa. Când vor zice: „Schimbă Liturghia!”, ei vor schimba Liturghia. Când vor zice: „Trebuie să avem homosexualii aprobați de lege, iar voi trebuie să tăceți”, ei vor zice ceva, dar nu vor face o rezistență efectivă. Fiindcă știu bine cine le sunt stăpânii!”

Fragment din interviul părintelui Steven Allen traducere a unei înregistrări video publicată la http://stjenichanka.blogspot.com/

În episoadele următoare, vom vedea cum s-a putut ajunge la această situație în care se află creștinismul contemporan (în mai puțin de 50 de ani) și vom înțelege că de fapt totul a fost premeditat în amănunt, ca pe o tablă de șah, de marile puteri masonico-satanice care de aproape 200 de ani nu au altă dorință decât distrugerea și compromiterea a ceea ce Iisus Hristos a definit ca „Biserica Mea”, precum și instaurarea haosului și apostaziei pe pământ.

Comentarii

comments powered by Disqus