Strechea filocatolică a Arhiepiscopului Ciprului

Întregul interviu al Arhiepiscopului Ciprului dat Agenției de Știri Ateniene este plin de opinii personale, care nu corespund duhului și învățăturii Bisericii Ortodoxe. Poate cel mai grav din toate este răspunsul pe care îl dă la întrebarea: Papa este ereziarh sau căpetenie a unui eres? Zice arhiepiscopul:

„Papa este un întâistătător al Bisericii și acest lucru nu este opinia mea personală, e poziția întregii Biserici Ortodoxe. Ortodoxia acceptă că Biserica Romano-Catolică este soră și întreține cu ea un dialog teologic, la care participăm și noi, cu scopul de a ajunge la unitatea primului mileniu după Hristos. Deci, Biserica Ortodoxă recunoaște pe cea Romano-Catolică drept Biserică și pe întâistătătorul ei ca episcop canonic al Romei celei Vechi. Când schimbăm epistole de sărbători și alte scrisori, îl numim pe papa «Sanctitate, Papă al Romei celei Vechi și iubit frate»."

Întregul său răspuns este foarte corect, dar numai dacă se înlocuiește expresia „Biserică Ortodoxă" cu termenul de „ecumeniști". Toate cele pe care Hrisostomos al Ciprului le consideră drept acceptate și învățătură a Bisericii Ortodoxe nu sunt decât tezele ecumeniștilor care cu siguranță sunt departe de teologia ortodoxă patristică, practică și morală.

Așadar, este indispensabil să repetăm cele subînțelese:

1. Papa nu este „întâistătător al Bisericii", ci căpetenia unei erezii.

2. Ortodoxia nu acceptă că „Biserica Romano-Catolică este soră". Ceva asemănător acceptă doar slujitorii pan-ereziei ecumenismului.

3. Scopul dialogului nu este (și nu trebuie să fie) „unitatea", ci întoarcerea papistașilor (romano-catolicilor) la Biserica cea Una și Nedespărțită.

4. Cu siguranță, întreaga Ortodoxie nu recunoaște pe papa nici „ca episcop canonic al Romei celei vechi", nici ca „frate", nici ca „Sanctitatea Sa Papa". Într-o asemenea situație ar fi fost vorba despre o comuniune între Bisericile Ortodoxe, dar papa nu este nici „episcop canonic", nici măcar „episcop", deoarece este lipsit de Dumnezeiescul Har și nu participă la Taine și, în mod sigur, nici la cea a Hirotoniei.

Strechea filo-catolică a Arhiepiscopului Ciprului îl târăște spre declarații care îl scot în afara hotarelor eclesiologiei și teologiei ortodoxe.

Încheiem, expunând răspunsul de mai sus al Arhiepiscopului prin înlocuirea termenului de „Biserică Ortodoxă" cu termenul „ecumeniștii", așa încât răspunsul să primească un conținut ortodox:

„Papa este un întâistătător al Bisericii și acest lucru nu este opinia mea personală, ci poziția întregii Biserici Ortodoxe. Ortodoxia acceptă că Biserica Romano-Catolică este soră și întreține cu ea un dialog teologic, la care participăm și noi, cu scopul de a ajunge la unitatea primului mileniu după Hristos. Deci, ecumenismul recunoaște Biserica Romano-Catolică drept Biserică și pe întâistătătorul ei ca episcop canonic al Romei celei Vechi. Când schimbăm epistole de sărbători și alte scrisori, (noi, ecumeniștii) îl numim pe papa «Sanctitate, Papă al Romei celei Vechi și iubit frate»".

(trad. I.F.; http://thriskeftika.blogspot.com/2010/06/blog-post_4006.html)

Comentarii

comments powered by Disqus