PARTIUM sau despre iredentismul maghiar

PARTIUM sau despre iredentismul maghiar

Sub motivaţia înfiinţării unei “regiuni etnografice independente”, caracterizată de trăsături specifice culturale, etnice şi religioase, disputată de Casa de Habsburg şi Principatul Transilvaniei în perioada 1541-1867, începând cu anul 1994, lideri politici şi cultici ai minorităţii maghiare din ţara noastră, sprijiniţi vectorial de segmente naţionalist-extremiste ale unor organizaţii culturale, istorice şi cultice autohtone, din Ungaria şi diasporă, acţionează în mod concertat în vederea “autonomizării” teritoriului românesc respectiv, localizat de cei în cauză pe aliniamentul Tisa - Apuseni - Mureş.

Acţiunea de autonomizare “Partium”, periclitând unitatea şi integritatea teritorială a ţării, se constituie în ameninţare la adresa siguranţei naţionale, potrivit articolului 3, literele “a”, “h” şi “I” din Legea nr. 51/1991 şi reprezintă o încălcare a articolului 15, punctele 8 şi 12 din Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Ungaria.

n. ns. totodată este încălcată şi prevederea finală a respectivului tratat, care stipulează că, “Părţile Contractante sunt de acord că Recomandarea 1201 nu se referă la drepturi colective şi nici nu obligă Părţile să acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice”.

Pentru realizarea obiectivului propus (conştientizarea etnicilor maghiari că zona “Partium” are caracteristici istorice şi demografice proprii, deosebite de alte regiuni geografice din România, în vederea realizării autonomiei teritoriale pe criteriu etnic), lideri naţionalist-extremişti de etnie maghiară din România, sprijiniţi de organizaţii etno-culturale şi istorice, şi de unele publicaţii de limbă maghiară, acţionează în trei direcţii principale:

I. Crearea unor structuri organizatorice autonomist-separatiste.

 1. “Consfătuirea de autoguvernare din Partium”, organism care grupează primari, viceprimari, consilieri şi parlamentari din judeţele Bihor, Satu-Mare, Maramureş şi Sălaj, structurile reprezentative locale în cauză urmând a realiza autonomizarea zonei “Partium” prin trei categorii de mijloace:
  1. ”Iniţiază dezvoltarea colaborării dintre autoadministraţiile locale ale regiunii, schimbul de informaţii, organizând trimestrial prin rotaţie, cu aportul tuturor celor patru judeţe din acest ţinut, Consfătuirile Autoadministraţiilor din Partium”;
  2. ”Iniţiază contactarea, în scopul schimbului de experienţă şi a colaborării regionale, cu consilierii şi responsabilii din autoadministraţiile vecine din Ungaria şi Ucraina Subcarpatică”;
  3. ”Iniţiază colaborarea cu toate organismele autoadministrative şi responsabilii organizaţiilor din ţară, care apreciază necesitatea înfiinţării cât mai urgente a autoguvernărilor locale, beneficiare a unei largi autonomii, condiţie indispensabilă pentru dezvoltarea democratică a României”.

  n. ns. - aceste trei căi de realizare a autonomiei zonei “Partium” au fost stabilite la cea de-a doua “Consfătuire a autoguvernărilor din Partium”, desfăşurată la Simian, judeţul Bihor, în data de 21 ianuarie 1995.

  “Consfătuirea de autoguvernare din Partium”, ca organism destinat creării structurilor autonomiste, s-a întrunit până în prezent în cinci forumuri (28 octombrie 1994 - Mihăieni, judeţul Satu-Mare; 21 ianuarie 1995 - Simian, judeţul Bihor; 17 iunie 1995 - Crasna, judeţul Sălaj; 30 septembrie 1995 - Colţău, judeţul Maramureş; 20 iulie 1996 - Oradea, judeţul Bihor), la ultimul, primarii, viceprimarii şi consilierii din zona vizată, angajându-se cu următorul jurământ:

  “Eu prin voinţa alegătorilor din (localitate, judeţ) executor al reprezentării administraţiei publice, în calitate de (primar, viceprimar, consilier) mă angajez ca, în perioada însărcinării mele cu sarcini publice, respectând prevederile legilor în vigoare, punând toată forţa şi priceperea mea în folosul public, să reprezint cu demnitate comunitatea mea naţională, susţinând realizarea dezideratelor cetăţenilor din localitatea mea.

  Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”

  n. ns. - de remarcat, din punct de vedere psiho-istoric, încărcătura naţionalist-incitatoare a “legământului”, care face trimiteri directe la “comunitatea naţională maghiară” şi la cetăţeni (fără a specifica “români”) ceea ce, conform regulilor mesajelor propagandistice, induce automat în conştiinţa colectivă etnică “comunitatea invocată”. Omiterea intenţionată a conceptelor de integritate, unitate şi suveranitate, atribute fundamentale ale statului român, creează în conştiinţele colective o ameninţare de destructurare a valorilor în cauză, fenomen generator de încordări interetnice, având în vedere că lezează principii constituţionale fundamentale.

 2. “Casa Partium”, organizaţie cu caracter separatist, creată la 21.09.1996, ca for pan-maghiar regional instituţionalizat, care are drept obiectiv central coordonarea luptei maghiarilor, pentru realizarea autonomiei în zona vizată. Organismul în cauză a fost creat în urma unor contacte preliminare între Varga Gabor, liderul mişcării din Bihor, Muzsnay Arpad, coordonatorul celei din Satu Mare şi Szekelyhidi Agoston, preşedintele filialei Hajdu-Bihar (Ungaria) a “Uniunii Mondiale a Ungurilor”, una din principalele organizaţii neorevizioniste antiromâneşti (cu sediul la Budapesta) condusă de Csoori Sandor.

Astfel, la data de 21.09.1996, Varga Gabor, Nagy F. Istvan, Jakabffy Laszlo, Modog Gustav, Kiss Alexandru şi Stark Laszlo, s-au deplasat la Debrecen în Ungaria, unde împreună cu o delegaţie a filialei locale a “Forumului Democrat Maghiar”, au semnat protocolul de înfiinţare a “Societăţii organizaţiilor maghiare din Partium” (n.ns. - supranumită “Casa Partium”) , prin care erau reunite “organizaţiile civile maghiare, care funcţionează în cadrul cultelor, fundaţiilor şi asociaţiilor culturale, istorice, etnografice”, constituite pe principiul etnic.

n. ns. prin “consens”, s-a hotărât ca în prima fază, în această organizaţie Să nu fie incluse “autoconducerile locale”, pentru a nu politiza excesiv acţiunile derulate în contextul unor manifestări culturale, istorice sau etnografice, în cadrul cărora inducerea sentimentelor autonomist-separatiste se produce prin educaţie cu tentă extremist-naţionalistă.

II. Constituirea unor “centre pedagogice de învăţământ superior”,

destinate pregătirii cadrelor didactice de etnie maghiară, dispuse să educe tineretul şi masele în spiritul ideologiei neorevizioniste ungare.

Astfel, cu ocazia reuniunii conducerii naţionale a “Asociaţiei Pedagogilor Maghiari din România”, din martie 1994, s-a hotărât înfiinţarea a trei centre de învăţământ la nivel de ţară, la Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc şi Oradea.

n. ns. - Conform opiniei lui Tokes Laszlo, “constituirea acestor forme de învăţământ este absolut necesară (în zona “Partium” la Oradea şi în “Secuime”, la Sfântu Gheorghe şi Odorheiu Secuiesc), pentru a putea fi pus în aplicare principiul dublei polarităţi maghiare”, care prevede realizarea unui echilibru în pregătirea ungurilor din Ardeal, în cadrul celor doi poli - “Secuime” şi “Partium”.

Astfel, la sfârşitul lunii mai 1994, episcopul romano-catolic de Oradea Tempfli Jozsef a realizat o serie de contacte în Ungaria cu Csoori Sandor, preşedintele “Uniunii Mondiale a Ungurilor” şi cu Entz Geza, fostul coordonator al „Oficiului pentru Maghiarii din Afara Graniţelor”, cărora le-a solicitat sprijin material şi financiar în vederea înfiinţării la Oradea a “Centrului Pedagogic pentru Partium”.

Urmare a demersurilor întreprinse, “oficiul” menţionat a oferit prin Fundaţia “Illyes” pe care o patronează, suma de 20 milioane forinţi, virată sub formă de ajutoare şi donaţii, prin intermediul bisericilor romano-catolice şi reformate din Ardeal şi Ungaria.

n. ns. - la iniţiativa episcopului Tokes Laszlo, în cadrul “Centrului Pedagogic pentru Partium “, funcţionează şi o formă de pregătire pedagogică de trei ani, curs fără frecvenţă, pentru formarea de cadre de naţionalitate maghiară, care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural din “Partium”. Iniţiativa în cauză a fost concretizată prin intermediul vicepreşedintelui “Uniunii Pedagogilor Maghiari din România”, Nagy F.lstvan din Oradea, care, solicitând sprijinul Ministerului învăţământului din Ungaria în acest sens, a obţinut acordul ca această formă de pregătire să fie coordonată de către Institutul Pedagogic din Bekescsaba.

Periodic, “Centrul Pedagogic pentru Partium”, organizează cursuri de istorie pentru cadrele didactice de etnie maghiară din România, Slovacia şi Iugoslavia, la aceste acţiuni de îndoctrinare ideologică neorevizionistă conferenţiind profesori universitari din Ungaria şi România, cunoscuţi autori ai unor studii şi lucrări care susţin “apartenenţa de drept a Bazinului Carpatic la Ungaria şi superioritatea culturii maghiare, creatoare de civilizaţie în acest areal geopolitic” (Fleisz Janos şi Pukret Geza din Oradea, Egyed Akos din Cluj-Napoca, Demeny Lajos şi Tudor Kinga din Bucureşti, Oborni Terez şi Visi Zsolt din Pecs etc.).

n. ns. - în cadrul acestor cursuri de istorie naţionalist-extremistă sunt folosite materiale didactice elaborate în acest spirit: cărţi, casete video, situaţii statistice, studii sociologice şi etnografice, hărţi ale Ungariei Mari, filme “documentare” realizate de către “Uniunea Mondială a Ungurilor” etc.

III. Derularea unor acţiuni de autonomizare culturală,

prin intermediul unor asociaţii, ligi, fundaţii cu caracter istoric şi etnografic, destinate să inducă în conştiinţa etniei maghiare din “Partium” necesitatea orientării acestui teritoriu către structurile statale ale “patriei mamă”.

Principala organizaţie care iniţiază şi coordonează aceste activităţi este “Comisia pentru ocrotirea monumentelor şi locurilor comemorative din Partium şi Banat”, cu sediul la Oradea, condusă de profesorul Dukret Geza, unul din principalii lideri ai mişcării de autonomizare “Partium”, preşedintele “Uniunii Carpatine Ardelene”.

n.ns. - Societatea în cauză, precursoare a celei ce a funcţionat şi în perioada interbelică a fost realizată în 1993, când “Consiliul pentru Monumente” din cadrul Episcopiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, la iniţiativa episcopilor Tokes Laszlo, reformat, şi Tempfli Jozsef, romano-catolic, şi-a schimbat denumirea în “Comisia pentru ocrotirea monumentelor şi locurilor commemorative din Partium şi Banat”. De la acea dată, “comisia” este patronată de către cele două episcopii.

Organismul în cauză are delegaţi desemnaţi în judeţele Bihor, Arad, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, care organizează şi coordonează la nivel local acţiunile dictate de la centru.

Activităţile “Comisiei” sunt sprijinite logistic şi financiar şi de alte organizaţii constituite pe principiul “autonomizării culturale”: “Asociaţia Culturală a Maghiarilor din Ardeal”, “Uniunea Muzeului Ardelean”, “Uniunea Carpatină Ardeleană”, “Societatea Culturală Ady Endre” din Oradea, “Societatea pentru apărarea monumentelor istorice Kelemen Laszlo” din Satu-Mare, “Asociaţia Etnografică Kriza Janos” din Oradea etc..

n.ns. - fondurile financiare necesare activităţii “Comisiei” sunt asigurate de cele două episcopii din Oradea (reformată şi romanocatolică), precum şi de organizaţii şi fundaţii din Ungaria (“Oficiul pentru Maghiarii din Afara Graniţelor”, Fundaţia “Illyes”. Liga “Pro-Transilvania”, “Uniunea Mondială a Ungurilor” etc).

“Comisia pentru ocrotirea monumentelor şi locurilor commemorative din Partium şi Banat” desfăşoară două categorii de activităţi:

 1. Logistice:
  • alcătuirea unei baze informaţionale de date scrise şi fotografice care să susţină demonstrarea identităţii regionale distincte a zonei “Partium”;
  • înfiinţarea unor asociaţii, ligi, fundaţii, care să susţină activităţile centrului în zona “Partium”.
 2. Educativ-propagandistice:
  • dezvelirea de plăci comemorative şi ridicarea de statui în amintirea unor “personalităţi culturale şi istorice maghiare”, care de-a lungul timpului au luptat pentru refacerea “Ungariei Mari”;
  • reamplasarea monumentelor închinate eroilor maghiari din primul şi al doilea război mondial;
  • organizarea de acţiuni închinate sărbătorilor naţionale ungare: 15 martie 1848, Ziua Constituţiei - 6 octombrie, Ziua Ungariei Mari şi a Sfântului Ştefan - 20 August etc;
  • iniţierea şi coordonarea unor simpozioane, colocvii, conferinţe pe teme istorice şi culturale, în cadrul cărora sunt susţinute şi “documentate”, principalele teze ale ideologiei neorevizioniste ungare;
  • mediatizarea activităţilor “Comisiei” şi a celorlalte organizaţii pe care le coordonează sau cu care colaborează în acţiunile de autonomizare a zonei “Partium”, fie prin propriul organ de presă, fie prin intermediul altor publicaţii;
  • angrenarea tinerilor etnici maghiari în acţiunile specifice “Comisiei”, prin acordarea de premii, burse, organizarea de excursii şi tabere în ţară şi străinătate, în special în Ungaria.

Astfel, pentru anul 1997, organizaţia în cauză, în colaborare cu cele menţionate, angrenate în mişcarea de autonomizare “Partium”, şi-a propus iniţierea următoarelor activităţi:

 1. Sub directa îndrumare a consilierului episcopal al lui Tokes Laszlo, Szilaghi Aladar, se va derula ciclul de acţiuni denumit generic “Anul Familiei din Partium”, la care vor participa active toate organizaţiile angrenate în mişcare.
  Planul activităţilor respective va fi întocmit de către Episcopia Reformată de pe lângă Piatra-Craiului, în înţelegere cu Episcopia Romano-Catolică de Oradea. Preoţii din cele două eparhii religioase au sarcina de a sprijini activ toate acţiunile etnicilor maghiari şi de a selecta persoanele propozabile pentru atribuirea “Medaliei Pro-Partium”;
  n. ns. - în scop stimulativ şi propagandistic, liderii mişcării de autonomizare din zona vizată, au instituit premii şi decoraţii ce se acordă unor persoane “cu merite deosebite în acţiunile din Partium”. Este şi cazul medaliei “Pro-Partium”, decernată până în prezent profesorului Dukret Geza, protopopului Virag Kalman, profesorului Ligetti Zoltan, precum şi cetăţenilor unguri Liptak Andras, fost rector al Universităţii “Lajos Kossuth” din Debrecen şi Tottosi Istvanne, din cadrul “Oficiului pentru Maghiarii din Afara Graniţelor Ungariei”.
 2. Organizarea concursului “Oral History”, pentru întocmirea unor lucrări privind “istoria localităţilor din Partium şi Banat”, iniţiat sub genericul “Formarea şi istoricul localităţilor noastre”.
  Acţiunea în cauză s-a derulat în cadrul sărbătorilor “Varadinum” - mai 1997, lucrările în cauză urmând a fi trimise până la data de 10 aprilie 1997, “Comisiei pentru Ocrotirea monumentelor şi locurilor comemorative din Partium şi Banat”, Episcopiei Reformate de Piatra Craiului sau Episcopiei Romano-Catolice de Oradea.
  n. ns. - materialele trimise vor fi publicate în revista “Partium”, iar cele considerate reprezentative vor fi susţinute de autori în cadrul colocviilor istorice “Varadinum”.
 3. Editarea “Ghidului de Călătorie Ardelean”, în urma completării de către etnicii maghiari implicaţi în mişcarea “Partium”, a unui “Chestionar”. Lucrarea, elaborată prin prelucrarea chestionarelor difuzate, va fi publicată de către editura “Erdly Hirado Lap” - Foaia Ardeleană de Ştiri, din Oradea.

Analiza direcţiilor de acţiune, trasate de către liderii “mişcării Partium”, permite desprinderea următoarelor concluzii:

 1. ”Autonomie”, “autonomizare”, “separatism”, reprezintă concepte complexe cu conotaţii anticonstituţionale, care nu pot fi documentate ca atare deoarece ele sunt rezultantele unor activităţi desfăşurate în planuri concrete (organizatorice) şi ideatice (ideologic-propagandistice), acţiunile în cauză putând fi uşor disimulate datorită unei anumite incoerenţe legislative.
 2. Conceptele în cauză nu pot fi realizate în practică decât prin derularea în timp a unor procese organizatorice, ideologice şi propagandistice, compuse din acţiuni care pot fi situate la limita unei legislaţii insuficient de clare în definirea infracţiunilor din acest domeniu.
 3. In acest context legislativ, “mişcarea Partium” acţionează în trei segmente, în aparenţă disparate:
  1. segmentul etno-cultural şi istoric, cunoscut cu puternice valenţe educative şi propagandistice, uşor de manipulat către scopuri neorevizioniste şi incitatoare, impactul asupra conştiinţelor colective fiind cu atât mai puternic, cu cât în derularea acţiunilor sunt implicate masiv potenţele intelectuale şi religioase.
   Prin acest angrenaj, care se adresează conştiinţei naţionale existente în fiecare etnic maghiar, falsificarea istoriei poate crea stări colective de spirit: astfel, diferendul pentru zona “Partium”, teritoriu cu graniţe instabile, izbucnit în evul mediu între Casa de Habsburg şi principele Transilvaniei Ioan Sigismund Zapolya, în numele disputării coroanei fostului regat ungar dispărut în 1526, a fost transpus în contemporaneitate falsificat şi orientat către scopuri neorevizioniste, fiind definit ca “o entitate etno-culturală transilvană, distinctă de celelalte teritorii româneşti”.
   n. ns. - de altfel, Kiss Karoly, redactor la cotidianul “Jelen” din Arad, analizând fenomenul “Partium”, sugera că acest teritoriu de 22.000 km pătraţi, cu personalitate distinctă, situat la graniţa româno-ungară, ar putea reprezenta “posibilitatea reală a îndreptării greşelii de la Trianon”, prin strămutarea secuilor în această zonă şi stabilizarea românilor în teritoriu secuiesc.
  2. Segmentul învăţământ-educaţie, în care acţionează cu predilecţie “cele trei centre de învăţământ” (Partium - Oradea, Sfântu Gheorghe şi Odorheiu-Secuiesc, subordonate unor instituţii similare din Ungaria), orientate către “educarea educatorilor tinerei generaţii”.
   De altfel, în ultima perioadă, liderii mişcării “Partium”, preocupaţi de înfiinţarea unei “Universităţi a Partium-ului”, au întreprins demersurile necesare pentru transformarea Institutului Reformat “Sulyok Istvan” din Oradea într-o asemenea unitate de învăţământ care ar urma să fie separată de biserică şi să aibă în componenţă un număr de 14 facultăţi.
  3. Segmentul organizatoric include deja organismele locale reprezentative din “Partium”, care prin forumuri zonale, gen “Conferinţa pentru Autoguvernare” şi naţionale, cum este “Casa Partium”, pot crea sub pretextul “cooperării regionale sau transfrontaliere”, structuri autonomist-separatiste nedeclarate ca atare, dar funcţionale.

Comentarii

comments powered by Disqus