La început de drum

La început de drum

Procesele legate de profundele transformări socio-culturale care marchează civilizația globală și societatea românescă în zorii secolului XXI, suscită discuții teoretice și o regândire conceptuală a fenomenelor care au o puternică influență, nu neapărat pozitivă, asupra vieții materiale și spirituale a spațiului etno-cultural românesc. Discuții care să avertizeze și, totodată, să remodeleze categoriile existențiale cu care suntem obișnuiți în viața cotidiană. AXA, nu este o expresie publicistică a pretinselor alianțe geostrategice în care se crede ancorată actuala conducere a statului român, și este departe de a-și propune instituirea unor pivoturi strategice care să pună presiune și angajamente suplimentare pe și așa vulnerabila societate românească, în trecerea într-o nouă eră. AXA este, prin urmare, un răspuns românesc la provocările cu care se confruntă societatea românească și lumea contemporană, în ansamblu, în cadrul unei ere deloc ospitaliere.

Noul mileniu, ca de altfel adesea în istoria recentă, a găsit societatea românească vulnerabilă politic, economic și cultural, vulnerabilitate care alimentează și mai mult handicapul de dezvoltare, devenit deja cronic. Un popor așezat pe un teritoriu binecuvântat de Dumnezeu, care a avut, în toate timpurile, o elită intelectuală cu un cuvânt greu de spus în civilizația mondială, așteaptă astăzi cu nerăbdare beneficiile unei tardive tranziții, spre o societate cu adevărat prosperă. Integrat plenar în structurile euroatlantice, statul român a perceput aceste reorientări strategice ca pe un scop în sine și, prin urmare, efectele pe termen scurt a acestora sunt de cele mai multe ori negative. Nu există un proiect strategic pe termen lung, care să valorifice integral potențialul poporului român și să asigure o prestație demnă, și pe deplin meritată, a neamului românesc în Europa și în lume. România, odată ancorată în aceste structuri, ar trebui să devină o societate de succes care să stârnească invidia celora din jur, și nu să exporte forță de muncă privită circumspect în unele state occidentale, iar cultura și spiritualitatea românească să devină un balsam pentru întregul spațiu european.

Discuțiile lansate în paginile acestui săptămânal, au menirea principală să cultive aceste virtuți nevalorificate ale societății românești și să elucideze o serie de subiecte, nu totdeauna plăcute pentru clasa politică românească.

Comentarii

comments powered by Disqus