Nu hotărârii judecătorești de dărâmare a bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Berceni!

Destinatari: Președinția României; Parlamentul României; Guvernul României

Într-o țară cu o populație majoritar creștin-ortodoxă, ridicarea unui nou lăcaș de cult, ca urmare a cererilor credincioșilor, pe cheltuiala lor și sub îndrumarea unor preoți cu har și spirit jertfelnic nu poate constitui decît o bucurie. Mai ales cînd este vorba de un mediu urban aglomerat precum capitala, o biserică ridicată în vecinătatea blocurilor concepute de fostul regim ateu în mod îngust materialist, adică strict funcțional, complet străine de Dumnezeu, o asemenea faptă merită măcar elogiată, dacă nu larg popularizată.

Iată însă că, în loc de aceasta, în anul de grație 2009 noi, preotul paroh Sorin Ovidiu MITITEAN și miile de enoriașii din cartierul Berceni, ce locuim în blocurile S1, S2, A12, A14, A15 etc. etc., situate pe Str. Turnu Măgurele și pe arterele învecinate, ne-am trezit somați printr-o aberantă hotărîre judecătorească (2775/15.05.2008), ce ne conferă tuturor umilitoarea calitate de „pîrîtă”, „sa desfiinteze pe cheltuiala proprie constructiile efectuate pe terenul în suprafata de 4232 mp, proprietatea reclamantei [Tatcu Varvara], situat în Bucuresti, str. Turnu Magurele nr. 244, fosta Gilaului nr. 22, fost Intrarea Gilaului nr. 8-10 și 12 (colt cu str. Turnu Măgurele), sector 4” (am păstrat nealterate ortografia și punctuația Hotărîrii civile nr. 424 din data de 31 martie 2009, emise de Tribunalul București, Secția a II-a civilă, dosarul nr. 5873/2007)!…

Ce contează, nu-i așa, că în perioada 1980-2000 locul revendicat abia acum de T.V. era viran, cu buruieni de doi-trei metri înălțime, cu fierătănii, cu delușoare de materiale de construcție abandonate și tone de gunoaie, fiind în „deplina și liniștita posesie” nicidecum a „numitei” T.V., ci a cîinilor comunitari ai zonei?…

Ce contează, nu-i așa, că din 1993-1994, prin eforturile Pr. paroh Grigore Mititean, conjugate și prelungite apoi de cele ale Pr. paroh Sorin Ovidiu MITITEAN și ale unora dintre credincioșii locuitori ai zonei, s-au obținut cedarea suprafeței în cauză de către Societatea Comercială de Construcții pe Acțiuni CONSAL SA (cf. adresa nr. 1003/08.04.1996), apoi Hotărîrea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/2000, modificată prin cea nr. 57/29.03.2001 (din care cităm: „Art. 1 Se atribuie în folosință gratuită Arhiepiscopiei Bucureștilor terenul în suprafață de 5000 mp. situat în Str. Turnu Măgurele, sector 4, în vederea construirii unei biserici„)?…

Ce contează, nu-i așa, că la 27.02.2003 P. Sf. Ep. Sebastian Ilfoveanul, în prezența unui sobor de preoți și a sute de credincioși, a sfințit locul ridicării viitoarei biserici?…

Ce contează, nu-i așa, că de atunci pînă astăzi, prin donațiile parohienilor și cîteva sponsorizări, s-au făcut racordările necesare la apă potabilă, gaze și electricitate, s-au consolidat zidurile și acoperișul, s-au montat gresie, aparate de aer condiționat și o stație de amplificare pentru asigurarea unor cît mai bune condiții de participare, apropiate de standardele actuale, la slujbele și ierurgiile specifice bisericii strămoșești?…

Domnilor aflați la putere,

Noi nu sîntem specialiști în jurisprudență, dar știm că, avînd frică de Dumnezeu și dragoste de semeni, n-am fost niciun moment animați „de rea-credință”, cum sîntem acuzați, ori de avida poftă de a încălca un anumit „drept de proprietate”, necum de a viza „lipsa de folosință” a cuiva - pentru care sîntem ținuți acum să plătim „despăgubiri”… Ne mirăm doar, dimpreună cu experții numiți chiar de adversarii noștri, de ambiguități privind adresa exactă, vecinătățile, perimetrul și celelalte detalii privitoare la un teren care, aproximativ, este suprapus aceluia pe care l-am primit de la primărie în folosință gratuită încă din primul an al acestui al treilea mileniu, cu binecuvîntarea episcopului locului.

Ne întrebăm, de asemenea: cui folosește actualul ansamblu de legi dacă prin aplicarea părtinitoare a unor prevederi „retroactive” se lezează sutele de cetățeni care vin, astăzi, duminică de duminică și în zilele de sărbătoare la sfînta liturghie și beneficiază de celelalte servicii religioase tradiționale? Nu cumva, ca și octogenara d-nă Tatcu V., avem și noi ceva drepturi pe care, în graba sa vremelnică de a finaliza un dosar, judecătoria care a dat sentința civilă cu pricina ni le încalcă cu superbie, la fel ca pe vremea ateului N. Ceaușescu, care dorea - și el cu legea-n mînă, desigur - dărîmarea cît mai multor biserici ortodoxe înălțate cu evlavie și jertfelnicie?…

În consecință, vă rugăm să sprijiniți comunitatea noastră de creștini (reprezentată deocamdată în anexă printr-un număr limitat de semnături, anume ale acelora care au participat la sfînta slujbă din 6 septembrie a.c., ulterior ea urmînd a fi completată), comunitate aflată la un pas de revoltă - căci aceasta își dorește și potrivnicul: învrăjbirea, ura, intoleranța - și, prin studierea voluminosului dosar al speței și de către alți specialiști în drept decît aceia care s-au pronunțat, să se găsească și o soluție constructivă.

Rugîndu-ne neîncetat Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur - patronii spirituali ai sfîntului nostru locaș -, Maicii Domnului, precum și Sfintei Treimi pentru luminarea minții și a inimii tuturora, sperăm în înțelegerea slujitorilor celor mai înalte instituții ale actualului stat european România dar ne adresăm și dumneavoastră, creștinilor din România: sprijiniți demersul nostru pentru stoparea aberantei hotărîri!

Vă mulțumim anticipat.
Prof. Mihai FLOAREA

Comentarii

comments powered by Disqus