Scrisoare deschisă a partidului politic „Mișcarea Conservatoare”

CĂTRE ROMÂNII DIN ROMÂNIA,
CĂTRE ROMÂNII DIN ÎNTREAGA LUME,

Democraţia este libertatea de a spune “NU” şi nu obligaţia de a zice “DA”.

Analizând situaţia de fapt a societăţii româneşti, în aceste momente, am ajuns la concluzia necesităţii atenţionării poporului român, oriunde s-ar afla acesta, cît şi a ierarhilor şi părinţilor duhovniceşti, asupra pericolului în care se află însăşi existenţa neamului românesc. Puterea politică în România comunistă şi neocomunistă nu are nici cea mai mică legătură cu structura intimă spirituală şi culturală a poporului român, ceea ce ne dă îndreptăţirea să afirmăm că des-fiinţarea statului român şi exterminarea poporului român au devenit politică “naţională de stat”, după cum urmează:

Des-fiinţarea morală prin:

 • promovarea pe toate căile şi cu toate mijloacele a “liberalismului” ateu care este, asemenea tuturor ateismelor, fundamental imoral, justificând în numele “libertăţii” toate înclinaţiile vicioase ale firii omeneşti, anulând graniţele dintre permis şi nepermis, dintre normal şi anormal, dintre bine şi rău. Astfel se instituie un “haos al drepturilor” nelimitate ale omului care din punct de vedere moral nu mai are nici o obligaţie;
 • protejarea pe cale legislativă: a desfrâului, în numele “libertăţii” de a dispune de propriul trup; a uciderii pruncilor nenăscuţi; a practicilor sexuale împotriva firii; a pornografiei;
 • imoralitatea generalizată, popularizată prin toate mijloacele sub pretextul dreptului de “expresie”, “opinie” şi “informare”.

Des-fiinţarea spirituală prin:

 • protejarea pe cale legislativă a anihilării spiritual religioasă a unuia dintre puţinele centre creştine care continuă să reziste ofensivei unei ideologii care nu este atee ci antihristică. România ultimilor ani a fost transformată într-un vast câmp de acţiune al propagandei cultelor păgâne şi al prozelitismului sectelor eretice şi satanice;
 • crearea de premize pentru fărâmiţarea statului român actual, care devine din ce în ce mai evidentă – prin practicarea unor politici economice de izolare regională şi de federalizare; prin acceptarea tacită de către statul român a redeschiderii discuţiilor legate de Tratatul de la Trianon;
 • participarea cu bună ştiinţă la desfigurarea locurilor de interes major pentru români – Roşia Montană, Sarmisegetusa etc;
 • “uitarea” ansamblului teritoriului românilor care include Basarabia, Nordul Bucovinei, Transcarpatia, Cadrilaterul;
 • practicarea unei politici externe, “externă” de interesul naţional faţă de chestiunea canalului Bâstroe, faţă de chestiunea Dunării, faţă de chestiunea Insulei Şerpilor;
 • nefolosirea intenţionată în negocierile diplomatice a avantajelor aduse de istorie – doar averea românului Emanuil Gojdu, atestată de testamentul său care se păstrează integral, însuşită ilegal de statul maghiar ar valora mai mult decât bugetul acestui stat pe doi ani; tezaurul României de la Moscova are o valoare inestimabilă;
 • obstrucţionarea cercetărilor arheologice şi izolarea descoperirilor de interes crucial pentru descrierea identităţii româneşti;
 • lipsa de reacţie – asumată – faţă de atacurile josnice date de diferite state, la adresa istoriei şi integrităţii teritoriale a României;
 • pierderea treptată a suveranităţii prin legislaţia care a permis vânzarea de teren străinilor. Sunt zone în Ţară în care peste 50% din pământul ţării aparţine unor firme străine.

Des-fiinţarea biologică prin:

 • protejarea legislativă a scăderii natalităţii – lucru distrugător pentru un popor – care are drept consecinţă schimbarea raportului natalitate/mortalitate şi duce inevitabil la dispariţia biologică a poporului român;
 • practicarea unei politici economice – de înfometare, umilire şi îmbolnăvire a populaţiei; consecinţele sunt mărirea numărului de bolnavi şi diversificarea bolilor;
 • aşa zisa reformă în sănătate, care nu este altceva decât mutilarea preocupării pentru sănătatea românilor – de la experimentele medicale care se fac pe copiii din România (cele mai multe cazuri de SIDA la copii sunt rezultatul infectării în urma injectărilor care s-au făcut în spitalele din România, de către personal calificat – nimeni nu a anchetat vreunul din cazurile în care un copil fiind internat cu o altă boală contractează SIDA în spital) şi până la “reorganizarea” sănătăţii care nu poate duce decât la “reforma anatomică” sau la “schimbarea corpului uman”;
 • indiferenţa faţă de mizeria şi proasta dotare din spitale;
 • transformarea sănătăţii populaţiei într-o afacere – statul român achiziţionează seruri – vaccin ce nu sunt necesare, în detrimentul serurilor româneşti care şi-au dovedit eficienţa;
 • vaccinarea fără nici un discernământ a copiilor, lucru care are ca rezultat scăderea imunităţii acestora – fapt dovedit medical de către imunologi şi neluat în seamă de către autorităţi;
 • deosebit de proasta retribuire a medicilor;
 • lipsa de preocupare a statului pentru sănătatea populaţiei prin impactul terifiant al zonelor poluate asupra vieţii. În ţară există sute de zone cu intensă poluare, uneori chiar radioactivă;
 • iresponsabilitatea în reglementarea măsurilor din alimentaţie. Legislaţia extrem de permisivă în domeniu ne transformă în poligon de testare chimică, biologică. Este recunoscut pe plan mondial faptul că rolul alimentaţiei în sănătatea populaţiei este crucial. Acest lucru este eludat în România. Mai mult: legislativul a permis de curând introducerea în cultură şi a soiurilor modificate genetic;
 • absenţa unor programe naţionale de educaţie în sănătate.

Des-fiinţare socială şi profesională prin:

 • distrugerea echilibrului social actual la care s-a ajuns după zeci de ani prin nesfârşită suferinţă, prin colectivizare şi industrializare forţată. Acest echilibru este în strictă legătură cu economia Ţării care prin transformările dramatice pe care le cunoaşte generează mase întregi de şomeri, disponibilizaţi, cărora nu li se oferă în schimb nimic concret;
 • dezinteresul conştient asupra unor categorii profesionale în strânsă activitate cu economia centralizată a statului: hidroenergeticienii, specialişti în activitate nucleară, geneticieni, etc. şi cercetătorii în general;
 • adoptarea în timp a unui pachet legislativ care are ca urmare dispariţia ţăranului român şi a gospodăriei sale, corp social care a susţinut prin munca sa de zi cu zi şi prin jertfele sale de sânge fiinţa neamului românesc. Transformarea ţăranului în fermier sau „agro-business man” presupune pierderea unei identităţi, aceea de român.

Des-fiinţarea economică prin:

 • orientarea politicii economice româneşti către subordonarea economică faţă de capitalul străin care a devenit deţinător majoritar al acţiunilor – inclusiv în întreprinderile cu caracter strategic;
 • faptul că România are astăzi datorii mai mari decât avea la sfârşitul celui de-al doilea război mondial fără nici un temei pentru statul român, pentru români; în aceste condiţii puterea din România nu numai că nu justifică această stare de fapt, ci o şi ascunde, pentru a putea continua dezastrul în numele “dezvoltării economice”;
 • înstrăinarea tezaurului naţional din Banca naţională, lucru care se poate întâmpla doar în caz de război sau în caz de înaltă trădare de ţară;
 • măsurile de ordin fiscal care sunt menite să distrugă integral economic întreprinderile mici şi mijlocii şi să sprijine întărirea marilor corupţi, a celor care s-au îmbogăţit din jefuirea avutului naţional;
 • neprotejarea agriculturii cu tot ce înseamnă ea – în primul rând oamenii, pământul, pădurile, şi apoi soiuri valoroase, rase autohtone – va conduce, cu siguranţă, la un dezastru;
 • înrobirea efectivă a populaţiei prin măsuri fiscale care ţin de domeniul absurdului. Impozitări succesive aberante ale aceluiaşi venit, impozit direct, T.V.A., impozit pe propietate, taxe la înstrăinarea proprietăţii, toate menite să ne răpească timpul şi libertatea pentru a hrăni o hidră care se numeşte “clasa politică”.

Des-fiinţarea politică prin:

 • renunţarea la prerogativa statului suveran de a emite legi interne conform voinţei proprii;
 • renunţarea la prerogativa statului independent şi suveran de a funcţiona în graniţele etnice fireşti, iar când acestea sunt încălcate, de a încerca prin toate mijloacele repunerea în drepturi;
 • acordarea de drepturi cetăţeneşti necondiţionate imigranţilor atraşi în ţară de posibilităţile nelimitate de a obţine profituri ilicite;
 • acordarea de privilegii tuturor tipurilor de minorităţi – de la cele etnice până la cele sexuale sau pseudo-religioase – simultan cu reducerea dreptului firesc al majorităţii de a se proteja;
 • falsa democraţie şi imaginatul pluripartitism – toate partidele care s-au succedat până în prezent la conducerea ţării – TOATE – sunt conduse de foştii activişti comunişti cu feţe mai mult sau mai puţin umane; toate doctrinele politice sunt de stânga;
 • nerespectarea legilor de chiar instituţiile legislativă şi executivă – Constituţia României este profund neconstituţională, deoarece legea de modificare a constituţiei din 2003 trebuia promulgată de Preşedintele României, lucru care nu s-a întâmplat;

Des-fiinţarea administrativă prin:

 • crearea unor instituţii administrative şi legislative complicate, sursă de haos şi corupţie;
 • instabilitatea legislativă şi abuzurile clasei politice fac ca instituţiile statului să fie umplute până la refuz de clienţi politici care au un singur scop: acela de a obţine foloase materiale imediate de pe aceste poziţii;
 • o birocraţie excesivă şi haotică care blochează iniţiativele private sub masca unor reglementări şi a controlului;
 • lipsa de pregatire a personalului administrativ şi a demnitarilor care uneori nu au nici cele mai elementare cunoştinţe în domeniu;
 • reorganizarea regională a României, în pretinse „regionalizări economice” dar care încep să prindă contururi administrativ teritoriale proprii.

Des-fiinţarea militară prin:

 • culpabilizarea armatei prin afirmaţii mincinoase privind rolul criminal pe care l-ar fi avut în „Revoluţia de la 1989”;
 • o aşa zisă reformă a armatei făcută la cererea expresă a unor puteri străine şi sub supravegherea unor militari străini. Corpuri întregi de armată au fost desfiinţate fără să dea cineva socoteală pentru scăderea criminală a capacităţii de apărare a ţării. Unităţi tactice şi strategice de o deosebită importanţă au fost literalmente desfiinţate. Mare parte a echipamentului a ajuns la fier vechi;
 • implicarea armatei şi statului în conflicte străine de interesele noastre, care ne aduc nu numai prejudicii de imagine ci şi importante prejudicii materiale şi umane;
 • desfiinţarea serviciului militar obligatoriu şi înfiinţarea unei aşa zise armate profesioniste conduce la dispariţia unei etape importante în formarea tinerilor şi creează posibilitatea ca pe viitor armata să poată fi folosită împotriva propriului popor;
 • desfiinţarea unei întregi industrii militare extrem de profitabile a adus nu numai prejudicii economice colosale, ci distruge şi capacitatea de apărare pe termen lung – armata română nemaifiind capabilă să se alimenteze din Ţară cu suportul material;
 • instalarea de baze militare străine desfiinţează orice idee de independenţă şi libertate.

Des-fiinţarea învăţământului prin:

 • introducerea unor materii ce nu au nici o legătură cu latura educativă sau de învăţământ ci doar servesc intereselor politice;
 • tratarea materiilor de învăţământ preuniversitar cu un dezinteres voit;
 • deosebit de proasta retribuire a profesorilor;
 • culpabilizarea profesorilor pentru situaţia economică actuală;
 • reducerea învăţământului universitar;

Des-fiinţarea dreptului la istorie prin:

 • aservirea necondiţionată a Ţării, în termenii cei mai ruşinoşi, intereselor străine, contrare interesului naţional, până la anularea demnităţii de român.

Acestea sunt doar câteva exemple de “politică”, pe care o practică puterea din România, ca urmaşă, încă mai bolnavă, a comunismului.

Tineretul – care se revendică de la mişcările studenţeşti îndreptate împotriva revenirii bolşevismului în România de după 1989 – nu poate fi de acord cu această stare a românilor: sunt 18 ani de când aceiaşi comunişti, de această dată cu o mult mai mare lăcomie, macină fiinţa naţională!

Cerem neocomuniştilor aflaţi la putere să se retragă din poziţiile pe care le ocupă – în România există suficient de mulţi români care să „umple” golul lăsat de ei.

„Mişcarea Conservatoare” are ca scop redresarea României din punct de vedere moral, economic şi cultural. Noi nu suntem ei!

Comentarii

comments powered by Disqus