A doua schimbare la față

Foloseam, în ediţia trecută a săptămânalului nostru, cuvântul capodoperă în legătură cu o cercetare transdisciplinară a civilizaţiei române moderne publicată de Theodor Codreanu sub titlul de A DOUA SCHIMBARE LA FAŢĂ. Zilele care au trecut, dar şi părerile unor prieteni care au citit cartea, m-au întărit în convingerea că, într-adevăr, ne confruntăm cu o lucrare de o importanţă cu totul execepţională, iar trecerea sa printre capodoperele culturii româneşti scrise este pe deplin acoperită. Motivele sunt puternice şi multiple, dar voi trece în revistă doar câteva. În primul rând, este demn de luat în seamă că Theodor Codreanu abordează problematica situării culturii române în context universal fără prea obişnuitele complexe de inferioritate atât de prezente în scrisul atâtor altora. Nici urmă de aruncarea blamului deriziunii asupra a tot ce este românesc. Dimpotrivă, sunt subliniate lucruri şi opere extrem de rezistente care, chiar dacă sunt bine ştiute, sunt maculate în ultimii ani de reprezentanţii unei, sau unor linii ideologice şi expediate la subsolul culturii sub pretextul demitizării. S-a procedat aşa cu istoria noastră, în primii ani de după 1989, apoi s-a continuat cu literatura, ştiinţa, credinţa,în sfârşit cu mai tot ceea ce ne poate justifica dreptul de a avea o voce distinctă în concertul unei lumi aflate în plin proces forţat de retrasare a a liniilor jocului în conformitate cu interese pe care foarte puţini mai au capacitatea de a le descifra, necum pe aceea de a le influenţa. Rezultatul imediat este că, noi, românii, dar nu numai noi, ne vedem supuşi unor foarte bine elaborate procedee de spălare a creierelor, aceasta nefiind altceva decât o primă etapă a deznaţionalizării. Miliardele lui Soros au creat în întreaga Europă centrală şi răsăriteană o serie de inchizitori ai spiritului, cu mult mai eficienţi decât culturnicii comunişti. Ei sunt mai inteligenţi, mai şcoliţi acolo unde trebuie şi mult, mult mai subtili. Unora dintre ei li s-au fabricat şi dosare de disidenţi, astfel că le-a fost cu atât mai uşor să devină credibili în ochii unor mase pe care defunctul lor şef, Silviu Brucan, un sinistru asasin moral din perioada proletcultismului, reşapat sub înfăţişare de democrat independent, le-a denumit “stupid people”. Mai mult, odrasle ale torţionarilor comunişti au fost impuse pentru întocmirea dosarului de condamnare a comunismului, o condamnare cât se poate de inutilă câtă vreme rezultatul nu a fost decât unul de natură demagogică. Adunătura de neopăturici care se pretinde clasă politică nu a reacţionat, dacă lăsăm la o parte circul făcut în parlament de liderul PRM, fiind mult prea ocupată cu propria chivernisire pe seama principiului ”eu împart, eu primesc şi la nimeni nu dau seamă”. Theodor Codreanu îi numeşte pe mai toţi şi îi desfiinţează cu argumente ce nu pot fi contestate, întrucât le-a desfăcut cifrul şi intenţiile. Lui Pleşu, Liiceanu, Patapievici, Tismăneanu şi celorlalţi, le sunt puşi în contrapartidă Eliade, Vulcănescu, acel Cioran care nu acceptase ciuntirea operei sale de către falşii discipoli ai lui Noica şi, mai ales, Eminescu. Acelaşi Theodor Codreanu sesizează şi mecanismul neoproletcultist care, conform vechiului principiu “cine nu e cu noi e împotriva noastră”, au reuşit într-un timp record să-i treacă în stare de moarte civică pe puţinii rezistenţi împotriva bolşevismului de soi românesc, cazul lui Paul Goma fiind cel mai tipic, la asta contribuind cu arme şi bagaje şi domnia sa Nicolae Manolescu, cel care a dispus destituirea lui Liviu Ioan Stoiciu din conducerea revistei “Viaţa Românească”, el însuşi un rezistent veritabil, tocmai pentru că şi-a permis să-l apere pe Goma. Mai sunt şi alţii amestecaţi în conspiraţia împotriva spiritului autentic al valorilor româneşti, unii fiind răsfăţaţi pe bani buni de mai toate canalele audiovizale (atenţie, cuvântul canal este legat, în limba română, şi de canalizare), dar ei sunt prea piţifelnici pentru a mai fi pomeniţi.

Apoi, extrem de curajos, Theodor Codreanu revine asupra confruntării dintre sincronism şi protocronism. În mod strălucit, el demonstrează falsitatea disputei, dar şi falsitatea ideii că protocronismul ar fi o expresie a naţional-comunismului. Din nou, armătura argumentelor este de neatacat, de aici şi intuiţia noastră că se va face totul pentru ca autorul nostru să fie tratat de cei indicaţi de el ca autori ai genocidului cultural la care suntem supuşi doar printr-o … tăcere vinovată. Acest lucru este, din păcate, cât se poate de posibil, întrucât ei deţin toate pârghiile de la Ministerul Culturii şi Cultelor, ei dictează în mass media româneşti, ei manevrează banii Institutului Cultural Român, ei virează fondurile pentru manualele şcolare şi cursurile universitare către editurile care le scot, pe bandă rulantă, inepţiile, ei ne ucid spiritual cu aerul că ne fac o mare favoare, după ce au scos din programe capodoperele şi le-au înlocuit cu pornoliteratură. Or, în ce lume vrem noi să trăim, într-una în care ni se şterge identitatea cu aprobarea noastră trădătoare, sau într-una în care naţiunile şi culturile lor să se armonizeze? Un răspuns a fost dat, mai demult, de Mircea Eliade ( şi el hulit de corifeii români şi străini ai Noii Stângi), citat în lucrarea sa de Theodor Codreanu: „Occidentul nu are ce face cu mărunţei Jean-Paul Sartre, nici cu falşi Picasso sau cu pseudo Bernard Shaw. Hibridismul cultural, pseudo-morfozele şi sterilizarea spirituală constituie fenomene din ţările subjugate de Soviete. Producţia după modele prefabricate la Moscova este considerată idealul suprem al culturii zise <> şi <> dincolo de Cortina de Fier. Acolo sunt fabricaţi în serie atâţia Ilya Ehremburg polonezi, unguri, români”. Spusele lui Mircea Eliade sunt, astăzi, mai valabile ca oricând, doar că trebuie să schimbăm numele centrului de putere.

(va urma)

Comentarii

comments powered by Disqus