Către o recunoaștere a primatului papal?

Întrunirea Comisiei Mixte pentru Dialog Teologic între ortodocși și catolici în Cipru, în octombrie anul acesta creează o neliniște explicabilă credincioșilor ortodocși, care au deja o rea experiență în urma textelor semnate în trecut de către membrii ortodocși ai Comisiei Mixte alături de catolici. Clerici și teologi remarcabili și apreciați și-au exprimat clar rezervele lor pentru Dialogul în desfășurare și au atenționat asupra mulțimii de devieri ecumeniste care se află în textele care au fost semnate împreună în urma întrunirii Comisiei Mixce.

Tema Comisiei Mixte din octombrie va fi: „Rolul episcopului Romei în societatea (comuniunea) bisericilor în timpul primului mileniu”.

Astăzi, expunem doar mici fragmente din textele a doi clerici și a unui distins teolog universitar referitoare la ce se plănuiește a avea loc în luna octombrie.

1. Arhimandritul Sarantis Sarantos concluzionează într-o omilie cu titlul „Pași ecumeniști: De la Ravenna la Elounta” (puteți citi întreaga omilie la adresa http://www.razbointrucuvant.ro/2009/05/29/pasi-ecumenisti-de-la-ravenna-la-elounta-ultima-parte/): „Așteptăm filial împotrivirea sinodală ortodoxă la „documentul” de la Ravenna, pe care Întâlnirea de la Elounta nu l-a comentat negativ. Comisia Mixtă se pregătește foarte asiduu ca în anul 2009, în Cipru, să recunoască implicit primatul papal ca primat diaconal sau ceva asemănător. (Primat însă asupra întregii Biserici). Să ne rugăm cu trezvie și căldură ca Domnul să ne dăruiască tuturor luminarea potrivită, însă în principal Sfințiților noștri Păstori, așa încât „documentul” catolic să fie retras fără pierderi în unitatea noastră ortodoxă interioară și exterioară, ca poate - odată - va da Dumnezeu să se clintească din loc și imuabilitatea papei”.

2. Profesorul universitar de la Facultatea de Teologie din Tesalonic, dl. Dimitrios Tselenghidis, concluzionează în referatul său cu titlul „Neliniști ortodoxe motivate de Textul de la Ravenna” (apărut în limba greacă în revista Εν Συνειδήσει, ediție specială a Sfintei Mănăstiri „Marea Meteoră”, iunie 2009, iar în limba română pe situl „Război întru cuvânt” la adresa http://www.razbointrucuvant.ro/2009/06/19/nelinisti-ortodoxe-motivate-de-textul-de-la-ravenna/): „Textul de la Ravenna, cu a cărui critică teologică ne-am ocupat, prezintă elocvent consecințele negative ale premiselor eronate ale Dialogului Teologic și anticipează și calitatea următorului Text comun din luna octombrie în Cipru; doar dacă între timp nu se vor schimba premisele Dialogului

3. În sfârșit, protopresbiterul Theodoros Zisis în ultimul său articol referitor la „Mărturisirea de credință” („Orthodoxos Typos, 7.08.2009) subliniază: „Biserica Bulgariei, mai ales, pentru a doua oară dă un exemplu vrednic de laudă și de imitare prin hotărârea sinodală pe care a luat-o de a nu participa la conivența (acord complice — n.tr.) așa-numitului „Dialog Teologic între ortodocși și catolici”, care va avea loc în octombrie, în Cipru, pentru a recunoște un primat de slujire (diaconal) universal ereticului papă, în baza Textului (alcătuit) la comandă de la Ravenna, care deja a fost respins de conștiința bisericească și pentru care, oficial, Biserica Eladei, printr-o hotărâre sinodală, a cerut explicații de la conducătorul reprezentanței ortodoxe, Mitropolitul Ioannis Zizioulas de Pergam.

Din aceste trei referințe, dar și din studierea informațiilor referitoare la acest subiect care au fost date publicității de către catolici, este clar că se plănuiește impunerea ereziei papale a primatului printr-o expresie „diplomatică” de „primat diaconal” cu valoare universală. Catolicii vor face cele imposibile posibile, ca să reușească semnarea textului respectiv de recunoaștere a primatului papal de către membrii ortodocși ai Comisiei Mixte, în Cipru. Însă, chiar dacă membrii ortodocși vor semna textul respectiv, lucru la care ne așteptăm, această semnare nu va avea absolut nici o valoare, pentru că va fi respins de către membrii credincioși ai Bisericii și cu siguranță de multe Sinoade ale Episcopilor Ortodocși.

Primatul papal a constituit și constituie o erezie foarte mare, pe care catolicii sunt datori să o respingă, dacă într-adevăr vor să ajungă la Adevărul Evangheliei. Din păcate, în prezent, nici o dispoziție de pocăință nu întrevedem nici la papă, nici la cei din jurul său.

(traducere din limba greacă de ieromonahul Fotie după http://thriskeftika.blogspot.com/2009/08/blog-post_4807.html)

Comentarii

comments powered by Disqus