DOUĂ DOCUMENTE CUTREMURĂTOARE: „PLANUL ROȘU”(1967) ȘI „AURORA ROȘIE” (1985) CUNOSCUTE SUB NUMELE DE PROTOCOALELE DE LA TORONTO

DOUĂ DOCUMENTE CUTREMURĂTOARE: „PLANUL ROȘU”(1967) ȘI „AURORA ROȘIE” (1985) CUNOSCUTE SUB NUMELE DE PROTOCOALELE DE LA TORONTO

Sfârșitul lunii iunie 1967: la Montreal se deschide Expo '67; la Ottawa au loc ultimele pregătiri ale „Centenarului Confederației”. În Statele Unite se declanșează contestarea Războiului din Vietnam și, prin toată țara, se desfășoară mișcarea „Flower Power”. Ne aflăm în preajma evenimentelor din mai 1968, din Franța, a exploziei naționaliste de la Quebec, a festivalului de la Woodstock în Statele Unite… Dar, în același timp, acest sfârșit al lunii iunie 1967, marchează ultimele preparative pentru punerea la punct a „planului căderii Națiunilor”, de către înaltele instanțe ale francmasoneriei anglo-saxone din Toronto.

Această reuniune secretă, de o înaltă confidențialitate, este organizată de către „6.6.6”, cum se autointitulează următorii:

- cei care dirijează cele mai mari 6 bănci mondiale, (în legătură cu acest subiect, vă recomandăm remarcabila lucrare, „6.6.6. L'Antihrist”, de Marc Dem, Editions du Rocher „Âge du Verseau”; n.a.);

- cele mai mari 6 consorții energetice de pe planetă, dintre care face parte și petrolul;

- cele 6 mari consorții agro-alimentare, dintre care face parte și controlul principalelor rute alimentare ale lumii.

Acești „6.6.6.” fiind cei mai înalți responsabili ai finanțelor internaționale vor defini, în cadrul reuniunii lor, o strategie comună în vederea supremației absolute:

- asupra comerțului mondial;

- asupra posesiunii armei energetice, poartă deschisă spre secolul XXI, precum și - asupra controlului internațional al economiei agro-alimentare, care cuprinde de asemenea, pentru ei, consorțiile farmaceutice ce acoperă, la rândul lor, piața mondială a vitaminelor și a vaccinurilor.

„Planul” lor se rezumă la trei orientări majore pentru anii 1970-1980: economia, politica, și socialul.

Dacă reușește, „Planul” trebuie să ducă în mod iremediabil la acapararea puterii mondiale, prin instalarea „Noii Ordini Mondiale” aceeași pe care președintele George Bush avea s-o promoveze cu atâta tam-tam la începutul anilor 1990.

Serge MONASTE, Ziarist la L’Enquête (martie 1995)

Documentul Planul Roșu (1967)1

Toate perioadele istorice care au dus la decadența civilizațiilor au fost marcate, fără excepție, de „spiritul rătăcirii oamenilor”. Astăzi, trebuie să facem astfel încât acest „spirit” să se traducă printr-o „societate mondială a timpului liber” sub toate formele sale. Acest timp liber trebuie să se compună din sex, droguri, sport, excursii (exotism) și din distracții în general, dar accesibile tuturor straturilor societății. Omul trebuie să ajungă la concluzia că este modern, și că modernismul său e compus din capacitățile sale, din posibilitatea sa de a se distra în mare măsură și, în prezent, din tot ceea ce îl înconjoară.

Pentru atingerea acestui obiectiv, este neapărat necesar să se poată infiltra mijloacele de informare (radioul, televiziunea, ziarele), mediile de modă și de cultură, domeniile muncii noi, prin intermediul cărora vom influența, cu siguranță, toate păturile societăților occidentale. Astfel ținând sub umbrela simțurilor tineretul, adulții de mâine, vom avea în consecință cale liberă pentru a infiltra și a transforma în profunzime, fără a da naștere la neliniști, politica, sistemul legal și învățământul, ceea ce ne va permite să modificăm în profunzime cursul, orientarea viitoare a societăților vizate de „Planul” nostru.p>

Populațiile, după cum știm, nu au memorie istorică. Repetă la nesfârșit greșelile trecutului, fără a-și da seama că tocmai aceste erori le-au condus părinții, înaintea lor, spre aceleași scadențe pe care le vor trăi sub o formă agravată înainte de sfârșitul secolului nostru. Observați, de exemplu, prin ce au trecut bunicii lor la începutul acestui secol, grație muncii înverșunate a predecesorilor noștri. După ce au cunoscut, fără limite, liberalizarea moravurilor, abolirea moralei și, cu alte cuvinte, rătăcirile spiritului, au cunoscut „Criza economică”, iar apoi, războiul. În prezent, copiii și nepoții lor se îndreaptă spre un deznodământ asemănător, dar și mai grav, căci de astă dată finalul ne va permite în sfârșit să ne punem pe picioare „Noua Ordine Mondială”, fără ca nici unul dintre ei să-și dea seama, fiind mult prea preocupați cu toții de a-și satisface în proporție exagerată necesitățile senzuale cele mai primare.

O „Normă” generală mai mult decât importantă și care și-a dovedit deja valoarea la începutul actualului secol, prin construirea și instalarea „Sistemului Comunist” de către regretații înalți ofițeri ai lojilor noastre, este rentabilitatea „excepției”. În principiu, după cum știm, excepția confirmă regula generală pe care o contrazice. Dar, în vocabularul nostru, excepția este principiul care trebuie să le fie impus tuturor. Trebuie să procedăm de așa manieră încât să imprimăm excepții în diversele sfere ale societății, cum ar trebui să fie noile reguli generale aplicabile pentru toți, scop principal al tuturor contestaților sociale viitoare, exprimate de tineretul Națiunilor.

Astfel, excepția va deveni detonatorul cu ajutorul căruia întreaga societate istorică se va nărui în sine însăși, într-o epuizare și o confuzie fără precedent.

Fundamentele societății occidentale, în esența lor, originează în linie dreaptă din moștenirea iudeo-creștină. Tocmai această moștenire este aceea care a făcut din familie nodul, cheia de boltă a oricărui edificiu social din prezent. Predecesorii noștri, care i-au finanțat pe scriitorii revoluționari de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, înțeleseseră importanța necesității de a fracționa și apoi de a face să explodeze acest nucleu vital, dacă dorea, în Rusia de exemplu, să reușească să instituie noul „Sistem Comunist” din vremea aceea. Și tocmai asta au făcut, determinând în mod minuțios producerea, de către filosofi și scriitorii neconformiști ai epocii, al unui „manifest al gloriei Statului- Dumnezeu”, acesta având prioritate absolută asupra individului și a familiei.

Pentru a ajunge cu certitudine la construirea unui guvern mondial, a unei Noi Ordini Mondiale Comunitare, în care toți indivizii, fără excepție, vor fi supuși Stării Mondiale a Ordinii Noi, trebuie în primul rând să provocăm dispariția familiei, ceea ce va antrena din aceeași lovitură dispariția învățămintelor religioase ancestrale și, în al doilea rând, să-i nivelăm pe toți indivizii, făcând să dispară clasele sociale, în special clasele mijlocii. Dar trebuie să procedăm astfel încât toate aceste schimbări să pară a i fost generate de către voința populară, să aibă aparențele democrației.

Slujindu-ne de cazuri izolate, dar amplificându-le la nivel extrem cu ajutorul contestațiilor studențești instigate de noi înșine, al ziariștilor favorabili cauzei noastre și al politicienilor cumpărați, vom reuși să punem pe picioare noi organisme, prezentând toate aparențele modernismului, cum ar fi un birou de protecție a copilăriei susținut cu o „cartă a drepturilor și a libertăților”.

Pentru reușita planului nostru mondial, „Planul Roșu”, trebuie să implantăm în toate societățile occidentale ale anilor 1970 birouri pentru protecția copilăriei, ai căror funcționari, tineri intelectuali lipsiți de experiență, proaspeți absolvenți ai universităților unde sunt scoase în evidență principiile noastre mondialiste, vor respecta ca la carte, fără discernământ „Carta Drepturilor Copilului”. Cine ar îndrăzni să i se împotrivească, fără a fi identificat concomitent cu barbariile Evului Mediu?

Această „Cartă”, laborios pusă la punct în „Lojile” noastre, ne va permite în sfârșit să reducem la zero orice autoritate părintească, făcând familia să explodeze în indivizi opuși cu sălbăticie unii altora, pentru protecția intereselor lor personale. Ea îi va încuraja pe copii să-și denunțe părinții prea autoritari prin faptul că sunt prea tradiționali, prea religioși. De asemenea, va contribui la a-i supune pe părinți unei psihoze colective a fricii, ceea ce va provoca în mod ineluctabil, de manieră generală în societate, o subminare a autorității părintești. Astfel, vom reuși, într-o primă etapă, să producem o societate asemănătoare cu aceea din RUSIA anilor 1950, unde copiii își denunțau părinții la stat, și o vom face fără ca nimeni să-și dea seama.

Transferând astfel Statului rolul patern, ne va fi mai ușor, în continuare, să acaparăm, una câte una, toate responsabilitățile care până la data respectivă au ținut de resortul exclusiv al părinților. Astfel, îi vom putea face pe toți să considere învățătura religioasă tradițională, de origine iudeo-creștină, un abuz contra copilului.

În același timp, dar la un alt nivel, vom face să se înscrie, în cele mai fundamentale legi ale națiunilor, regula că toate religiile, cultele și practicile religioase de orice fel, inclusiv vrăjitoria și magia, trebuie să fie respectate cu titluri egale.

În consecință, va fi deconcertant de ușor să i se transfere acest rol statului, prin raportarea copilului la cele mai înalte instanțe internaționale, cum ar fi Națiunile Unite.

Să înțelegem bine următoarele: scopul nostru nu este acela de a proteja copii, nici pe oricine altcineva, ci de a provoca explozia, apoi prăbușirea națiunilor, care reprezintă un obstacol major în calea punerii în aplicare a Ordinii noastre Mondiale. Acesta este motivul pentru care „Birourile de Protecție a Copilăriei” trebuie să fie investite cu o autoritate legală absolută. Ele trebuie să fie în măsură ca, după bunul lor plac, dar întotdeauna sub pretextul protejării copiilor, să-i poată retrage pe aceștia din mediile lor familiale originale și să-i plaseze în medii familiale străine sau în centre guvernamentale deja atrase spre principiile noastre mondialiste și religioase. Astfel, în consecință se va realiza spargerea definitivă a „Celulei Familiale Occidentale”.

Căci, fără protecția și supravegherea părinților lor naturali, acești copii vor putea fi astfel handicapați definitiv în dezvoltarea lor psihologică și morală, ajungând să reprezinte, în virtutea consecințelor firești, prăzi ușor adaptabile la țelurile noastre mondialiste.

Pentru asigurarea reușitei unei asemenea întreprinderi, este de o necesitate primordială ca funcționarii care lucrează în aceste „birouri”, în serviciul statului, să fie tineri, fără experiențe de trecut bogate, îmbibați cu teorii pe care le știm ca find vide și lipsite de eficacitate și mai ales să fie obsedați de spiritul misionar al unor mari protectori ai copilăriei amenințate. Căci, pentru ei, toți părinții trebuie să reprezinte niște criminali de facto, pericole potențiale față de bunăstarea copilului, considerat în cazul de față ca un „Dumnezeu”.

Un „Birou de Protecție a Copilăriei” și o „Cartă a Drepturilor Copilului” n-ar avea nici un motiv de a exista, în lipsa copiilor amenințați. Mai mult, excepțiile și exemplele istorice întrebuințate pentru înființarea lor vor sfârși, mai devreme sau mai târziu, prin a dispărea, dacă n-ar fi alimentate continuu cu cazuri noi, produse pe bază permanentă. În acest sens, trebuie să infiltrăm „sistemul de educație” al națiunilor pentru a face să dispară, sub acoperirea „Modernismului” și a »Evoluției”, predarea religiei, a istoriei și a educației civice, diluându-le pe toate sub o avalanșă de experimente noi în mediul de învățământ, acela al limbilor și al matematicilor. În acest mod, îndepărtându-le tinerelor generații toate bazele și toate frontierele morale, toate cunoștințele despre trecut - și, prin urmare, orice formă de mândrie națională - orice respect față de ceilalți, orice putere prin cunoașterea limbilor străine și a științelor - deci, puterea asupra realității - vom contribui la fabricarea unui tineret în mare măsură predispus către toate formele de delincvență. În acest nou univers, fragmentat de frica de părinți și de abandonul oricărei responsabilități din partea acestora față de copii, vom avea cale liberă pentru a forma, în maniera noastră și conform principalelor noastre obiective, un tineret în rândurile căruia aroganța, disprețul, umilirea aproapelui vor fi considerate ca fiind noile baze ale „Afirmării de Sine” și ale „Libertății”. Știm, însă, pe baza acelorași experiențe din trecut, că un asemenea tineret este din capul locului condamnat la autodistrugere, întrucât este de un „Individualism” funciar - deci, „Anarhist” prin definiție. În acest sens, nu poate în nici un caz să reprezinte o bază solidă pentru continuitatea oricărui gen de societate și, cu atât mai puțin, o valoare sigură pentru a se însărcina cu bătrânii acesteia.

În același spirit, este de asemenea imperios necesar să se creeze o „Cartă a Drepturilor și a Libertăților Individuale”, precum și „Birouri pentru Protecția Cetățeanului”, dându-le maselor iluzia că aceste inovații fac parte integrantă din „Modernismul” sus amintit al „Societăților Noi” din secolul XX. Sub aceeași formă și în același timp, dar la un alt nivel, trebuie să se obțină votarea unor noi legi pentru „Respectul și Libertatea Individuală”. La fel ca în cazul „Familiei, dar pe planul „Societății”, aceste legi vor intra în conflict cu drepturile colectivității, împingând astfel societățile vizate direct spre autodistrugere. Căci, în cazul de față, inversiunea este totală: „Nu mai trebuie protejată, contra indivizilor care o pot amenința, societatea - dreptul majorității - ci mai degrabă individul - dreptul minorității - trebuie să fie protejat contra posibilelor amenințări din partea majorității”. Iată scopul pe care ni l-am fixat.

Pentru a realiza dezintegrarea familiei, a sistemului de învățământ, deci a societății în general, este primordial să se încurajeze „Libertatea Sexuală” la toate eșaloanele societății occidentale. Trebuie să se reducă individul, deci masele, la obsesia de a-și satisface instinctele primare prin toate mijloacele posibile. Știm că această etapă reprezintă punctul culminant în care întreaga societate va sfârși prin a se surpa în sine însăși. Nu la fel s-a întâmplat și cu Imperiul Roman la apogeul său și cu toate civilizațiile asemănătoare, pe parcursul istoriei?

Cu ajutorul oamenilor de știință și al laboratoarelor finanțate de lojile noastre, am reușit să punem la punct un procedeu chimic care va revoluționa toate societățile occidentale și va arunca pradă uitării pentru totdeauna principiile morale și religioase iudeo-creștine. Acest procedeu, sub formă de pilulă, va deschide larg calea „libertății sexuale” fără consecințe și le va împinge pe „femeile” națiunilor spre dorința de a dori să se desprindă din starea care va ajunge să fie considerată jugul trecutului - sclavia femeii supuse bărbatului și familiei iudeo-creștine tradiționale. Odinioară „Centru și pivot al celulei familiale”, femeia modernă, acum în calitate de persoană individuală independentă, va dori să-și abandoneze rolul tradițional, să se detașeze de familie și să-și trăiască viața în conformitate cu aspirațiile ei personale. Nimic mai firesc, știm, dar locul în care noi vom interveni cu tărie va fi acela al infiltrării tuturor „mișcărilor de contestare feministe”, împingându-le logica până la cele mai extreme limite ale consecințelor sale. Iar aceste limite se găsesc deja înscrise în dezintegrarea definitivă a familiei tradiționale și a societății iudeo-creștine.

Această „eliberare sexuală” va reprezenta calea finală pe care vom avea posibilitatea de a face să dispară din „conștiința populară” orice referire la „Bine și Rău”. Prăbușirea acestei bariere religioase și morale ne va permite să realizăm procesul falsei „Eliberări a omului de trecutul său”, care însă, în realitate, este o formă de sclavie ce va fi profitabilă pentru „Planurile Mondialiste” pe care urmărim să le punem în aplicare.

Respectiva poartă deschisă pentru încurajarea „Libertății Sexuale, a „Divorțurilor”, a „Avorturilor” la cerere, a recunoașterii legale a diverselor forme de homosexualitate, ne va ajuta să modificăm în profunzime bazele istorice ale „Dreptului Legal” al societăților. Ea va fi un atu major pentru a împinge ansamblul indivizilor spre o relaxare generală a moravurilor; pentru a diviza indivizii unii în raport cu ceilalți, în conformitate cu instinctele și cu interesele lor proprii; pentru a distruge viitorul tineretului, împingându-l spre experiențe nefaste ale sexualității precoce și ale avorturilor; și pentru a distruge moralmente generațiile viitoare, împingându-le pe calea alcoolismului, a drogurilor diverse - al căror control se vor însărcina să-l preia, la nivel mondial, ofițerii noștri superiori din Lojile Internaționale - și a sinuciderilor - suicidul fiind considerat, de către un tineret dezabuzat și abandonat în voia sa însuși, ca un sfârșit cavaleresc.

Să amăgim tineretul națiunilor, arătându-i pe părinții săi ca pe niște iresponsabili, imorali și nereligioși - în definitiv, necăutând altceva decât plăcerea, evaziunea și satisfacerea nestăvilită a instinctelor, cu prețul minciunii, al ipocriziei și al trădării. Să facem din divorțuri și din avorturi o nouă cutumă socială, acceptată de toți. Să împingem astfel tineretul spre criminalitate sub toate aceste forme și spre refugierea în grupări distincte, inaccesibile mediului familial, pe care el îl va percepe, în mod inevitabil, ca pe o amenințare la adresa propriei sale supraviețuiri. Țesătura socială fiind astfel bulversată iremediabil, ne va fi posibil în continuare să acționăm asupra politicii și a economiei națiunilor, în scopul de a le aduce la cheremul nostru; de a le face să accepte, forțate de împrejurări, planurile noastre pentru „O Nouă Ordine Mondială”. Căci, trebuie să recunoaștem, națiunile, fiind lipsite de posibilitatea de a se baza pe un tineret puternic, pe o societate în care indivizii, regrupați în jurul unui ideal comun, întăriți cu ajutorul unor bastioane morale de neînfrânt, i-ar fi putut asigura sprijinul istoric, nu vor putea decât să abdice în fața voinței noastre mondiale. Astfel, vom putea atunci să inaugurăm ceea ce au anunțat atât de mult creațiile noastre din trecut „sistemul comunist care profețea o revoluție mondială pusă în mișcare de toți proscrișii din lume” și „nazismul prin care am anunțat O Nouă Ordine Mondială pentru o mie de ani”. Iată scopul nostru suprem: munca recompensată pentru toate valorile pe care le-a omorât pentru împlinirea ei, de-a lungul secolelor. Să afirmăm sus și tare: „Toți Frații din Lojile trecute, morți în anonimat pentru realizarea acestui ideal pe care acum ne este posibil să-l atingem cu vârfurile degetelor”.

Se știe bine că omul, după ce și-a asigurat necesitățile primare - brana, îmbrăcămintea și adăpostul - tinde cu tărie spre a fi mai puțin vigilent. Să-i permitem să-și adoarmă conștiința, orientându-i totodată spiritul după placul nostru, prin crearea de fațadă a unor condiții economice favorabile. Prin urmare, în această perioadă a anilor 1970, în care agenții noștri se vor infiltra peste tot în diversele sfere ale societății pentru a o face să accepte noile noastre norme în materie de învățământ, drept legal, social și politic, vom veghea la răspândirea în jurul lui a unui climat economic de încredere. Muncă pentru toți; deschideri de credite pentru toți; distracții pentru toți - acestea vor fi devizele noastre pentru crearea iluzorie a unei noi clase sociale: „Clasa Mijlocie”. Căci, o dată atinse obiectivele noastre, vom face să dispară această „Clasă” de mijloc, situată între săracii seculari și noi, bogați, tăindu-i definitiv orice mijloc de supraviețuire.

În acest sens, vom face din națiunile-state noii „părinți” ai indivizilor. Prin intermediul acestui climat de încredere în care „Agenții Internaționali” trimiși de noi vor fi făcut tot ceea ce este necesar pentru a îndepărta orice spectru al războiului mondial, vom încuraja „Centralizarea” în favoarea statului. De această manieră, indivizii vor putea dobândi impresia unei libertăți de explorare totale, în timp ce povara legendară a responsabilităților personale va fi transferată în sarcina statului. Astfel, vom avea posibilitatea de a multiplica în proporție vertiginoasă sarcina statului, înmulțind fără nici un fel de limite masa de funcționari intelectuali. Având garantată pentru ani de zile în avans securitatea materială, aceștia vor fi, în consecință, executanți perfecți ai „Puterii Guvernamentale”; cu alte cuvinte, ai „Puterii” noastre.

Vom crea astfel o masă impresionantă de funcționari care, ea în sine, va forma un guvern (în cadrul guvernului), indiferent de partidul politic care va fi într-un moment sau altul la putere. Această mașinărie anonimă ne va putea servi într-o bună zi drept pârghie, când va sosi momentul, pentru a accelera prăbușirea economică a statelor-națiuni; căci acestea nu vor putea să întrețină la nesfârșit o asemenea masă salarială, fără a trebui să se îndatoreze mai presus de mijloacele lor. Pe de altă parte, aceeași mașinărie îi va conferi aparatului guvernamental o imagine rece și insensibilă; această mașinărie complexă și absolut inutilă în multe dintre funcțiile ei ne va servi drept paravan și mijloc de protecție contra populațiilor. Căci cine va îndrăzni să se aventureze prin dedalurile unui asemenea labirint, în scopul de a-și face auzite doleanțele personale?

Tot în aceeași perioadă de buimăcire generală, vom profita de asemenea pentru a-i cumpăra sau elimina, în conformitate cu necesitățile momentului, pe toți directorii de întreprinderi, responsabilii marilor organisme ale statelor, centrele de cercetări științifice a căror activitate și eficacitate ar risca să confere o putere prea mare statelor-națiuni.

Nu trebuie în nici un caz ca statul să devină o forță independentă în sine, care ar risca să ne scape de sub control și să ne pună în pericol „Planurile” ancestrale.

Vom veghea de asemenea să avem o autoritate absolută asupra tuturor structurilor supranaționale ale națiunilor. Aceste organisme internaționale trebuie să fie plasate sub jurisdicția noastră absolută.

În același sens și pentru a garanta rentabilitatea influenței noastre asupra populațiilor, va trebui să controlăm toate Mijloacele de Informare. Băncile noastre nu le vor finanța, așadar, decât pe acelea care ne vor fi favorabile, supervizând totodată închiderea celor mai recalcitrante. Acest lucru ar trebui, în principiu, să treacă neobservat în rândurile populațiilor, acestea fiind absorbite de necesitatea de a câștiga cât mai mulți bani și de a se distra.

Încă de pe acum, trebuie să ne ocupăm de finalizarea fazei de deregionalizare a regiunilor rurale, amorsată la începutul „crizei economice” din 1929. Suprapopularea orașelor a fost deviza noastră în cadrul „revoluției industriale”.

Proprietarii rurali de pământuri, prin independența lor economică și prin capacitatea pe care o au de a produce baza de alimentație a statelor, reprezintă o amenințare la adresa noastră și a planurilor noastre de viitor. Înghesuiți în orașe, oamenii vor fi mai dependenți de industriile noastre pentru a supraviețui. Nu vom putea să ne permitem existența unor grupări independente de „Puterea” noastră.

Prin urmare, să-i eliminăm pe proprietarii de pământuri, făcând din ei sclavi ascultători, industriile fiind sub controlul nostru. În ceea ce-i privește pe ceilalți, să le permitem să se organizeze în cooperative agricole, pe care agenții noștri le vor infiltra pentru a le orienta mai ușor în conformitate cu prioritățile noastre viitoare.

În cadrul structurii statului, să ne atașăm de scoaterea în evidență a „respectului” obligatoriu față de diversitatea de „culturi”, de „popoare”, de „religii”, de „etnii”, cu prioritate față de noțiunea de „unitate națională”; acest lucru ne va permite să divizăm mai eficace populațiile statelor-națiuni și astfel, să le slăbim autoritatea și capacitatea de manevră. Împins la limite extreme, dar pe plan internațional, acest concept, în viitor, va determina etniile diverselor națiuni să se regrupeze pentru a-și „revendica fiecare, individual, propria participare la „Putere”; ceea ce va sfârși prin a ruina națiunile și le va face să se fragmenteze în războaie intestine interminabile.

Când națiunile-state vor fi astfel slăbite prin toate aceste lupte intestine, toate întemeiate pe recunoașterea „Drepturilor Minorităților” la independență, când naționaliștii divizați în diferite facțiuni culturale și religioase se vor confrunta orbește în lupte fără nici un rezultat posibil, când tineretul își va fi pierdut complet contactul cu propriile sale rădăcini, atunci vom putea să ne servim de Națiunile Unite pentru a începe i să ne impunem Noua Ordine Mondială.

De altfel, în acel stadiu, „Idealurile Umanitare, Sociale și Istorice” ale națiunilor-state se vor fi dezintegrat de mult, sub presiunea diviziunilor interioare.

SFÂRȘITUL Documentului organizației „6.6.6.”, datat în ultima parte a lunii iunie, 1967

DOCUMENTUL „AURORA ROȘIE”2

Ultimii optsprezece ani au fost foarte profitabili pentru punerea în aplicare a proiectelor noastre mondiale. Pot să vă spun, fraților, că în acest moment ne aflăm aproape de atingerea scopului. Căderea națiunilor-state nu mai este decât o chestiune de timp - un timp destul de scurt, după cum pot să mărturisesc, cu deplină încredere.

Grație agenților noștri de infiltrare și colosalelor noastre mijloace financiare, până acum s-au realizat progrese fără precedent în toate domeniile Științei și ale Tehnologiei cărora le controlăm din punct de vedere financiar cele mai mari corporații. Începând de pe vremea reuniunilor secrete cu M. De Rotschild din jurul anului 1956, și care au avut scopul de a pune la punct dezvoltarea și implantarea imediată a „Ordinatoarelor”, avem acum posibilitatea de a întrezări punerea în aplicare a unui gen de „Autostradă Internațională” prin care toate aceste aparate vor fi legate între ele. Căci, așa cum știți deja, controlul direct și individual asupra populațiilor planetei va fi cel puțin totalmente imposibil fără întrebuințarea computerelor și unificarea lor electronică, unele în raport cu altele, într-o vastă „Rețea mondială” (Rețeaua Internet, situl World Wide Web, etc., n.a.); De altfel, aceste aparate au avantajul de a înlocui milioane de persoane individuale. Mai mult, ele nu posedă nici conștiință, nici un fel sau altul de morală, ceea ce este indispensabil pentru reușita unui proiect ca al nostru. Mai ales, aceste mașini îndeplinesc, fără să discute, tot ceea ce li se dictează. Sunt sclavii perfecți la care au visat atât de mult predecesorii noștri, dar fără a-și fi imaginat nici măcar o zi că nouă ne va fi posibilă o asemenea izbândă. Aceste aparate fără patrie, fără culoare, fără religie, fără apartenență politică, reprezintă suprema victorie și instrument al Noii Ordini Mondiale propovăduite de noi. Ele sunt „cheia de boltă”!

Organizarea acestor aparate într-o vastă „Rețea mondială” căreia îi vom controla pârghiile superioare ne va ajuta să imobilizăm populațiile. În ce mod? „După cum știți, structura de bază a Noii Ordini Mondiale este compusă, în esență, dintr-o multitudine de „Rețele” diverse, acoperind fiecare toate sferele activităților omenești de pe întreaga întindere a planetei. Până în momentul de față, toate aceste „Rețele” erau legate între ele printr-o bază ideologică comună, aceea a omului ca fiind „Centrul” și „Realizarea Supremă” a universului. Astfel, grație tuturor acestor „Rețele” unite prin intermediul „Noii Religii a Omului pentru Om”, am putut infiltra cu ușurință toate sectoarele omenești din toate țările occidentale, modificându-le baza iudeo-creștină. Rezultatul este acela că, în zilele noastre, acest om, indiferent dacă face parte din sfera politică, din cea economică, din cea socială, din cea educațională, din cea științifică sau din cea religioasă, și-a abandonat deja, de la ultima noastră reuniune desfășurată la sfârșitul lunii iunie a anului 1967, moștenirea trecută, pentru a o înlocui cu idealul nostru referitor la o religie mondială bazată exclusiv pe om. Desprins de rădăcinile sale istorice, așa cum este de-acum încolo, acest om nu mai așteaptă, în definitiv, decât să i se propună o nouă ideologie. Bineînțeles, aceasta este ideologia noastră, cea a „Satului Comunitar Global”, căruia el îi va fi „Centrul”. Iar ceea ce-i vom aduce noi, încurajându-l să facă parte din ea, cu „Trup și Suflet” este tocmai această „Rețea Electronică Mondială” în care frontierele fostelor națiuni-state vor fi fost abolite pentru totdeauna, anihilate până în cele mai adânci rădăcini ale lor.

În timp ce acest om rătăcit va fi absorbit de către entuziasmul său orb de a face parte din noua sa „Comunitate Mondială” aparținând acestei vaste „Rețele de Computere”, noi, din partea noastră, vom veghea, cu ajutorul pârghiilor superioare ascunse cunoașterii lui, să-l fișăm, să-l identificăm, să-l contabilizăm și să-l rentabilizăm, conform propriilor noastre obiective. Căci, în interiorul acestei „Noi Societăți Globale”, nici un individ deținător al unui potențial de „Rentabilitate” pentru noi nu va putea să ne scape. Aportul constant al „tehnologiei electronice” va trebui să ne asigure toate mijloacele pentru a fișa, identifica și controla pe toți indivizii populațiilor din occident. În privința celor care nu vor reprezenta nici o „Rentabilitate Exploatabilă” de către noi, vom avea grijă să se elimine de la sine, prin intermediul tuturor războaielor intestine locale pe care vom lua măsuri să le declanșăm ici și colo, folosindu-ne de „Colapsul Economic” al națiunilor-state și de „Opozițiile și Revendicările” diverselor grupări din componența acelorași state.

Iată, prin urmare, maniera detaliată în care vom proceda, de acum și până, în 1988, pentru a netezi drumul spre nașterea „Guvernului Mondial”, pe care-l vom instaura:

1. Vom amplifica „Societatea Plăcerilor”; care ne-a fost atât de profitabilă până în prezent. Folosindu-ne de inventarea tehnicii „video” pe care am finanțat-o și de jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morală a tineretului. Îi vom oferi posibilitatea de a-și satisface, de acum încolo, toate instinctele. O ființă posedată de simțuri ajunsă sclavă a acestora, după cum știm, nu are nici idealuri, nici forța interioară pentru a apăra pe oricine sau orice. Omul respectiv este un „individualist” prin definiție, reprezentând candidatul perfect pe care-l vom putea modela cu ușurință, conform dorințelor și priorităților noastre. De altfel, amintiți-vă cu câtă ușurință au putut predecesorii noștri să orienteze întregul tineret german, la începutul secolului, folosindu-se de dezabuzarea acestuia din urmă!

2. Vom încuraja „contestațiile studențești” asociate cu toate cauzele privitoare la „ecologie”. Protecția obligatorie a mediului ambiant va deveni un atu major, în ziua când vom fi determinat națiunile-state să-și schimbe „datoria internă”, contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor rămase în stare de sălbăticie.

3. Vom umple vidul interior al acestui tineret, inițiindu-l, încă de la cele mai fragede vârste, în universul computerelor. Vom folosi, în acest scop, sistemul de învățământ. Un sclav în slujba altui sclav, care va fi controlat de noi.

4. Pe un alt plan, vom stabili „Liberul schimb Internațional” ca pe o prioritate absolută pentru supraviețuirea națiunilor-state. Această nouă concepție economică ne va ajuta să accelerăm declinul „naționaliștilor” din toate națiunile; să-i izolăm în facțiuni diverse și, la momentul dorit, să-i instigăm cu sălbăticie unii împotriva celorlalți, în războaiele intestine care vor finaliza ruinarea acestor națiuni.

5. Pentru a ne asigura cu orice preț de reușita unei asemenea întreprinderi, să facem astfel încât agenții noștri infiltrați deja în Ministerele de Afaceri Interguvernamentale și de Emigrări ale națiunilor-state să procedeze la modificarea în profunzime a legilor acestor ministere. Modificările respective se vor orienta în esență spre a deschide porțile țărilor occidentale spre o emigrație din ce în ce mai masivă în interiorul granițelor lor o emigrație pe care noi o vom fi provocat în prealabil, având grijă să declanșăm pe ici pe colo, noi conflicte locale. Prin campanii de presă bine orchestrate asupra opiniei publice din națiunile-state vizate, vom provoca în acestea un aflux important de refugiați care va avea efectul de a le destabiliza economnia internă și a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. Vom avea grijă să facem astfel încât organizațiile extremiste străine să facă parte din aceste torente de emigranți ceea ce ne va facilita destabilizarea politică, economică și socială a națiunilor luate în colimator.

6. Vom organiza acest „liber schimb” care, în realitate, numai liber nu este, întrucât e controlat deja de noi, până în vârful ierarhiei economice, în „Trei Comisii Laterale”: cea a Asiei, cea a Americii, cea a Europei. EL ne va ajuta să semănăm discordia în interiorul națiunilor-state, prin escaladarea șomajului asociat cu restructurările multinaționalelor noastre.

7. Vom transfera încet dar sigur multinaționalele noastre în țări noi, cucerite de ideea „economiei de piață”, ca țările din Estul Europei, Rusia și China, de exemplu. Pentru moment, nu ne va interesa dacă populația lor reprezintă sau nu un vast rezervor de noi consumatori. Ceea ce ne interesează este să avem acces, în primul rând, la o Mână de Lucru Sclavagistă - ieftină și nesindicalizată - pe care ne-o oferă aceste țări și cele din Lumea a Treia. De altfel, guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi înșine? Nu fac apel la ajutorul extern și la împrumuturile de la „Fondul Monetar Internațional” și de la „Banca Mondială', care ne aparțin nouă?

8. Aceste transferuri ne oferă mai multe avantaje. Contribuie la menținerea acestor noi populații în iluzia unei „eliberări economice” și a unei „libertăți politice', când în realitate le vom domina noi înșine, prin pofta de câștig și adâncirea în datorii pe care nu le vor putea achita niciodată. În ceea ce privește populațiile occidentale, ele vor fi menținute în visul „bunăstării economice', căci produsele importate din aceste țări nu vor suferi nici o mărire a prețurilor. Dimpotrivă, fără ca ele să-și dea seama de la început, din ce în ce mai multe industrii vor fi obligate să-și închidă porțile, din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat în afara țărilor occidentale. Aceste inchideri vor duce la escaladarea șomajului și vor provoca pierderi importante de venituri pentru națiunile-state.

9. În acest fel, vom pune pe picioare o „Economie Globală” la scară mondială, care va scăpa total de sub controlul națiunilor-state. Această nouă economie va fi mai presus de toate; nici o presiune politică sau sindicală nu va avea vreo putere asupra ei. Își va dicta propriile „politici mondiale” și va obliga inițierea unei reorganizări politice, dar în conformitate cu prioritățile noastre la scară mondială.

10. Prin această „economie independentă”, neavând alte legi decât legile noastre, vom stabili o „cultură a masei mondiale”. Prin controlul internațional asupra televiziunii și a Mass-media în general, vom institui o „nouă cultură”, însă nivelată, uniform, pentru toți, fără a ne scăpa nici una dintre „creațiile” viitoare. Artiștii viitorului vor fi plămădiți după chipul și asemănarea noastră, altminteri nu vor putea să supraviețuiască. Prin urmare, se va fi terminat cu vremurile în care „creațiile culturale” puneau permanent în pericol proiectele noastre mondialiste așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut.

11. Prin intermediul aceleiași economii, ne va fi astfel posibil să ne folosim de forțele militare ale națiunilor-state cum ar fi acelea ale Statelor Unite în scopuri umanitare, în realitate, aceste, forțe ne vor servi spre a supune voinței noastre țările recalcitrante. Astfel, țările din Lumea a Treia și altele asemenea lor nu vor putea fi în măsură să scape voinței noastre de a ne servi de populația lor ca de o mână de lucru în sclavie.

12. Pentru a controla piața mondială, va trebui să deturnăm productivitatea de la principalul său scop, eliberarea omului de duritatea Muncii. O vom orienta spre o întoarcere împotriva omului, aservindu-l pe acesta din urmă sistemului nostru economic, astfel nu va mai avea încotro decât să devină sclavul nostru, sau chiar un viitor delincvent.

13. Toate aceste transferuri ale Multinaționalelor noastre în străinătate și reorganizarea mondială a economiei vor avea scopul, printre altele, să escaladeze șomajul în țările occidentale. Această situație va fi cu atât mai realizabilă, cu cât, din start, vom fi privilegiat importurile masive de produse de bază în interiorul națiunilor-state și, din aceeași lovitură, vom fi supraîncărcat aceste state prin folosirea exagerată a populației lor pentru producția de servicii pe care nu le vor putea plăti. Aceste condiții extreme vor înmulți la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul, ale analfabeților și ale celor fără adăpost.

14. Prin pierderea a milioane de locuri de muncă în sectorul primar, și chiar prin evaziuni fiscale deghizate în capitaluri externe în afara națiunilor-state, ne va fi astfel posibil să punem în pericol de moarte armonia socială, prin spectrul războiului civil.

15. Aceste manipulări internaționale de guverne și populații ale națiunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F.M.I.-ul pentru a determina guvernele occidentale să pună în aplicare „bugete de austeritate”, sub camuflajul reducerii iluzorii a „datoriei naționale” al conservării ipotetice a „cotei de credit internațional” și al imposibilei conservări a „liniștii sociale”.

16. Prin aceste măsuri „bugetare de urgență”, vom fractura astfel finanțarea Națiunilor-state pentru toate „mega-proiectele” lor care reprezintă o amenințare directă la adresa controlului nostru mondial asupra economiei.

17. De altfel, toate aceste măsuri de austeritate ne vor permite să frângem voința națională a structurilor moderne în domeniul Energiei, al Agriculturii, al Transporturilor și al Tehnologiilor noi.

18. Aceleași măsuri ne vor oferi ocazia mult visată de a ne instaura „Ideologia Competiției Economice”. Aceasta se va traduce, în interiorul națiunilor-state, prin reducerea voluntară a salariilor și demisiile voluntare cu „Remiterea de medalii pentru serviciile prestate”, ceea ce ne va deschide peste tot porțile pentru instaurarea „tehnologiei de control”. În această perspectivă, toți demisionarii respectivi vor fi înlocuiți cu „computere” aflate în slujba noastră.

19. Aceste transformări sociale ne vor ajuta să modificăm în profunzime mâna de lucru „polițistă și militară” a națiunilor-state. Sub pretextul necesităților de moment și fără a trezi bănuieli, ne vom debarasa odată pentru totdeauna de toți indivizii care au o „Conștiință Iudeo-Creștină”. Această „Restructurare a corpului polițienesc și militar” ne va permite să eliminăm, fără contestații, personalul îmbătrânit, precum și toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi înlocuite cu recruți, tineri lipsiți de „conștiință și morală” și deja complet antrenați, cu vederi favorabile față de folosirea fără scrupule a „tehnologiei rețelelor electronice” pe care o vom fi instaurat.

20. În același timp și tot sub pretextul „reducerilor bugetare”, vom veghea asupra transferului bazelor militare ale națiunilor-state spre Organizația Națiunilor Unite.

21. În această perspectivă, vom acționa pentru reorganizarea „Mandatului Internațional al Națiunilor Unite”. De la statutul de „Forță de Pace” fără nici o putere de decizie, o vom determina să devină o „Forță de Intervenție” în care se vor contopi, într-o omogenitate deplină, forțele militare ale Națiunilor Unite. Acest lucru ne va permite să efectuăm, fără luptă, demilitarizarea tuturor acestor state, astfel încât nici unul dintre ele în viitor, să nu mai fie suficient de puternic și independent pentru a ne pune în discuție „Puterea Mondială”.

22. Pentru a accelera acest proces de transfer, vom implica forța actuală a Națiunilor Unite în conflicte imposibil de rezolvat. În această manieră și folosindu-ne de mass-media controlate de noi, le vom demonstra populațiilor neputința și inutilitatea acestei „Forțe” în forma sa actuală. Cu ajutorul frustrării împinse până la paroxism în momentul potrivit populațiile națiunilor-state vor fi determinate să le ceară instanțelor internaționale formarea cât mai rapidă a unei asemenea „Forțe Multinaționale”, care să apere cu orice preț „Pacea”.

23. Apariția viitoare a acestei voințe mondiale a unei „Forțe Militare Multinaționale” va merge mână în mână cu instaurarea, în interiorul națiunilor-state, a unei „Forțe de Intervenție Multi-Jurisdicțională”. Prin această combinație de „Efecte Polițienești și Militare', creată sub pretextul amplificării instabilității politice și sociale crescânde din interiorul acestor state, care se năruiesc sub apăsarea problemelor economice, vom dobandi posibilitatea de a controla mai bine populațiile occidentale. Aici, utilizarea fără limite a identificării și a filtrării electronice ale indivizilor ne va asigura o supraveghere completă a tuturor populațiilor vizate.

În cursul creșterii acceptate de către toți a acestor noi necesități, va fi impetuos necesar să definitivăm cât mai curând controlul mondial asupra armelor de foc în interiorul teritoriilor națiunilor-state. În acest scop, vom accelera „Planul Alfa”, pus în aplicare pe parcursul anilor 1960 de către anumiți predecesori de-ai noștri.

Acest plan viza la origine, două obiective care au rămas valabile până în zilele noastre: „Prin inventarea trăgătorilor nebuni”, să se inventeze un climat de nesiguranță în sânul populaților, pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. Actele de violență se vor orienta astfel încât responsabilitatea lor să șadă în sarcina extremiștilor religioși sau a persoanelor afiliate la organizații religioase de tendință „Tradițională”, sau mai mult, a celor care vor pretinde că întrețin comunicații privilegiate cu Dumnezeu.

Astăzi, pentru a accelera acest „Control al Armelor de Foc”, vom putea întrebuința „Decăderea Condițiilor Economice” din națiunile-state, care va antrena după sine o destabilizare completă a Socialului — deci escaladarea violenței.

Nu mai este necesar să vă amintesc, nici să vă demonstrez, fraților, fundamentele acestui „Control” asupra armelor de foc. Fără el, ne-ar deveni aproape imposibil să îngenunchem populațiile din statele vizate. Amintiți-vă cu cât succes au putut controla predecesorii noștri Germania anilor 1930, cu ajutorul noilor „legi” puse în aplicare în acea epocă - legi, de altfel, pe care se bazează Legile actuale ale națiunilor-state pentru același control.

24. Ultimele „etape” se raportează la „Faza Omega” începută cu experiențele efectuate la începutul anilor 1970. Ele cuprind punerea în aplicare, la scară mondială, a „armelor electromagnetice”.

„Schimbările climaterice” vor antrena distrugerea recoltelor și, în aceste condiții, compromiterea terenurilor agricole, denaturarea, prin mijloace artificiale, a produselor alimentare de consum curent, intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerată și lipsită de discernământ și utilizarea masivă a produselor chimice în agricultură, toate acestea Fraților, vor duce la ruinarea sigură a industriilor alimentare din Națiunile-State.

Viitorul „control asupra populațiilor” din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut, de către noi, asupra producției alimentare la scară mondială și prin acapararea controlului asupra principalelor „Rute alimentare” ale planetei.

Pentru a realiza aceste deziderate, este necesar să se întrebuințeze „electromagneticul” printre altele, spre a destabiliza clima celor mai productive state pe plan agricol. În privința intoxicării naturii, ea va fi cu atât mai accelerată, cu cât escaladarea ratei demografice o va forța fără restricții.

25. Utilizarea electromagneticului „pentru provocarea „cutremurelor de pământ” în cele mai importante regiuni industriale din națiunile-state va contribui la accelerarea „prăbușirii economice” a celor mai amenințătoare state la adresa noastră, amplificând de asemenea obligația de a institui Noua Ordine Mondială impusă de noi.

26. Cine va putea să ne bănuiască? Cine va putea să aibă vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor îndrăzni să se ridice împotriva noastră, difuzând informații privitoare la existenta și la conținutul „conspirației” noastre, vor deveni suspecți în ochii autorităților și ai populațiilor din națiunile lor. Grație dezinformării, minciunii, ipocriziei și individualismului pe care le vom fi creat în sânul populațiilor națiunilor-state, omul va fi devenit un dușman al omului. Astfel, acești „indivizi independenți”, care sunt cu atât mai periculoși pentru noi tocmai din cauza „libertății” lor, vor fi considerați de ceilalți ca fiind inamici, nu eliberatori.

Sclavia copiilor, jefuirea bogățiilor din Lumea a Treia, șomajul, propaganda pentru libertatea drogurilor, abrutizarea tineretului națiunilor, ideologia „respectului față de libertățile Individuale” difuzată în sânul Bisericilor iudeo-creștine și în interiorul națiunilor-state, obscurantismul considerat ca bază a mândriei, conflictele interetnice și ultima noastră realizare, „restricțiile bugetare”, toate acestea ne permit în sfârșit să asistăm la împlinirea ancestrală a „visului” nostru, instaurarea „Noii Ordini Mondiale”.

SFÂRȘITUL Documentului organizației „6.6.6.”: datat în ultima parte a lunii iunie, 1985.


Note

1 Documentul grupului 6.6.6. de la sfârșitul lunii iunie, 1967. Titlul documentului organizației „6.6.6.”: „panem et circense” („pâine și circ”, deviză a dictatorilor romani pentru a adormi nemulțumirile populației, n.tr.). Scopul proiectului mondialist: „Genocidul vitalității, în favoarea rentabilității oculte”. Mijloacele de finanțare a proiectului - între alele, se va folosi: Ajutorul Umanitar, Ajutorul Umanitar Internațional, pentru finanțarea multinaționalelor din grupul „6.6.6.”

2 Documentul grupului „6.6.6.” de la sfârșitul lunii iunie, 1985. Optsprezece ani mai târziu, (6+6+6, în timp), a avut loc o a doua reuniune de mare importanță în Canada. Grupul celor „6.6.6.” s-a întrunit din nou la Toronto, la sfârșitul lunii iunie, 1985, dar de astă dată în scopul de a finaliza ultimele etape dinaintea ofensivei, cu privire la căderea națiunilor-state și la preluarea Puterii Internaționale de către Națiunile Unite. Titlul documentului organizației „6.6.6.”: „AURORA ROȘIE”. Scopul proiectului mondialist: „Influiențarea Ocultei Mondiale”. Mijloacele de finanțare a proiectului: controlul asupra F.M.I., controlul asupra G.A.T., controlul asupra comisiei de la Bruxelles, controlul asupra O.T.A.N., controlul asupra O.N.U. și asupra altor organisme internaționale.

Comentarii

comments powered by Disqus