„Inadmisibilă hotărârea Bisericii Serbiei”

Profundă amărăciune a exprimat astăzi Mitropolitul Serafim de Pireu, în ceea ce privește hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Serbiei, care a disponibilizat pe Episcopul Artemie de Rașca și Prizren. De semnalat că Agenția de Știri Bisericești „Romfea.gr” a scris despre ancheta judiciară încă de duminică, 14 februarie 2010.

Mitropolitul Serafim de Pireu despre Episcopul Artemie:

Cu profundă amărăciune, întristare și durere am aflat despre hotărârea din ziua de 13 a lunii în curs a.c. a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Serbiei, care s-a întrunit sub președinția nou-alesului patriarh, Preafericitul Irineu al Serbiei, despre disponibilizarea și în esență îndepărtarea de la îndatoririle lui canonice a Preasfințitului Episcop Artemie de Rașca și Prizren, bărbat împodobit cu virtuți apostolice, luptător pentru Credință și mărturisitor al Ei.

Simțim o profundă repulsie pentru această inadmisibilă hotărâre a Bisericii Ortodoxe a Serbiei, dar nu ne uimește, pentru că - după cum se vede - aceiași oameni - care l-au condus pe fericitul întru adormire patriarh al sârbilor Pavle la rugăciunea-în-comun cu romano-catolicii din Croația, care liturghisesc în mod ilegal și eretic, care l-au „sanctificat” pe cardinalul Aloijio Stepinats, criminalul băutor de sânge și falsul sfânt al para-sinagogii („adunăturii”) romano-catolice, pe autorul moral și fizic al sângerosului asasinat (genocid) prin schingiuiri neînchipuit de dureroase a opt sute de mii (800.000) de sfinți, slăviți, noi mucenici ai poporului sârb și ai Preasfintei noastre Biserici de către hoardele ustașilor romano-catolici - orchestrează acum anihilarea canonică și fizică a unui sfânt, neprihănit, iubitor de Dumnezeu și iubitor de popoare, care este culmea duhovnicească a poporului sârb, luptând pentru drepturile credinței și ale patriei lui, prin acuze voalate, care în lumina adevărului nu pot sta în picioare.

Invocăm de-Dumnezeu-primitele rugăciuni către Domnul - Întemeietorul Bisericii, ale Sfântului contemporan al poporului sârb și profundului teolog ortodox - care a demonstrat prin excepționalele sale opere kakodoxia (reaua-slăvire) eretică a papismului potrivnic lui Dumnezeu - ale fericitului întru adormire Stareț Iustin Popovici, părintele duhovnicesc al ierarhului anti-ecumenist prigonit și al altor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, ca să înceteze îndată prigoana orchestrată împotriva lui.

sursa: romfea.gr

Comentarii

comments powered by Disqus